wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII STOSOWANEJ I KLINICZNEJ


TRACZYK W.Z. TRZEBSKI A.RED.

wydawnictwo: PZWL, 2012, wydanie III

cena netto: 286.80 Twoja cena  272,46 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej

Książka jest kolejnym wydaniem bardzo poszukiwanego podręcznika zawierającego obszerny zasób wiedzy niedostępnej w żadnych innych publikacjach dotyczących fizjologii, które znajdują się na polskim rynku wydawniczym.

Całość została dopełniona bogatym materiałem ilustracyjnym, co podnosi jej walory dydaktyczne.

1.       Regulacja czynności fizjologicznych
1.1. Złożoność żywych organizmów
1.2. Entropia
1.3. Struktury dyssypatywne
1.4. Replikacja żywych organizmów
1.5. Zasada optymalizacji w fizjologii
1.6. Homeostaza
1.7. Rytmy biologiczne i oscylacje parametrów fizjologicznych
1.8. Zasady chaosu deterministycznego w odniesieniu do żywych organizmów
1.9. Fraktale
1.10. Hemodynamika

2.       Czynność komórki
2.1. Struktury komórki
2.2. Transport błonowy
2.3. Cykl komórkowy
2.4. Wzajemne oddziaływania pomiędzy komórkami
2.5. Transdukcja sygnałów w komórce

3.       Czynność komórki nerwowej
3.1. Komórki nerwowe (neurocyty)
3.2. Potencjały elektryczne w neuronach
3.3. Synteza, transport, magazynowanie i uwalnianie przekaźników synaptycznych
3.4. Przewodzenie impulsów we włóknach nerwowych
3.5. Rola czynników wzrostu nerwów w czynności neuronów
3.6. Komórki glejowe

4.       Fizjologia mięśni szkieletowych
4.1. Molekularny mechanizm skurczu
4.2. Sprzężenie elektromechaniczne w mięśniu szkieletowym
4.3. Skurcz mięśnia szkieletowego
4.4. Unerwienie ruchowe mięśni szkieletowych
4.5. Metabolizm energetyczny mięśni szkieletowych
4.6. Zmęczenie mięśni
4.7. Klasyfikacja komórek mięśni szkieletowych
4.8. Zastosowanie elektromiografii do badania czynności mięśni
4.9. Czynność mięśni szkieletowych w ustroju

5.       Fizjologia receptorów
5.1. Bodźce i receptory
5.2. Podział receptorów
5.3. Właściwości receptorów
5.4. Kodowanie informacji w receptorach
5.5. Eksteroreceptory
5.6. Interoreceptory
5.7. Proprioreceptory
5.8. Unerwienie eferentne  receptorów

6.       Zmysł wzroku
6.1. Organizacja strukturalna i czynnościowa narządu wzroku
6.2. Oko jako układ optyczny
6.3. Fotorecepcja siatkówki
6.4. Czynność wzrokowa
6.5. Krążenie płynu w komórkach oka

7.       Zmysł słuchu i równowagi
7.1. Zmysł słuchu
7.2. Zmysł równowagi

8.       Czucie i percepcja
8.1. Organizacja czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego
8.2. Czynność bioelektryczna mózgu
8.3. Czynność magnetyczna mózgu
8.4. Przekazywanie informacji czuciowej
8.5. Czucie eksteroceptywne
8.6. Czucie bólu
8.7. Czucie proprioceptywne
8.8. Czucie interoceptywne
8.9. Czucie teleceptywne
8.10. Umiejscowienie procesów związanych z percepcją
8.11. Elektroencefalografia i magnetoencefalografia

9.       Ruchy i postawa ciała
9.1. Czynność rdzenia kręgowego
9.2. Czynność układu ruchowego korowo-rdzeniowego i korowo-opuszkowego
9.3. Czynność układu ruchowego podkorowego
9.4. Czynność móżdżku
9.5. Ruchy dowolne

