wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PROWADZENIE PORODU


CHAPMAN V. CHARLES C. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2010, wydanie I

cena netto: 178.80 Twoja cena  169,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prowadzenie porodu

W książce są przedstawione teoretyczne i praktyczne zagadnienia ciąży, porodu i oceny noworodka w aspekcie opieki sprawowanej przez położne.

Omówione są też istotne aspekty praktyki położniczej, które w innych publikacjach występują w mniejszym zakresie, m. in.: poród domowy, poród w wodzie, pozycje wertykalne, algorytmy postępowania podczas cięcia cesarskiego, postępowanie pozafarmakologiczne i niekonwencjonalne w indukowaniu porodu. Publikacja ma dużą wartość dydaktyczną.

W celu ułatwienia korzystania z książki struktura większości rozdziałów wygląda następująco: wprowadzenie, częstość występowania i fakty, rola położnej w udzielaniu opieki skoncentrowanej na kobiecie i opartej na dowodach. Publikacja zawiera ilustracje służące jako graficzne podpowiedzi. Na końcu większości rozdziałów umieszczono podsumowanie głównych zagadnień, listę organizacji, do których w razie potrzeby można się zwrócić oraz adresami polecanych stron internetowych.

Odbiorcami publikacji będą studenci kierunków położnictwa I i II stopnia, studiów doktoranckich i praktykujące położne.

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Akcja porodowa i poród fizjologiczny
Wprowadzenie
Objawy zapowiadające poród
Pierwszy okres porodu
Drugi okres porodu
Parcie
Poród
Trzeci okres porodu
Po urodzeniu
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 2. Badanie wewnętrzne przez pochwę i sztuczne przebicie błon płodowych - amniotomia
Wprowadzenie
Poprawność i moment wykonania badania wewnętrznego przez pochwę
Udzielanie informacji: świadoma zgoda czy współpraca?
Wykonanie badania wewnętrznego przez pochwę
Sztuczne przebicie błon płodowych - amniotomia
Podsumowanie
Piśmiennictwo

Rozdział 3. Monitorowanie czynności serca płodu podczas porodu
Wprowadzenie
Okresowe osłuchiwanie czynności serca płodu
Elektroniczne monitorowanie dobrostanu płodu
Elektroda skalpowa
Klasyfikacja zmian częstości tętna płodu
Zalety i wady elektronicznego monitorowania płodu (EFM)
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Dodatek: Algorytm ciągłego elektronicznego monitorowania płodu

Rozdział 4. Urazy i szycie krocza
Wprowadzenie
Ograniczanie urazów krocza
Ocena urazu krocza
Pęknięcia krocza pierwszego i drugiego stopnia: szyć czy nie szyć?
Technika zakładania szwów
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 5. Badanie noworodka po urodzeniu
Wprowadzenie
Ocena noworodka dokonywana przez położną
Pomiary noworodka
Suplementacja witaminy K
Pełne badanie noworodka
Przekazywanie przykrych informacji rodzicom
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Dodatek: Tabela przeliczników masy

Rozdział 6. Poród w domu
Wprowadzenie
Korzyści wynikające z porodu w domu
Niezbędny sprzęt
Opieka podczas porodu w domu
Kiedy do szpitala?
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 7. Zastosowanie wody w czasie porodu
Wprowadzenie
Zalety immersji wodnej
Ryzyko związane z zanurzeniem w ciepłej wodzie
Kryteria kwalifikacji rodzącej do porodu w wodzie
Względne przeciwwskazania
Przygotowanie
Opieka podczas porodu
Możliwe trudności
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 8. Poród powolny i nieprawidłowe przodowanie płodu/ nieprawidłowe ułożenie płodu
Wprowadzenie
Poród przedłużający się
Przyczyny porodu przedłużającego się
Wydłużona faza utajona
Wydłużona faza aktywna
Wydłużony drugi okres porodu
Nieprawidłowe przodowanie płodu i nieprawidłowe ułożenie płodu podczas porodu
Ułożenie potylicowe tylne
Ułożenie twarzyczkowe
Ułożenie czołowe
Położenie poprzeczne (przodowanie barków)
Podsumowanie
Zalecana literatura
Piśmiennictwo

Rozdział 9. Poród wspomagany: próżniociąg położniczy i kleszcze
Wprowadzenie
Jak uniknąć porodu instrumentalnego
Wskazania do porodu instrumentalnego
Wybór narzędzia
Opieka nad kobietą przechodzącą poród instrumentalny
Asystowanie podczas porodu instrumentalnego
Poród instrumentalny prowadzony przez położną
Po porodzie: problemy i pielęgnacja
Podsumowanie
Piśmiennictwo
Dodatek 1: Wzór karty porodu z próżniociągiem położniczym prowadzonego przez uprawnioną położną
Dodatek 2: Formularz odmowy zastosowania próżniociągu położniczego przez uprawnioną położną

