wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA UKŁAD TRAWIENNY


LESZCZYŃSKI S. PILCH-KOWALCZYK J. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2012, wydanie I

cena netto: 382.80 Twoja cena  363,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Diagnostyka obrazowa

Układ trawienny


Druga publikacja z serii adresowanej do radiologów oraz osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z  radiologii klinicznej. Powinna stanowić doskonałą pomoc w codziennej praktyce lekarskiej.

Drugi tom dotyczy diagnostyki obrazowej narządów jamy brzusznej. Zawiera informacje ogólne, jak omówienie metod badania narządów jamy brzusznej, wiadomości z zakresu anatomii radiologicznej, oraz część szczegółową, w której omówiono poszczególne jednostki chorobowe. Każda jednostka omówiona jest według określonego schematu: dane kliniczne, metody obrazowania z uwzględnieniem skuteczności stosowanych metod i diagnostyki różnicowej, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy diagnostyczne. Liczne ryciny są doskonałym uzupełnieniem omawianych zagadnień.

Autorzy są znanymi i cenionymi specjalistami z różnych ośrodków w kraju.

Publikacja wydana pod patronatem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Część I. METODY BADAŃ I PODSTAWY INTERPRETACJI WYNIKÓW

1.                  Interpretacja obrazu dwukontrastowego przewodu pokarmowego

Zawiesina barytowa      
Badanie promieniem pionowym            
·         Elementy wypukłe        
·         Elementy zagłębione   
Badanie promieniem poziomym             

2.                  Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
Ogólne informacje i anatomia radiologiczna
·         Anatomia radiologiczna
Zwapnienia w jamie brzusznej
·         Zwapnienia w ścianach naczyń                
·         Złogi wapienne               
·         Zwapnienia w ścianach torbieli
·         Zwapnienia w guzach litych
·         Inne zwapnienia
Ciało obce w jamie brzusznej
Wolne powietrze w jamie otrzewnej
·         Rozpoznanie odmy otrzewnowej
·         Odma otrzewnowa rzekoma
Nieprawidłowo położony gaz w strukturach wewnątrzotrzewnowych
Gaz w przestrzeni zaotrzewnowej
Nieprawidłowy rozkład gazu w jelitach
·         Poszerzenie pętli jelitowych
·         Niedrożność mechaniczna
·         Niedrożność porażenna
·         Niedrożność w przebiegu kamicy pęcherzyka żółciowego
·         Pętla wartownicza
·         Okrężnica olbrzymia
·         Skręt okrężnicy esowatej
·         Skręt kątnicy
·         Odma śródścienna jelit
Płyn w jamie brzusznej
Ropień w jamie brzusznej

3.                  Ultrasonografia

4.                  Tomografia komputerowa
Ogólne wskazania i metodyka badań
·         Najczęściej stosowane programy rekonstrukcji obrazów
·         Zalety i ograniczenia metody

5.                  Rezonans magnetyczny
Diagnostyka wątroby
Diagnostyka trzustki
Diagnostyka śledziony
Diagnostyka przewodu pokarmowego
·         Diagnostyka górnego odcinka przewodu pokarmowego
·         Diagnostyka jelita cienkiego
·         Diagnostyka jelita grubego
·         Diagnostyka odbytnicy

6.                  Badania radioizotopowe
Przygotowanie chorego do badań scyntygraficznych

7.                  Środki cieniujące
Ogólne informacje
·         Osmolalność
·         Hydrofilność i lipofilność
·         Lepkość
·         Chemotoksyczność
Farmakodynamika
·         Działanie na krew
·         Działanie na serce i układ krążenia
·         Działanie na ośrodkowy układ nerwowy
·         Reakcje immunologiczne
·         Działanie nefrotoksyczne
·         Działanie na gruczoł tarczowy
·         Działanie na inne narządy
Wskazania i interakcje
·         Wskazania do stosowania niejonowych środków cieniujących
·         Najważniejsze interakcje

Część II. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU TRAWIENNEGO

CHOROBY GARDŁA

8.                  Anatomia radiologiczna i metody obrazowania gardła
Anatomia radiologiczna
·         Podział gardła
Metody obrazowania
·         Konwencjonalne zdjęcie rentgenowskie
·         Tomografia komputerowa
·         Rezonans magnetyczny

