wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FIZJOTERAPIA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE


SZUKIEWICZ D. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2019, wydanie I

cena netto: 94.80 Twoja cena  90,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie

W książce przedstawiono anatomię i fizjologię narządu rodnego oraz procesy patologiczne zachodzące w tym narządzie, m.in. zespoły bólowe miednicy mniejszej, nietrzymanie moczu, niepłodność i choroby onkologiczne.

Ponadto omówiono przebieg prawidłowej ciąży, porodu i okresu połogowego oraz możliwe powikłania. Opisano znaczenie profilaktyczne i lecznicze fizjoterapii w ginekologii i położnictwie, a zaprezentowane zabiegi i przykłady ćwiczeń bogato zilustrowano rycinami. Oddzielny rozdział poświecono problemom psychologicznym pacjentek wynikającym z choroby i hospitalizacji oraz sposoby ich rozwiązywania przez fizjoterapeutów.

Zamieszczone na końcu książki pytania sprawdzające będą pomocne w samodzielnej ocenie zdobytej wiedzy.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów fizjoterapii na uczelniach medycznych i akademiach wychowania fizycznego. Będzie też przydatny dla lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Wprowadzenie

1.       Anatomia czynnościowa żeńskich narządów rozrodczych  
1.1.    Narządy płciowe żeńskie zewnętrzne (łac. organa genitalia feminina externa)
1.1.1. Wzgórek łonowy i wargi sromowe (łac. monspubis, labia pudendi) 
1.1.2. Przedsionek pochwy i jego gruczoły (łac. vestibulum vaginae, glandulae vestibulares)
1.1.3. Łechtaczka i opuszki przedsionka (łac. clitoris, bulbi vestibuli)
1.1.4.  Naczynia i nerwy narządów płciowych zewnętrznych 
1.2.     Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne (łac. organa genitalia feminina interna)
1.2.1.  Pochwa (łac. vagina) 
1.2.2.  Macica (łac. uterus) 
1.2.3.  Jajowody (łac. tuba uterina) 
1.2.4.  Jajniki (łac. ovaria) 
1.3.     Budowa miednicy kostnej
1.4.     Układ mięśniowo-więzadłowy miednicy mniejszej
1.5.     Zmiany fizjologiczne w organizmie kobiety
1.5.1.  Płeć genetyczna i płeć gonadalna 
1.5.2.  Dojrzewanie płciowe 
1.5.3.  Fizjologia cyklu płciowego 
1.6.     Fizjologia ciąży 
1.6.1.  Implantacja zarodka i czas trwania ciąży  
1.6.2.  Charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych płodu 
1.6.3.  Objawy ciąży 
1.6.4.  Zmiany ciążowe w organizmie kobiety  
1.7.     Poród fizjologiczny i okres połogu
1.7.1.  Poród fizjologiczny 
1.7.2.  Okres połogu 

2.       Ginekologia  
2.1.     Zaburzenia cyklu płciowego i bolesne miesiączkowanie (łac. dysmenorrhoea)
2.2.     Stany zapalne i zespoły bólowe miednicy mniejszej
2.2.1.  Zapalenie sromu  
2.2.2.  Zapalenie pochwy  
2.2.3.  Zapalenie endometrium i trzonu macicy 
2.2.4.  Zapalenie przydatków 
2.2.5.  Zespoły bólowe miednicy mniejszej 
2.3.     Niepłodność
2.3.1.  Niepłodność żeńska - czynnik żeński w niepłodności 
2.3.2.  Niepłodność męska - czynnik męski w niepłodności 
2.4.     Klimakterium - zespoły wypadowe
2.4.1.  Zaburzenia statyki narządu rodnego i wybrane zagadnienia z urologii ginekologicznej
2.4.2.  Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego 
2.4.3.  Zaburzenia statyki narządu rodnego kobiety  
2.4.4.  Nietrzymanie moczu  
2.4.5.  Ogólne zasady leczenia 
2.5.     Postępowanie zachowawcze i operacyjne w ginekologii
2.5.1.  Typy operacji ginekologicznych 
2.6.     Podstawy onkologii ginekologicznej
2.6.1.  Rak sromu 
2.6.2.  Rak szyjki macicy  
2.6.3.  Rak błony śluzowej trzonu macicy 
2.6.4.  Rak jajnika  

