wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

GUZY ŚRÓDPIERSIA DIAGNOSTYKA I LECZENIE


GAWRYCHOWSKI J. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2011, wydanie I

cena netto: 129.00 Twoja cena  122,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Guzy śródpiersia

Diagnostyka i leczenie

Publikacja jest pierwszą polską monografią, w której kompleksowo omówiono problematykę zmian chorobowych umiejscowionych w śródpiersiu określanych mianem guzów śródpiersia.

Autorzy - specjaliści w tej dziedzinie - przygotowali opracowanie prezentujące aktualną i interdyscyplinarną wiedzę z tego zakresu.

Treść książki została ujęta w dwóch częściach. W części ogólnej znalazły się informacje z zakresu anatomii śródpiersia i różnych metod diagnostyki. Część druga publikacji została poświęcona szczegółowemu omówieniu różnych zmian chorobowych umiejscowionych w śródpiersiu. Oddzielne rozdziały poświęcono nowotworowym zmianom umiejscowionym w grasicy oraz guzom śródpiersia u dzieci.

Całość napisana przejrzyście, prostym językiem bez zbytniego „unaukowienia”, a doskonałe ryciny ilustrujące poszczególne rozdziały podnoszą wartość dydaktyczną publikacji.

Książka adresowana jest do chirurgów (w tym do torakochirurgów, kardiochirurgów, chirurgów ogólnych), a także do onkologów, internistów, patomorfologów, lekarzy zajmujących się diagnostyką (radiologiczną, USG, TK, PET), pediatrów oraz lekarzy innych specjalności niezabiegowych.

Wstęp

Część ogólna

1. Historia chirurgii guzów śródpiersia

2. Anatomia śródpiersia i jego podział
2.1. Podział śródpiersia
2.2. Twory śródpiersia
2.2.1. Odpływ chłonki ze śródpiersia
2.2.2. Topografia narządów śródpiersia

3. Diagnostyka radiologiczna guzów śródpiersia
3.1. Wole zamostkowe
3.2. Chłoniaki
3.3. Grasica
3.4. Naczyniak limfatyczny
3.5. Powiększenie węzłów chłonnych
3.6. Guzy neurogenne
3.7. Ropień śródpiersia
3.8. Patologia naczyniowa śródpiersia
3.8.1. Angiografia tomografii komputerowej (angio-TK)
3.8.2. Wybrane patologie naczyniowe śródpiersia
3.9. Medycyna nuklearna w diagnostyce guzów śródpiersia

4. Diagnostyka patomorfologiczna guzów śródpiersia
 4.1. Nowotwory nabłonkowe grasicy
4.1.1. Pierwotne nabłonkowe nowotwory grasicy (epithelial thymic tumors)
4.1.2. Klasyfikacje nowotworów nabłonkowych grasicy
4.1.3. Obraz makroskopowy grasiczaków
4.1.4. Obraz mikroskopowy grasiczaków
4.1.5. Neuroendokrynne nowotwory śródpiersia (neuroendocrine mediastinal tumors)
4.2. Nowotwory germinalne śródpiersia (mediastinal germ cell tumors)
4.2.1. Nasieniak śródpiersia/rozrodczak (mediastinal seminoma/germinoma)
4.2.2. Rak zarodkowy (embryonal carcinoma)
4.2.3. Guz zatoki endodermalnej (yolk sac tumor)
4.2.4. Kosmówczak (choriocarcinoma)
4.2.5. Potworniak dojrzały (teratoma mature)
4.2.6. Potworniak niedojrzały (teratoma immature)
4.3. Guzy mezenchymalne grasicy i śródpiersia (mesenchymal tumors of the thymus and mediastinum)
4.3.1. Guzy tłuszczowe (adipocytic tumors)
4.3.2. Guzy naczyniowe (vascular tumors)
4.3.3. Guzy mięśniowe (myomatous tumors)
4.3.4. Guzy neurogenne (neurogenic tumors)
4.3.5. Guzy włókniste (fibrous tumors)
4.3.6. Guzy chrzęstne i kostne (osteogenic and cartilage tumors)
4.3.7. Inne rzadkie guzy mezenchymalne śródpiersia (other rare mesenchymal tumors)
4.4. Ektopowe guzy tarczycy i przytarczyc w śródpiersiu (ectopic thyroid and parathyroid mediastinal tumors)
4.4.1. Ektopowe guzy tarczycy (ectopic thyroid tumors)
4.4.2. Ektopowe guzy przytarczyc (ectopic parathyroid tumors)