10.   Zachowanie się człowieka
10.1. Fizjologiczny mechanizm zdobywania i unikania
10.2. Ośrodki motywacyjne międzymózgowia
10.3. Układ limbiczny
10.4. Pola kojarzeniowe kory mózgu
10.5. Plastyczność w ośrodkowym układzie nerwowym
10.6. Uczenie się i zapamiętywanie
10.7. Lateralizacja funkcji w półkulach mózgowych

11.   Czynność mózgowia a środowisko wewnętrzne
11.1. Metabolizm tkanki nerwowej
11.2. Przenoszenie informacji
11.3. Modulacja procesów wewnątrzkomórkowych w neuronach
11.4. Neurosekrecja
11.5. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego
11.6. Czynność gleju

12.   Sen i rytmy okołodobowe
12.1. Definicja snu
12.2. Monitorowanie czynności fizjologicznych podczas snu
12.3. Obraz fizjologiczny snu  prawidłowego
12.4. Obraz snu w ontogenezie
12.5. Rytmy okołodobowe
12.6. Neurobiologiczne podłoże snu
12.7. Pozbawienie snu
12.8. Rola i znaczenie snu

13.   Termoregulacja
13.1. Regulacja temperatury ciała
13.2. Drogi wymiany ciepła między organizmem i otoczeniem
13.3. Podstawowe elementy termoregulacji
13.4. Działanie mechanizmu termoregulacji
13.5. Reakcje termoregulacyjne na zimno i gorąco
13.6. Termoregulacja podczas wysiłków fizycznych
13.7. Zaburzenia mechanizmów termoregulacji
13.8. Gorączka

14.   Autonomiczny układ nerwowy i mięśnie gładkie
14.1. Fizjologia autonomicznego układu nerwowego
14.2. Mięśnie gładkie

15.   Wydzielanie wewnętrzne
15.1.Charakterystyka i kontrola wydzielania wewnętrznego
15.2.Biosynteza i uwalnianie hormonów
15.3. Mechanizm działania hormonów
15.4. Wchłanianie, transport i rozdział hormonów
15.5. Metody oznaczania hormonów
15.6. Hormony podwzgórzowe
15.7. Hormony przedniego płata przysadki
15.8. Hormony części pośredniej przysadki
15.9. Hormony rdzenia tarczycy
15.10. Hormony kory nadnerczy
15.11. Hormony gruczołu tarczowego
15.12. Czynności wewnątrzwydzielnicze trzustki
15.13. Hormonalna regulacja metabolizmu wapniowo-fosforanowego
15.14. Hormonalna regulacja metabolizmu wapniowego
15.15. Hormony szyszynki

16.   Fizjologia układu krwiotwórczego
16.1. Molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania
16.2. Krew
16.3. Czynność narządów krwiotwórczych
16.4. Odporność immunologiczna
16.5. Hemostaza

17.   Fizjologia serca
17.1. Fizjologia miocytów mięśnia sercowego
17.2. Fizjologia przestrzeni pozamiocytarnej mięśnia sercowego
17.3. Mechanika i hemodynamika serca
17.4. Metody obrazowania struktur serca ludzkiego i wewnątrzsercowych przepływów
17.5. Nerwowa i humoralna regulacja czynności serca
17.6. Metabolizm i zapotrzebowanie energetyczne mięśnia sercowego
17.7. Elektrokardiografia
17.8. Zaburzenia przewodnictwa i rytmu
17.9. Fizjologia krążenia wieńcowego

18.   Fizjologia krążenia krwi
18.1. Znaczenie fizjologiczne układu krążenia krwi
18.2. Podstawy hemodynamiki
18.3. Właściwości biofizyczne ściany naczyniowej
18.4. Przepływ krwi w tętnicach
18.5. Mikrokrążenie
18.6. Powstawanie i krążenie chłonki
18.7. Krążenie żylne
18.8. Miejscowa i humoralna regulacja przepływu krwi
18.9. Rola fizjologiczna śródbłonka naczyniowego w regulacji czynności naczyń krwionośnych
18.10. Neuroregulacja krążenia krwi