3.       Położnictwo  
3.1.     Ogólne zasady prowadzenia ciąży
3.1.1.  Badania laboratoryjne 
3.1.2.  Badania ultrasonograficzne 
3.1.3.  Ocena ryzyka zaburzeń genetycznych  
3.1.4.  Sposób odżywiania 
3.2.     Prowadzenie porodu fizjologicznego
3.2.1.  Cele opieki okołoporodowej 
3.2.2.  Podstawowe pojęcia dotyczące płodu  
3.2.3.  Podstawy anatomiczne porodu  
3.2.4.  Podstawowe dane dotyczące porodu fizjologicznego 
3.3.     Wybrane zagadnienia z patofizjologii ciąży
3.4.     Poród patologiczny 
3.4.1.  Zaburzenia wynikające z nieprawidłowych zwrotów główki 
3.4.2.  Patologie związane z czynnością skurczową macicy i przedwczesnym odpłynięciem płynu owodniowego  
3.4.3.  Patologie związane z rozwieraniem szyjki macicy  
3.4.4.  Dystocja barkowa 
3.4.5.  Zaburzenia czynności serca płodu  
3.4.6.  Zakażenie wewnątrzmaciczne 
3.4.7.  Nadmierna utrata krwi w przebiegu porodu 
3.5.     Cięcie cesarskie
3.5.1.  Metody stosowane współcześnie  
3.5.2.  Wskazania  
3.5.3.  Powikłania  
3.6.     Metody znieczulenia stosowane w położnictwie
3.6.1.  Analgezja porodu  
3.6.2.  Anestezja do zabiegów położniczych 
3.7.     Cele i zadania szkoły rodzenia 
3.7.1.  Cele szkoły rodzenia 
3.7.2.  Zadania szkoły rodzenia 
3.7.3.  Przykładowy program szkoły rodzenia 

4.       Miejsce fizjoterapii we współczesnej ginekologii 
4.1.     Fizjoterapia w zaburzeniach cyklu płciowego i bolesnym miesiączkowaniu
4.2.     Fizjoterapia w stanach zapalnych i zespole bólowym miednicy mniejszej
4.2.1.  Metody stosowane w chorobach zapalnych narządów płciowych
4.2.2.  Metody stosowane u chorych z zespołem bólowym miednicy mniejszej
4.3.     Fizjoterapia w niepłodności
4.4.     Fizjoterapia w klimakterium 
4.5.     Fizjoterapia w zaburzeniach statyki narządu rodnego i wysiłkowym nietrzymaniu moczu
4.5.1.  Zachowawcze leczenie nietrzymania moczu  
4.6.     Fizjoterapia w chirurgii ginekologicznej przed- i pooperacyjna
4.7.     Fizjoterapia w onkologii ginekologicznej
4.7.1.  Zasady i cele fizjoterapii w onkologii ginekologicznej  
4.7.2.  Fizjoterapia w szpitalu (postępowanie przed- i pooperacyjne)
4.7.3.  Fizjoterapia pozaszpitalna  
4.7.4.  Fizjoterapia po radioterapii oraz w opiece paliatywnej  
4.8.     Fizjoterapia w leczeniu chorych na raka piersi
4.8.1.  Profilaktyka przeciwobrzękowa  
4.8.2.  Fizjoterapia w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych 
4.8.3.  Fizjoterapia po operacjach odtwórczych 
4.8.4.  Fizjoterapia chorych z obrzękami chłonnymi 

5.       Fizjoterapia w położnictwie 
5.1.     Postępowanie w ciąży prawidłowej
5.1.1.  Ćwiczenia a ciąża  
5.1.2.  Ćwiczenia dla kobiet w ciąży w szkole rodzenia 
5.1.3.  Inne formy rekreacji  
5.2.     Fizjoterapia w łagodzeniu dolegliwości okresu ciąży oraz leczeniu stanów patologicznych
5.3.     Fizjoterapia w okresie porodu
5.3.1.  I okres porodu 
5.3.2.  II okres porodu  
5.3.3.  Treningi relaksacyjne  
5.3.4.  Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów 
5.3.5.  Masaż odcinka lędźwiowo-krzyżowego 
5.3.6.  Poród w środowisku wodnym  
5.4.     Fizjoterapia a cięcie cesarskie
5.5.     Fizjoterapia w okresie połogu
5.5.1.  Bóle kręgosłupa lędźwiowego  
5.5.2.  Kręgosłup szyjny i piersiowy  
5.5.3.  Ćwiczenia po porodzie  

6.       Psychologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty w ginekologii i położnictwie
6.1.     Naturalne reakcje na chorobę 
6.2.     Niestosowanie się do zaleceń terapeutycznych i sposoby przezwyciężania tych problemów
6.3.     Ocena mechanizmów radzenia sobie ze stresem wywołanym chorobą
6.4.     Poczucie wpływu na przebieg choroby jako warunek aktywnego stosunku pacjentki do stosowania się do zaleceń terapeutycznych 
6.5.     Negatywny stres jako konsekwencja nieodpowiedniego znaczenia nadawanego problemowi
6.6.     Postępowanie z osobami z zaburzeniami psychicznymi  
6.7.     Ból  
6.8.     Problemy związane z hospitalizacją  
6.9.     Reakcje dotyczące zabiegów chirurgicznych 
6.10. Specyficzne problemy psychologiczne występujące w chorobach ginekologicznych i położniczych  
6.10.1.    Usunięcie macicy lub jajników 
6.10.2.    Niepłodność  
6.10.3.    Przewlekłe bóle w obrębie miednicy mniejszej  

Aneks  
Piśmiennictwo  
Skorowidz

242 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020