5. Mutacje genowe a pierwotne nowotwory śródpiersia
5.1. Wprowadzenie
5.2. Grasiczaki
5.3. Nowotwory zarodkowe
5.4. Chłoniaki śródpiersia
5.5. Nerwiak zarodkowy
5.6. Guz chromochłonny (phaeochromocytoma) i przyzwojak (paraganglioma)
5.7. Kostniakomięsak
5.8. Inne mięsaki
5.9. Podsumowanie

6. Markery nowotworowe w diagnostyce guzów śródpiersia

7. Diagnostyka czynnościowa układu oddechowego u chorych z guzami śródpiersia

8. Specyfika znieczulenia w diagnostyce i leczeniu pierwotnych guzów śródpiersia
8.1. Następstwa guzów śródpiersia o dużej masie
8.2. Wywiad i badanie kliniczne
8.3. Postępowanie przedoperacyjne
8.4. Postępowanie śródoperacyjne
8.5. Postępowanie pooperacyjne
8.6. Myasthenia gravis - punkt widzenia anestezjologa
8.7. Podsumowanie

9. Dostępy chirurgiczne w diagnostyce i leczeniu guzów śródpiersia
9.1. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa i biopsja Danielsa
9.2. Mediastinoskopia i mediastinotomia
9.3. Torakoskopia
9.4. Dostępy operacyjne
9.4.1. Torakotomia tylna lub tylno-boczna
9.4.2. Sternotomia pośrodkowa
9.4.3. Dostęp szyjny
9.4.4. Wideotorakoskopia i VATS

10. Rola radioterapii w leczeniu pierwotnych nowotworów śródpiersia
10.1. Wprowadzenie
10.2. Radykalna radioterapia pierwotnych nowotworów śródpiersia.
10.2.1. Grasiczaki
10.2.2. Rak grasicy
10.2.3. Chłoniaki
10.2.4. Pierwotne złośliwe guzy zarodkowe śródpiersia
10.2.5. Guzy mezenchymalne
10.2.6. Guzy pochodzenia nerwowego
10.2.7. Radioterapia paliatywna

11. Rola leczenia systemowego w leczeniu pierwotnych nowotworów śródpiersia
11.1. Wprowadzenie
11.2. Grasiczaki
11.3. Nowotwory zarodkowe
11.4. Chłoniaki
11.5. Guzy neurogenne
11.6. Raki endokrynne
11.7. Guzy mezenchymalne
11.8. Pierwotne nowotwory serca
11.9. Międzybłoniak opłucnej
11.10. Przerzuty nowotworów z innych lokalizacji

Część szczegółowa

12. Torbiele śródpiersia
12.1. Część ogólna
12.2. Torbiele osierdziowo-międzybłonkowe
12.3. Torbiele z pierwotnej cewy pokarmowej
12.3.1. Torbiele odoskrzelowe
12.3.2. Torbiele przełykowe
12.3.3. Torbiele rzekome
12.4. Torbiele pasożytnicze