9.                  Przestrzeń przygardłowa
Anatomia radiologiczna
Obrazowanie przestrzeni przygardłowej
Guzy przestrzeni przygardłowej

10.               Wady wrodzone gardła
Zarośnięcie nozdrzy tylnych
Wady wrodzone części nosowej gardła
Wady wrodzone części ustnej gardła
Wady wrodzone części krtaniowej gardła

11.               Choroby narządów nabłonkowo-chłonnych pierścienia Waldeyera
Ropień okołomigdałkowy
Przerost chłonny
Chłoniak

12.               Łagodne nowotwory gardła
Młodzieńczy naczyniowłókniak gardła

13.               Złośliwe nowotwory gardła
Rak kolczystokomórkowy gardła
Rak limfoepitelialny i gruczolakorak torbielowaty gardła
Rak płaskonabłonkowy fałdu nalewkowo-nagłośniowego

14.               Ocena radiologiczna zaburzeń czynności ruchowej gardła

CHOROBY PRZEŁYKU

15.               Anatomia radiologiczna i metody obrazowania przełyku
Anatomia radiologiczna
·         Segmenty przełyku i ich stosunki z otoczeniem
Metody obrazowania
·         Rentgenowskie badanie kontrastowe
·         Tomografia komputerowa
·         Ultrasonografia
·         Scyntygrafia

16.               Kurcz przełyku
Kurcz górnego zwieracza przełyku
Kurcz miejscowy przełyku
Skurcze odcinkowe przełyku
Kurcz całego przełyku

17.               Zaburzenia czynności ruchowej przełyku
Hipotonia przełyku
Przełyk starczy
Zaburzenia w przebiegu cukrzycy

18.               Achalazja przełyku

19.               Twardzina przełyku

20.               Zapalenie błony śluzowej przełyku na tle refluksu

21.               Przełyk Barretta

22.               Kandydoza przełyku

23.               Przerost glikogenowy przełyku

24.               Wirusowe zapalenie przełyku
Zapalenie przełyku wywołane wirusem opryszczki
Zapalenie przełyku wywołane wirusem cytomegalii

25.               Polekowe zapalenie przełyku

26.               Uszkodzenia przełyku
Oparzenie przełyku
Popromienne zapalenie przełyku

27.               Przepuklina rozworu przełykowego przepony

28.               Uchyłki przełyku
Uchyłek Zenkera
Uchyłki śródpiersiowe
Uchyłki nadprzeponowe
Uchyłki rzekome wewnątrzścienne

29.               Błony okrężne przełyku

30.               Łagodne nowotwory przełyku
Mięśniak gładkokomórkowy

31.               Rak przełyku
Rak płaskonabłonkowy
Rak gruczołowy

32.               Urazy przełyku
Zespół Boerhaaveny

33.               Ucisk przełyku przez naczynia

34.               Żylaki przełyku       

35.               Przełyk operowany

CHOROBY JAMY OTRZEWNEJ I KREZKI

36.               Anatomia jamy otrzewnej
Embriologia
Topografia otrzewnej po zakończeniu rozwoju
·         Obszar nadokrężniczy
·         Obszar podokrężniczy
·         Więzadła i doły na przedniej ścianie jamy brzusznej
·         Otrzewna w jamie miednicy
·         Przestrzenie miednicy

37.               Wodobrzusze

38.               Ropień jamy otrzewnej

39.               Zapalenie otrzewnej i krezki           

40.               Stwardniające zapalenie krezki

41.               Przerzuty do jamy otrzewnej           

42.               Pierwotne nowotwory jamy otrzewnej i krezki      

CHOROBY ŻOŁĄDKA

43.               Anatomia radiologiczna i metody obrazowania żołądka
Anatomia radiologiczna
Metody obrazowania
·         Rentgenowskie badanie dwukontrastowe
·         Ultrasonografia
·         Tomografia komputerowa
·         PET i PET-TK
Pola żołądkowe

