wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BADANIA LABORATORYJNE ZAKRES NORM I INTERPRETACJA


HYLA-KLEKOT L. KOKOT F. KOKOT S.

wydawnictwo: PZWL, 2011, wydanie V

cena netto: 82.80 Twoja cena  78,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Badania laboratoryjne

Zakres norm i interpretacja

W książce omówiono interpretację wyników badań laboratoryjnych surowicy krwi, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego.

Przedstawiono także patofizjologiczne podstawy racjonalnej diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń metabolicznych oraz chorób poszczególnych układów i narządów.

Wydanie V wzbogacono o nowe rozdziały (diagnostyka płynu pobranego z jamy opłucnej, z worka osierdziowego lub ze stawów) oraz nowe hasła odzwierciedlające postęp wiedzy, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat.

Jest to pożyteczny i zwięzły poradnik dla każdego praktykującego lekarza, niezależnie od jego specjalności.

I. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń metabolicznych i chorób poszczególnych układów lub narządów
A. Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń metabolicznych
Diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej
·         Hiperglikemia
·         Hipoglikemia
Diagnostyka zaburzeń gospodarki aminokwasowej
Diagnostyka zaburzeń gospodarki białkowej
Diagnostyka zaburzeń gospodarki tłuszczowej
Diagnostyka zaburzeń gospodarki purynowej
Diagnostyka zaburzeń gospodarki porfirynowej
Diagnostyka zaburzeń gospodarki witaminowej
·         Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
·         Witaminy rozpuszczalne w wodzie
Diagnostyka zaburzeń gospodarki metalami śladowymi
Diagnostyka zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
·         Diagnostyka zaburzeń gospodarki poszczególnych życiowo ważnych elektrolitów
·         Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej
B. Laboratoryjna diagnostyka chorób poszczególnych układów lub narządów
Układ krążenia
·         Diagnostyka biochemiczna chorób serca
·         Diagnostyka biochemiczna nadciśnienia tętniczego
·         Diagnostyka biochemiczna przewlekłej niewydolności krążenia
Układ oddechowy
Układ trawienny
·         Żołądek i jelita
·         Trzustka
·         Wątroba
Układ moczowy
Układ krzepnięcia
Układ ruchu.
·         Diagnostyka biochemiczna chorób kości
·         Diagnostyka biochemiczna chorób mięśni szkieletowych
Układ wewnątrzwydzielniczy
·         Choroby podwzgórza i przysadki
·         Zaburzenia czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowej
·         Zaburzenia czynności przytarczyc.
·         Zaburzenia czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej
·         Zaburzenia czynności rdzenia nadnerczy
·         Zaburzenia czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalnej
·         Zespół feminizacji jądrowej - patrz Zespół niewrażliwości receptora androgenowego
·         Zaburzenia sekrecji innych hormonów. Wskaźniki biochemiczne guzów neuroendokrynnych (NET) układu pokarmowego (GEP-NET)
Wskaźniki preeklampsji
Diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych (opracowano wg [14], [46])