13. Grasica
13.1. Anatomia i fizjologia
13.1.1. Anatomia grasicy
13.1.2. Czynność grasicy
13.2. Patologia zmian nienowotworowych grasicy
13.2.1. Torbiele wrodzone grasicy
13.2.2. Torbiele osierdziowo-międzybłonkowe (celomiczne)
13.2.3. Torbiele oskrzelowe
13.2.4. Torbiele przełykowe
13.2.5. Torbiele żołądkowo-jelitowe
13.2.6. Torbiele przewodu piersiowego
13.2.7. Torbiele wielokomorowe nabyte grasicy, zmiany torbielowatopodobne
13.3. Grasiczaki
13.3.1. Epidemiologia i obraz kliniczny chorych z grasiczakami
13.3.2. Klasyfikacja grasiczaków i implikacje kliniczne
13.3.3. Klasyfikacja WHO grasiczaków
13.3.4. Wyniki odległe leczenia grasiczaków
13.3.5. Rakowiaki (wysoko zróżnicowane raki neuroendokrynne)
13.3.6. Torbiele grasicy o charakterze nienowotworowym
13.4. Leczenie operacyjne myasthenia gravis
13.4.1. Rola grasicy w powstawaniu nużliwości mięśniowej
13.4.2. Rozpoznanie nużliwości mięśniowej
13.4.3. Wskazania do operacyjnego leczenia myasthenia gravis
13.4.4. Podsumowanie

14. Pierwotne guzy zarodkowe śródpiersia
14.1. Rozważania rozwojowe
14.2. Podział pierwotnych guzów zarodkowych
14.3. Objawy kliniczne
14.4. Potworniaki dojrzałe śródpiersia
14.5. Potworniaki niedojrzałe śródpiersia
14.6. Nasieniaki pierwotne śródpiersia
14.7. Nienasieniaki pierwotne śródpiersia

15. Guzy neurogenne śródpiersia
15.1. Guzy z osłonek nerwowych
15.2. Guzy z komórek zwojowych współczulnych
15.3. Guzy z komórek zwojowych przywspółczulnych

16. Guzy mezenchymalne śródpiersia
16.1. Guzy z tkanki tłuszczowej
16.2. Guzy naczyń krwionośnych
16.3. Guzy naczyń limfatycznych
16.4. Torbiele przewodu piersiowego
16.5. Guzy z tkanki włóknistej
16.6. Guzy pochodzenia mięśniowego
16.7. Rzadkie guzy mezenchymalne śródpiersia

17. Wole zamostkowe i śródpiersiowe oraz przytarczyce śródpiersia
17.1. Wole zamostkowe i śródpiersiowe
17.2. Guzy przytarczyc

18. Chłoniaki śródpiersia
18.1. Badania molekularne
18.2. Wiek zachorowania
18.3. Objawy
18.4. Diagnostyka
18.4.1. Diagnostyka histopatologiczna
18.4.2. Badania laboratoryjne
18.4.3. Badanie PET
18.5. Czynniki rokownicze
18.6. Leczenie
18.6.1. Chłoniak Hodgkina
18.6.2. Chłoniak rozlany z dużej komórki B (DLBCL - diffuse large B-cell lymphoma)

19. Guzy serca
19.1. Wprowadzenie
19.2. Klasyfikacja histologiczna guzów i zmian guzopodobnych serca
19.2.1. Nowotwory i stany nowotworopodobne
19.2.2. Nowotwory łagodne serca

20. Nisko zróżnicowane nowotwory złośliwe śródpiersia

21. Limfadenopatia śródpiersia

22. Inne nienowotworowe zmiany śródpiersia
22.1. Zapalenie śródpiersia
22.1.1. Ostre zapalenie śródpiersia
22.1.2. Podostre zapalenie śródpiersia
22.1.3. Przewlekłe włókniejące zapalenie śródpiersia

23. Guzy śródpiersia u dzieci
23.1. Objawy kliniczne
23.2. Rozpoznanie
23.3. Leczenie
23.4. Torbiele śródpiersia
23.5. Guzy zarodkowe śródpiersia
23.6. Guzy grasicy
23.7. Guzy neurogenne śródpiersia
23.7.1. Guzy układu współczulnego śródpiersia
23.7.2. Nerwiak zarodkowy współczulny śródpiersia
23.8. Chłoniaki śródpiersia u dzieci
23.8.1. Chłoniak Hodgkina
23.8.2. Nieziarnicze chłoniaki złośliwe

210 stron, Format: 20.5x28.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020