19.   Przepływ krwi w niektórych obszarach naczyniowych i regulacja ciśnienia tętniczego krwi
19.1. Krążenie płucne krwi
19.2. Krążenie mózgowe
19.3. Przepływ krwi w mięśniach szkieletowych
19.4. Przepływ krwi przez skórę
19.5. Regulacja dopływu krwi do narządów płciowych zewnętrznych i wzwód
19.6. Regulacja ciśnienia tętniczego krwi

20.   Fizjologia oddychania
20.1. Biologiczne podstawy czynności układu oddechowego
20.2. Mechanika oddychania
20.3. Wymiana gazowa w płucach
20.4. Nurkowanie
20.5. Neurogeneza rytmu oddechowego
20.6. Odruchy wychodzące z układu oddechowego
20.7. Homeostaza tlenowa
20.8. Nieoddechowe funkcje układu oddechowego i ich regulacja przy fonacji, mowie i śpiewie

21.   Układ trawienny
21.1. Wstęp
21.2. Neurohormonalna regulacja przyjmowania pokarmu i czynności motoryczno-wydzielniczych układu trawiennego
21.3. Motoryka przewodu pokarmowego i dróg żółciowych
21.4. Czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych

22.   Czynności wątroby
22.1. Budowa wątroby
22.2. Wydzielanie żółci
22.3. Czynności wątrobowego układu krążenia
22.4. Czynności metaboliczne wątroby
22.5. Inne czynności wątroby
22.6. Próby czynnościowe wątroby
22.7. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe

23.   Regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu
23.1. Objętość i skład przestrzeni wodnych
23.2. Regulacja transportu substancji osmotycznie czynnych i wody przez błony biologiczne
23.3. Mechanizmy regulujące wewnątrzustrojowe przemieszczenia wody i elektrolitów
23.4. Mechanizmy regulujące bilans wodny i elektrolitowy

24.   Czynność nerek i wydalania moczu
24.1. Wstęp
24.2. Nefron: powiązania struktury i funkcji
24.3. Metody badań czynności nerek
24.4. Krążenie krwi w nerkach
24.5. Filtracja kłębuszkową
24.6. Regulacja ukrwienia nerek i filtracji kłębuszkowej
24.7. Transport kanalikowy jonów, wody i mocznika
24.8. Zagęszczanie i rozcieńczanie moczu
24.9. Rola nerek w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej ustroju
24.10. Transport kanalikowy substancji organicznych i słabych elektrolitów
24.11. Udział nerki w procesach wydzielania wewnętrznego
24.12. Niektóre cechy metabolizmu tkanki nerkowej
24.13. Drogi moczowe i wydalanie moczu

25.   Fizjologia rozrodu
25.1. Spermatogeneza
25.2. Cykl miesiączkowy, owulacja
25.3. Zapłodnienie i zagnieżdżenie
25.4. Rozwój łożyska i wymiana matka-płód
25.5. Rozwój płodu
25.6. Zamiany w organizmie kobiety ciężarnej
25.7. Poród i połóg
25.8. Pokwitanie
25.9. Menopauza

26.   Wysiłek fizyczny i adaptacja do środowiska naturalnego
26.1. Fizjologia wysiłków fizycznych
26.2. Fizjologiczne następstwa bezczynności ruchowej i długotrwałego pozostawania w pozycji leżącej
26.3. Adaptacja do zmiennych warunków środowiska naturalnego

27.   Człowiek w środowisku wielkoprzemysłowym i elementy ergonomii
27.1. Mikroklimat i promieniowanie cieplne
27.2. Światło id promieniowanie nadfioletowe
27.3. Dźwięki i ultradźwięki
27.4. Promieniowanie jonizujące
27.5. Czynniki mechaniczne środowiska
27.6. Przeciążenie i stany nieważkości
27.7. Pole elektromagnetyczne
27.8. Zmiany ciśnienia powietrza atmosferycznego
27.9. Zanieczyszczenia powietrza gazowe i cząstkowe
27.10.  Ergonomia

Dodatek

Skróty stosowane w tekście
Szczegółowe symbole stosowane w fizjologii oddychania
Skróty aminokwasów występujących białkach
Mianownictwo steroidów
Skorowidz

959 stron, Format: 20.5x29.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020