Rozdział 10. Cesarskie cięcie
Wprowadzenie
Ryzyko i korzyści cesarskiego cięcia
Jak powstrzymać falę
Wskazania do cięcia cesarskiego z wyboru
Jakie przeżycia wiążą się z cięciem cesarskim
Plan porodu w przypadku rozwiązania ciąży cesarskim cięciem na prośbę kobiety
Opieka położnicza podczas cesarskiego cięcia
Podsumowanie
Grupy wsparcia dla kobiet po cesarskim cięciu
Przydatne kontakty
Zalecana literatura
Piśmiennictwo
Dodatek: Algorytm cięcia cesarskiego wg NICE

Rozdział 11. Poród drogą pochwową po cesarskim cięciu
Wprowadzenie
Po cesarskim cięciu - poród drogą pochwową czy cesarskie cięcie z wyboru
Indukcja porodu drogą pochwową po cesarskim cięciu
Opieka położnicza w porodzie drogą pochwową po cesarskim cięciu
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 12. Poród przedwczesny
Wprowadzenie
Miejsce porodu
Przedwczesne pęknięcie błon płodowych przed rozpoczęciem akcji porodowej
Opieka położnicza podczas przedwczesnej niepowikłanej akcji porodowej i porodu
Opieka bezpośrednio po porodzie
Resuscytacja wcześniaka
Postępowanie w zależności od wieku ciąży i typu porodu przedwczesnego
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 13. Poród miednicowy
Wprowadzenie
Odmiany położenia miednicowego
Możliwości wyboru rodzącej a dostępność opieki specjalistycznej
Powikłania porodu miednicowego
Akcja porodowa i poród
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 14. Bliźnięta i ciąże mnogie
Wprowadzenie
Miejsce porodu
Typ porodu
Porody trojacze i czworacze
Poród bliźniaczy
Opieka po narodzinach
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 15. Krwotok
Wprowadzenie
Łożysko przodujące
Przedwczesne odklejenie łożyska
Krwotok poporodowy
Okołoporodowe czynniki ryzyka krwotoku
Pęknięcie pępowiny
Łożysko zatrzymane
Podsumowanie
Piśmiennictwo

Rozdział 16. Sytuacje nagłe podczas porodu
Wprowadzenie
Wypadnięcie pępowiny i pępowina przodująca
Zator płynem owodniowym
Pęknięcie macicy
Dystocja barkowa
Wynicowanie macicy
Wstrząs
Podsumowanie
Piśmiennictwo

Rozdział 17. Resuscytacja matki i noworodka
Wprowadzenie
Postępowanie w sytuacjach szczególnego ryzyka - przewidywanie
Podstawowa resuscytacja noworodka
Resuscytacja noworodka - powikłania
Resuscytacja matki
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 18. Indukcja porodu
Wprowadzenie
Czynniki ryzyka i objawy uboczne
Udzielanie informacji i świadoma zgoda
Określanie daty porodu
Wywołanie porodu na prośbę ciężarnej
Indukcja porodu w ciąży przenoszonej
Poród indukowany a przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciąży donoszonej
Ocena szyjki macicy
Metody indukcji porodu
Opieka nad ciężarną podczas indukcji porodu
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Zalecana literatura
Piśmiennictwo

Rozdział 19. Stan przedrzucawkowy
Wprowadzenie
Zwiastuny i objawy
Opieka w czasie porodu
Monitorowanie stanu matki oraz płodu w łagodnym i ciężkim stanie przedrzucawkowym
Preparaty stosowane w leczeniu ciężkiego nadciśnienia
Postępowanie w rzucawce
Postępowanie podczas napadu drgawek rzucawkowych i po nim
Zespół HELLP
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 20. Poród martwego płodu i śmierć noworodka
Wprowadzenie
Definicja
Czynniki predysponujące do porodu martwego płodu
Rozpoznawanie śmierci płodu i podejmowanie decyzji
Opieka położnej podczas porodu
Pielęgnacja po porodzie: cenne chwile z dzieckiem
Ciągły nadzór w okresie poporodowym
Ludzie, którzy służą pomocą
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Dodatek: Formularz wypełniany w przypadku ciąży obumarłej przed 24. tygodniem

Rozdział 21. Mobbing i asertywność
Wprowadzenie
Czym jest mobbing?
Mobbing może obniżyć jakość opieki oferowanej kobietom
Jak sobie radzić z mobbingiem
Asertywność
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Zalecana literatura
Piśmiennictwo

Rozdział 22. Ocena ryzyka, procesy sądowe i skargi
Wprowadzenie
Ocena ryzyka klinicznego: obserwuj powikłania
Procesy sądowe
Odpowiedzialność zastępcza pracodawcy
NHSLA i CNST
Dokumentacja
Skargi
Pisanie oświadczenia
Jak zająć się matką lub ojcem w przypadku wystąpienia powikłań
Wnioski
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 23. Okołoporodowe badania krwi
Badania krwi matki
Testy biochemiczne
Testy hematologiczne
Inne badania
Badania krwi w sytuacjach szczególnych
Badania krwi płodu
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo

Rozdział 24. Położna i leki
Wprowadzenie
Położna oraz zaopatrywanie w leki i ich podawanie
Dokumentowanie i prowadzenie rejestru leków a błędy w ich podawaniu
Powszechnie używane skróty
Przygotowywanie leków do podania
Farmakopea leków stosowanych w czasie porodu

Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Skorowidz

476 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020