44.               Zmiany błony śluzowej żołądka
Nadżerki
Wrzód trawienny
Uchyłki
Gastropatia przerostowa
Żylaki

45.               Łagodne nowotwory żołądka
Polipy żołądka
Mięśniak gładkokomórkowy żołądka

46.               Rak żołądka

47.               Ektopowa tkanka trzustki

48.               Chłoniaki żołądka

49.               Przerzuty do żołądka

50.               Żołądek operowany

CHOROBY DWUNASTNICY

51.               Anatomia radiologiczna i metody obrazowania dwunastnicy
Anatomia radiologiczna
·         Prawidłowy obraz błony śluzowej
·         Budowa ściany
·         Czynności ruchowe
·         Stosunek do narządów sąsiednich
Metody obrazowania
·         Rentgenowskie badanie kontrastowe
·         Tomografia komputerowa
·         Wirtualna duodenoskopia
·         Ultrasonografia
Badanie radiologiczne a endoskopia i ultrasonografia endoskopowa
·         Endoskopia
·         Ultrasonografia endoskopowa
Ogólna symptomatologia zmian

52.               Dwunastnica olbrzymia

53.               Nieprawidłowości rozwojowe dwunastnicy
Zarośnięcie i zwężenie światła dwunastnicy
Wrodzona dwunastnica olbrzymia
Dwunastnica nadmiernie ruchoma
Dwunastnica wydłużona
Reduplikacja dwunastnicy
Niedokonany obrót
Uchyłki dwunastnicy

54.               Zmiany błony śluzowej dwunastnicy
Nadżerki
Wyniosłości guzkowe
Pogrubienie fałdów

55.               Wrzód dwunastnicy
Wrzód pozaopuszkowy dwunastnicy
Powikłania wrzodu dwunastnicy

56.               Choroba Leśniowskiego-Crohna dwunastnicy

57.               Nowotwory dwunastnicy

58.               Łagodne nowotwory dwunastnicy
Gruczolaki
Tłuszczaki
Mięśniaki gładkokomórkowe

59.               Złośliwe nowotwory dwunastnicy
Gruczolakorak
Rakowiak
Chłoniak
Nowotwory wywodzące się z podścieliska (GIST)
Przerzuty do dwunastnicy

60.               Nienowotworowe polipy dwunastnicy

61.               Wyniosła brodawka Vatera
Gruczolak i rak bańki Vatera
Rak okołobańkowy
Brodawczaki śródprzewodowe

62.               Uchyłki dwunastnicy

63.               Urazy dwunastnicy

CHOROBY JELITA CIENKIEGO

64.               Anatomia radiologiczna i metody obrazowania jelita cienkiego
Anatomia radiologiczna
Metody obrazowania
·         Rentgenowskie badanie dwukontrastowe
·         Ultrasonografia
·         Tomografia komputerowa
·         Rezonans magnetyczny
·         Endoskopia kapsułkowa
Inne metody badania

65.               Obrzęk jelita cienkiego

66.               Choroba Whipple'a

67.               Uchyłek MecklaKrystian

68.               Choroba Leśniowskiego-Crohna jelita cienkiego

69.               Lamblioza jelita cienkiego

70.               Łagodne nowotwory jelita cienkiego

71.               Złośliwe nowotwory jelita cienkiego

72.               Niedrożność jelita cienkiego

73.               Lewostronne położenie jelita cienkiego

74.               Zespół złego wchłaniania

CHOROBY WYROSTKA ROBACZKOWEGO

75.               Anatomia radiologiczna i metody obrazowania wyrostka robaczkowego
Anatomia radiologiczna
Metody obrazowania
·         Badanie rentgenowskie
·         Ultrasonografia
·         Tomografia komputerowa
·         Rezonans magnetyczny

76.               Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

77.               Torbiel śluzowa wyrostka robaczkowego

78.               Zmiany nowotworowe wyrostka robaczkowego

CHOROBY JELITA GRUBEGO

79.               Anatomia radiologiczna i metody obrazowania jelita grubego
Anatomia radiologiczna
Metody obrazowania
·         Rentgenowskie badanie dwukontrastowe
·         Ultrasonografia
·         Tomografia komputerowa
·         Kolonografia TK
·         Kolonografia MR