II. Interpretacja wyników badań biochemicznych surowicy krwi
·         Aceton - patrz: Kwas acetooctowy
·         ACTH - patrz: Adrenokortykotropina
·         Adrenalina - patrz: Aminy katecholowe
Adrenokortykotropina (ACTH)
AFP - patrz: ? -Fetoproteina
AlAT - patrz: Aminotransferazy
Albumina - patrz: Białka
Aldosteron.
Aminopeptydaza leucynowa (LAP)
Aminotransferazy
Aminy katecholowe
Amoniak
?-Amylaza (diastaza)
ANCA (antineutrophil cytoplasmatic antibodies; przeciwciała antycytoplazmatyczne granulocytów obojętnochłonnych)
Androgeny
·         Androstendion - patrz: Androgeny
Antygen gruczołu krokowego swoisty (PSA)
Antygen rakowo-płodowy (CEA)
·         AspAT - patrz: Aminotransferazy
Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA)
·         Base excess - patrz: Nadmiar zasad
Białka
Białko C i S
Białko C-reaktywne (CRP)
Białka wiążące kwasy tłuszczowe pochodzenia sercowego (FABP-C)
Bilirubina
Biomarkery przemijającego niedokrwienia i udaru niedokrwiennego mózgu
·         Całkowite stężenie estrogenów - patrz: Estrogeny
·         Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - patrz: Żelazo
·         CAP - patrz PTH
·         CBG - patrz: Transkortyna
·         CCK - patrz: Cholecystokinina
Ceruloplazmina
Chlor
Cholecystokinina (CCK)
Cholesterol
Cholesterol frakcji HDL i LDL
Cholinesteraza (ChE)
Chromogranina A
·         CIP - patrz: Parathormon
Ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla (pCO2)
Ciśnienie cząstkowe tlenu (pO2)
C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (procollagen I carboxyterminal propeptide - PICP)
C-końcowy telopeptyd kolagenu typu I (carboxyterminal telopeptide of type I collagen - ICTP)
C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha a kolagenu typu I (collagen type I crosslinked C-telopeptide - Ctx)
·         CK - patrz: Kinaza kreatynowa
·         Ctx - patrz: C-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha ? kolagenu typu I
·         Cyjanokobalamina - patrz: witamina B12
Cynk
Cystatyna C
Czas kaolinowo-kefalinowy (czas aktywowanej tromboplastyny częściowej; APTT - activated partialthromboplastin time)
Czas krwawienia
Czas krzepnięcia
Czas protrombinowy
Czynnik wzrostowy insulinopodobny (IGF-1)
Czynnik wzrostu 23 fibroblastów (FGF23)
Czynnik wzrostu hepatocytów (HGF).
·         Dehydroepiandrosteron - patrz: Androgeny
·         D-dimery - patrz: Produkty degradacji fibryny
Dehydrogenaza ß-hydroksymaślanowa (HBDH)
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
·         DHEA - patrz: Androgeny
1,25-Dihydroksycholekalcyferol [1,25(OH)2D3]
24,25-Dihydroksycholekalcyferol [24,25(OH)2D3]
·         Dihydrotestosteron - patrz: Androgeny
·         Dopamina - patrz: Aminy katecholowe
·         Dopełniacz - patrz: Układ dopełniacza
Endotelina.
Erytropoetyna
·         Estradiol - patrz: Estrogeny
·         Estriol - patrz: Estrogeny
Estrogeny
Estron - patrz: Estrogeny
Ferrytyna
?-Fetoproteina (AFP)
·         FDP (fibrin degradation products) - patrz: Produkty degradacji fibryny
Fibrynogen
Folitropina (FSH)
Fosfataza kwaśna (FK)
Fosfataza zasadowa (FZ)
Fosfor
·         FSH - patrz: Folitropina
Gastryna
·         ?1-Globuliny - patrz: Białka
·         ?2-Globuliny - patrz: Białka
·         ß-Globuliny - patrz: Białka
·         ?-Globuliny - patrz: Białka
·         Globuliny wiążące T4 - patrz: Hormony tarczycy
Glukagon
Glukoza
?-GT - patrz: Transpeptydaza ?-glutamylowa
HBDH - patrz: Dehydrogenaza ß-hydroksymaślanowa
Gonadotropina kosmówkowa ludzka (HCG)
Hemoglobina glikowana HbAIc
Hepcydyna
·         HGH - patrz: Hormon wzrostu
·         Hiperlipoproteinemie typu I, II, III, IV, V - patrz: Lipidy
Homocysteina
Hormon wzrostu (somatotropina, GH)
Hormony tarczycy
25-Hydroksycholekalcyferol (25-OH-D3)
Immunoglobuliny
Insulina
Kalcytonina (CT)
Karnityna
Kinaza kreatynowa - CK (kreatynofosfokinaza, CPK)
Kolagen IV.
Kortyzol
Kreatyna
Kreatynina
Krioglobuliny
Kwas acetooctowy
·         Kwas askorbinowy - patrz: Witamina C
·         Kwas cholowy - patrz: Kwasy żółciowe
·         Kwas deoksycholowy - patrz: Kwasy żółciowe
Kwas foliowy
Kwas ß-hydroksymasłowy
Kwas mlekowy