80.               Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

81.               Choroba Leśniowskiego-Crohna jelita grubego

82.               Gruźlica okrężnicy

83.               Pełzakowica jelita grubego

84.               Niedokrwienne zapalenie okrężnicy

85.               Diversion colitis

86.               Uchyłki jelita grubego

87.               Polipy jelita grubego
Rodzinna polipowatość gruczolakowata
Polipowatość młodzieńcza
Zespoły polipowatości
·         Zespół Gardnera
·         Zespół Peutza-Jeghersa
·         Zespół Cronkhite'a-Canady

88.               Tłuszczak jelita grubego

89.               Rakowiak jelita grubego

90.               Rak okrężnicy

91.               Rak odbytnicy

92.               Endometrioza jelita grubego

CHOROBY JELITA CIENKIEGO I JELITA GRUBEGO

93.               Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

94.               Niedokrwienie jelit

95.               Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

96.               Odma jelitowa

97.               Popromienne zapalenie jelit

98.               Zmiany pooperacyjne jelit

OSTRY BRZUCH" POCHODZENIA NIETRAUMATYCZNEGO

99.               Ogólne informacje i metody obrazowania
Ogólne informacje
Metody obrazowania
·         Zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej i klatki piersiowej
·         Ultrasonografia
·         Wielorzędowa tomografia komputerowa
·         Rezonans magnetyczny

100.           Perforacja ściany przewodu pokarmowego

101.           Niedrożność jelit
Mechaniczna niedrożność jelita cienkiego bez niedokrwienia
Żółciowa niedrożność jelit
Mechaniczna niedrożność jelita grubego bez uciśnięcia naczyń
Czynnościowa niedrożność jelit

102.           Wgłobienie jelita

103.           Ostre niedokrwienie jelit
Ostre niedokrwienie jelit pochodzenia mechanicznego
Ostre niedokrwienie jelit pochodzenia naczyniowego

104.           Ropnie jamy brzusznej

CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

105.           Anatomia radiologiczna i metody obrazowania pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
Anatomia radiologiczna
Metody obrazowania

106.           Kamica pęcherzyka żółciowego

107.           Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

108.           Kamica dróg żółciowych

109.           Wstępujące zapalenie dróg żółciowych

110.           Rak i inne nowotwory pęcherzyka żółciowego

111.           Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna
Technika ECPW
Przygotowanie chorego
Środki cieniujące
Wskazania do ECPW
·         Diagnostyczna ECPW    
·         Terapeutyczna ECPW   
Przeciwwskazania do ECPW      
Powikłania ECPW           
·         Czynniki ryzyka powikłań           
·         Zapobieganie powikłaniom       
Zastosowanie ECPW     
·         Badanie prawidłowych dróg żółciowych
·         Diagnostyka kamicy przewodowej        
·         Diagnostyka zwężenia dróg żółciowych
·         Badanie prawidłowych dróg trzustkowych
·         Diagnostyka przewlekłego zapalenia trzustki

112.           Zmiany pooperacyjne dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego oraz ich prawidłowy obraz radiologiczny
Usunięcie pęcherzyka żółciowego - obraz prawidłowy
Drenaże drogi żółciowej - obraz prawidłowy
Zespolenie drogi żółciowej metodą „koniec do końca" - obraz prawidłowy
Zespolenie drogi żółciowej z przewodem pokarmowym - obraz prawidłowy
Usunięcie pęcherzyka żółciowego - powikłania
Drenaże drogi żółciowej - powikłania
Zespolenie drogi żółciowej metodą „koniec do końca" - powikłania
Zespolenie drogi żółciowej z przewodem pokarmowym - powikłania

113.           Zmiany pourazowe dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego
Uszkodzenia jatrogenne
·         Rozpoznanie uszkodzeń jatrogennych
·         Klasyfikacja uszkodzeń dróg żółciowych
·         Zabiegi naprawcze
Uszkodzenia wypadkowe

CHOROBY WĄTROBY

114.           Anatomia radiologiczna i metody obrazowania wątroby
Anatomia radiologiczna
·         Budowa segmentowa wątroby
Metody obrazowania
·         Tomografia komputerowa
·         Rezonans magnetyczny

115.           Stłuszczenie wątroby

116.           Marskość wątroby

117.           Hemochromatoza i syderozy wtórne

118.           Naczyniak jamisty wątroby

119.           Ogniskowy przerost guzkowy wątroby

120.           Gruczolak wątroby

121.           Torbiel wątroby

122.           Ogniskowe stłuszczenie wątroby

123.           Guzy wątroby zawierające tkankę tłuszczową

124.           Torbielakogruczolak wątroby z przewodów żółciowych

125.           Odpryskowiec dróg żółciowych

126.           Plamica wątrobowa

127.           Guzkowy przerost regeneracyjny wątroby

128.           Przerzuty do wątroby

129.           Rak wątrobowokomórkowy

130.           Postać włóknisto-blaszkowa raka wątrobowo-komórkowego

131.           Rak z komórek nabłonka dróg żółciowych

132.           Mięsak naczyniopochodny wątroby

133.           Torbielakogruczolakorak wątroby

134.           Śródbłoniak krwionośny nabłonkowaty wątroby

135.           Wątrobiak

136.           Chłoniak wątroby

137.           Ropień wątroby

138.           Torbiel bąblowcowa wątroby

139.           Nadciśnienie wrotne

140.           Przeszczepienie wątroby
Wskazania do przeszczepienia wątroby i ocena biorcy przed operacją
Choroby prowadzące do niewydolności wątroby i pozostałe wskazania do przeszczepienia wątroby
Badania obrazowe przed zabiegiem przeszczepienia wątroby
Monitorowanie obrazowe biorców po przeszczepieniu wątroby
·         Okres okołooperacyjny
·         Okres odległy
Radiologia interwencyjna u biorców wątroby
·         Połączenie wrotno-systemowe
·         Zabiegi u biorców z rakiem wątrobowo-komórkowym
·         Powikłania naczyniowe

CHOROBY TRZUSTKI

141.           Anatomia radiologiczna i metody obrazowania trzustki
Anatomia radiologiczna
Metody obrazowania
·        Rentgenowskie zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
·         Ultrasonografia
·         Tomografia komputerowa
·         Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna
·         Rezonans magnetyczny
·         Cholangiopankreatografia MR
·         Kontrastowe badania przewodu pokarmowego
·         Arteriografia
·         Scyntygrafia
·         PET-TK

142.           Angiografia trzustki
Unaczynienie trzustki
·         Tętnice
·         Żyły

Badanie unaczynienia trzustki

143.           Ostre zapalenie trzustki

144.           Przewlekłe zapalenie trzustki

145.           Nowotwory trzustki

146.           Urazy i zmiany pooperacyjne trzustki

147.           Przeszczepienie trzustki

CHOROBY ŚLEDZIONY

148.           Anatomia radiologiczna i metody obrazowania śledziony
Anatomia radiologiczna
Metody obrazowania
·         Rentgenowskie zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
·         Ultrasonografia
·         Tomografia komputerowa
·         Rezonans magnetyczny
·         Angiografia
·         Badania radioizotopowe
·         Pozytonowa tomografia emisyjna (PET, PET-TK)

149.           Terminologia i diagnostyka różnicowa zmian patologicznych w śledzionie

150.           Wady i odmiany rozwojowe śledziony
Śledziona płatowata
Śledziona dodatkowa
Polisplenia
Asplenia
Śledziona wędrująca
Fuzja śledzionowo-gonadalna

151.           Torbiele śledziony
Torbiele prawdziwe i rzekome śledziony
Torbiele bąblowcowe śledziony

152.           Ropnie i zmiany infekcyjne śledziony

153.           Zmiany nowotworowe śledziony
Chłoniak śledziony
Przerzuty do śledziony
Naczyniakomięsak śledziony
Naczyniak krwionośny śledziony
Naczyniak chłonny śledziony
Odpryskowiec śledziony
Naczyniak brzeżnokomórkowy śledziony

154.           Zawał śledziony

Skorowidz

784 strony, Format: 20.5x29.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020