Kwas moczowy
Kwasy żółciowe
·         LAP - patrz: Aminopeptydaza leucynowa
·         LDH - patrz: Dehydrogenaza mleczanowa
Leptyna
·         LH - patrz: Lutropina
Lipaza
Lipidy
Lipokalina neutrofilowa asocjowana z żelatynazą (NGAL)
·         Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG) - patrz: Gonadotropina kosmówkowa ludzka
Luka anionowa (LA)
Lutropina (LH)
·         Łańcuchy lekkie ? i ? - patrz: Wolne łańcuchy ? i ?
Magnez
Markery nowotworowe
Markery wirusowego zapalenia wątroby
Miedź
ß2-Mikroglobulina.
Mioglobina
Miozyna
Mocznik
Molalność (osmolalność) osocza
Nadmiar zasad (BE)
·         NEFA - patrz: Wolne (nieestryfikowane) kwasy tłuszczowe
N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (procollagen I aminoterminal propeptide - PINP)
·         N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha ? kolagenu typu I - patrz: NTx w moczu
·         Noradrenalina - patrz: Aminy katecholowe
·         NR-2 i anty-NR-2 - patrz: Biomarkery przemijającego niedokrwienia i udaru niedokrwiennego mózgu
5-Nukleotydaza
·         Odczyn Biernackiego - patrz: Opadanie krwinek czerwonych
Oksytocyna
Opadanie krwinek czerwonych
·         Osmolalność osocza - patrz: Molalność osocza
Osoczowe białko ciążowe A (PAPPA)
Osteokalcyna
Osteopontyna
Parathormon (PTH)
·         pCO2 - patrz: Ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla
·         Peptyd aktywacji trypsynogenu - patrz: TAP w moczu
Peptyd C
Peptyd strukturalnie zbliżony do parathormonu (parathyroid hormone related peptide - PTHrP)
Peptydy natriuretyczne.
·         Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP)
·         Mózgowy czynnik natriuretyczny (BNP) oraz N-końcowy fragment pro-BNP (NT-pro-BNP)
pH
·         PINP - patrz: N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I
·         pO2 - patrz: Ciśnienie cząstkowe tlenu
Polipeptyd trzustkowy (PP)
Potas
Produkty degradacji fibryny - D-dimery (fibrin degradation products - FDP)
Progesteron
Prokalcytonina (P-CT)
Prolaktyna
·         Protrombina - patrz: Czas protrombinowy
·         Przeciwciała przeciw białkom cytoplazmatycznym granulocytów obojętnochłonnych - patrz: ANCA
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM).
Przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulizowanemu peptydowi (anty-CCP)
Przeciwciała przeciwfosfolipidowe
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)
Przeciwciała przeciwpaciorkowcowe (ASO)
Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH (anty-TSHR)
Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (anty-TG)
Przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie (anty-TPO)
·         Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) - patrz: Peptydy natriuretyczne
·         PTH - patrz: Parathormon
Receptor transferrynowy rozpuszczalny w surowicy (sTfR)
Renina (aktywność reninowa osocza - ARO)
Sekretyna
·         Somatotropina - patrz: Hormon wzrostu
Sód
·         TBG - patrz: Hormony tarczycy
·         Testosteron - patrz: Androgeny
·         TIBC - patrz: Żelazo
S-Transferazy glutationu (GST)
Transferryna
Transkortyna (globulina wiążąca kortykosteroidy, CBG)
Transpeptydaza ?-glutamylowa (?-GT)
Triglicerydy (TG)
·         Trijodotyronina całkowita - patrz: Hormony tarczycy
·         Trijodotyronina wolna - patrz: Hormony tarczycy
Troponiny
·         TSH - patrz: Tyreotropina
Tyreotropina (TSH)
·         Tyroksyna całkowita - patrz: Hormony tarczycy
·         Tyroksyna wolna - patrz: Hormony tarczycy
Układ dopełniacza
VIP - patrz: Wazoaktywny polipeptyd jelitowy
Wapń
·         Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP)
Wazopresyna (AVP)
Wczesny antygen raka gruczołu krokowego 2 (early prostate cancer antigen-2 - EPCA-2)
Witamina A
Witamina B12 (cyjanokobalamina)
Witamina C (kwas askorbinowy)
Wodorowęglany (stężenie standardowe)
Wolne łańcuchy lekkie ? i ?
Wolne (nieestryfikowane) kwasy tłuszczowe (NEFA)
·         Współczynnik wiązania tyroksyny - patrz: Hormony tarczycy
·         Współczynnik wolnej tyroksyny - patrz: Hormony tarczycy
Żelazo
Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza (TIBC)

III. Interpretacja wyników badań morfologicznych krwi
Krwinki czerwone (erytrocyty)
Krwinki białe (leukocyty)
Płytki krwi (trombocyty)

IV. Interpretacja wyników badań biochemicznych moczu
Adrenalina (A), noradrenalina (NA)
Albumina
Aldosteron.
?-Amylaza
·         Androgeny - patrz: Androgeny we krwi i 17-ketosteroidy w moczu
Azot ?-aminokwasowy
Białko
Białko Bence Jonesa
Bilirubina
Cystyna
·         Deoksypirydynolina - patrz: Pirydynolina
·         Estradiol - patrz: Estrogeny
·         Estriol - patrz: Estrogeny
Estrogeny
·         Estron - patrz: Estrogeny
·         FIGLU - patrz: Kwas formiminoglutaminowy
Fosforany nieorganiczne
Glukoza
Hemoglobina
·         5-HIO - patrz: Kwas 5-hydroksyindolooctowy
·         17-Hydroksykortykosteron - patrz: Kortyzol
Hydroksylizyna
Hydroksyprolina
·         17-Ketogenne steroidy - patrz: Kortyzol
17-Ketosteroidy (17-KS)
Kolagen IV.
·         Koproporfiryny - patrz: Metabolity porfirynogenezy
Kortyzol
·         Kortyzol wolny - patrz: Kortyzol
Kreatynina
·         Kwas ?-aminolewulinowy - patrz: Metabolity porfirynogenezy
Kwas cytrynowy
Kwas formiminoglutaminowy (FIGLU)
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIO)
·         Kwas 3-metoksy-4-hydroksymigdałowy - patrz: Kwas wanilinomigdałowy
Kwas metylomalonowy.
Kwas moczowy
Kwas szczawiowy
Kwas wanilinomigdałowy (kwas 3-metoksy-4-hydroksymigdałowy; MHM)
Metabolity porfirynogenezy
·         Metanefryna - patrz: Metoksyadrenalina
Metoksyadrenalina (metanefryna, MA); metoksynoradrenalina (normetanefryna, MNA)
·         Mikroalbuminuria - patrz: Albuminuria
?1-Mikroglobulina
ß2-Mikroglobulina
Mioglobina
N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha ? kolagenu typu I (collagen type I crosslinked N-telopeptide -Ntx).
·         Ntx - patrz: N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha a kolagenu typu I
·         Noradrenalina - patrz: Adrenalina
·         Normetanefryna - patrz: Metoksynoradrenalina
Ołów
·         Peptyd będący produktem aktywacji trypsyno genu - patrz: TAP
pH moczu
Pirydynolina (Py) i deoksypirydynolina (DPy)
·         Porfobilinogen - patrz: Metabolity porfirynogenezy
Potas
Pregnandiol
Sód
TAP - peptyd będący produktem aktywacji trypsyno genu do trypsyny
Testosteron
·         Tetrahydroaldosteron - patrz: Aldosteron
Urobilinogen
·         Uroporfiryny - patrz: Metabolity porfirynogenezy
Wapń

V. Interpretacja wyników badań cech fizycznych, mikroskopowych i bakteriologicznych moczu
Zabarwienie moczu
Bakteriomocz
Chyluria
Gęstość względna moczu (ciężar właściwy).
Krystaluria
Krwiomocz
Leukocyturia
Wałeczkomocz
Zapach moczu
Zmętnienie moczu

VI. Interpretacja wyników badań płynu mózgowo-rdzeniowego
·         Albumina - patrz: Białko
Barwa
Białko
Chlorki
Ciśnienie
Elementy komórkowe
·         Globuliny - patrz: Białko
Glukoza
Kwas mlekowy
pCO2
pH
Wodorowęglany

VII. Diagnostyka płynu opłucnowego

VIII. Diagnostyka płynu stawowego

IX. Diagnostyka płynu w worku osierdziowym

Piśmiennictwo
Skorowidz

376 stron, Format: 12.5x19.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020