wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PROBLEMY WIELOKULTUROWOŚCI W MEDYCYNIE


KRAJEWSKA-KUŁAK E. WROŃSKA I. KĘDZIORA-KORNATOWSKA K. RED. 

wydawnictwo: PZWL, 2010, wydanie I

cena netto: 129.00 Twoja cena  122,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Problemy wielokulturowości w medycynie

Jedyny na polskim rynku podręcznik omawiający problemy wielokulturowości w medycynie z tak szerokiej perspektywy.

Wiedza o określonych zachowaniach każdej społeczności wobec zdrowia i choroby jest kluczowa w świadczeniu opieki zdrowotnej. Znajomość poruszanych w podręczniku zagadnień  przyczyni się do umocnienia terapeutycznych związków między pracownikami służby zdrowia a pacjentem.

W książce omówiono m.in. wybrane religie i grupy etniczne, wielokulturowość społeczeństwa polskiego, postrzeganie zdrowia, choroby i śmierci w różnych kulturach, kulturowe uwarunkowania położnictwa, transplantologii, transfuzjologii i eutanazji, a także problemy etyczne w opiece nad pacjentami pochodzącymi z różnych kultur.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia. Polecamy go również uwadze studentów etnologii i psychologii oraz osób interesujących się współczesnymi przemianami społeczno-kulturowymi.

Rozdział 1. Charakterystyka wybranych religii świata i grup etnicznych
Buddyzm
Chrześcijaństwo
Hinduizm
Islam
Judaizm
Prawosławie
Romowie
Świadkowie Jehowy

Rozdział 2. Śmierć w różnych religiach świata
Wprowadzenie
Śmierć w buddyzmie
Śmierć w chrześcijaństwie
Śmierć w hinduizmie
Śmierć w islamie
Śmierć w judaizmie

Rozdział 3. Kultura i subkultura
Wprowadzenie
Pochodzenie pojęcia „kultura”
Definicja kultury
Kultura a natura
Kultura a cywilizacja
Podstawowe cechy kultury
Subkultura
Społeczne funkcje kultury i subkultury
Rozdział 4. Wielokulturowość społeczeństwa polskiego
Wprowadzenie
Uchodźca, imigrant, repatriant
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Rozdział 5. Krajowy program przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w latach 2004-2009 w aspekcie ochrony zdrowia

Rozdział 6. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Prawa człowieka w Radzie Europy
Europejska Konwencja Praw Człowieka a Unia Europejska
Katalog praw człowieka
Prawo do skargi
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europejska Konwencja Praw Człowieka a Polska
Podsumowanie

Rozdział 7. Dialog wielokulturowy
Wprowadzenie
Kompetencja międzykulturowa
Kontekst kultury w opiece zdrowotnej na świecie
Różnorodność moralna
Obszary różnorodności kulturowej w systemie opieki zdrowotnej
Pośrednik międzykulturowy
Kształcenie medyczne w wielokulturowym świecie
Model TOPOI. Systemowo-teoretyczne podejście do komunikacji międzykulturowej
Interakcja z innymi kulturami

Rozdział 8. Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze biopsychospołecznym
Wprowadzenie
Zdrowie i choroba w wymiarze biomedycznym
Społeczny wymiar zdrowia i choroby
Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze psychologicznym

Rozdział 9. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych oraz reakcja na chorobę
Wprowadzenie
Uwarunkowania środowiskowe
Podstawy uwarunkowań kulturowych
Wiedza i wierzenia na temat przyczyn chorób
Sposób postrzegania i interpretowania objawów chorobowych oraz reakcja na ból
Postawy i zachowania wobec choroby
Współczesne wzory dbałości o ciało

Rozdział 10. Przesądy, zabobony a praktyki medyczne w ciągu wieków
Wprowadzenie
Przesądy a praktyki medyczne ludów pierwotnych
Przesądy a praktyki medyczne w Egipcie, Indiach i Chinach
Przesądy a praktyki medyczne w Grecji, kulturze arabskiej i judaizmie
Przesądy a praktyki medyczne w średniowieczu, odrodzeniu i oświeceniu
Przesądy a praktyki medyczne w XIX w.
Przesądy a praktyki medyczne w medycynie ludowej
Przesądy a praktyki medyczne w XX i XXI wieku

Rozdział 11. Religijność a zdrowie
Religia a zdrowie
Religia wobec choroby
Czy religijność ma wpływ na zdrowie?

Rozdział 12. Znaczenie przekonań religijnych w opiece zdrowotnej

Rozdział 13. Kulturowe uwarunkowania opieki zdrowotnej. Nierówności społeczne w dostępie do zdrowia
Kultura i religia wśród czynników warunkujących stan zdrowia
Przemiany w opiece zdrowotnej - od monokulturowej do wielokulturowej
Pozytywne i negatywne przykłady z historii
Tolerancja wyzwaniem współczesności
Czynniki związane z kulturą i/lub religią warunkujące stan zdrowia i zagrożenia zdrowotne
Czynniki związane z kulturą i/lub religią wpływające na funkcjonowanie opieki zdrowotnej

Rozdział 14. Funkcje zawodowe pracowników ochrony zdrowia w dziejach
Początki medycyny polskiej
Rola i funkcje zawodowe pracowników ochrony zdrowia

Rozdział 15. Kulturowe wyznaczniki badania jakości w medycynie
Jakość życia - ogólne pojęcie
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia
Ocena jakości życia i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia
Charakterystyka wybranych narzędzi do badania jakości życia

Rozdział 16. Satysfakcja chorego z opieki medycznej
Analiza terminologiczna pojęcia „satysfakcja pacjenta”
Badanie satysfakcji pacjentów
Kulturowe uwarunkowania badania satysfakcji pacjentów z opieki
Znaczenie pomiaru satysfakcji pacjenta z opieki

Rozdział 17. Teoria pielęgniarstwa Madeleine Leininger
Wprowadzenie
Teoria Leininger
Teoria Leininger a metaparadygmat pielęgniarstwa
Teoria Leininger a proces pielęgnowania i kryteria oceny teorii

Rozdział 18. Model Joyce Newman Giger i Ruth Elaine Davidhizare

Rozdział 19. Uprzedzenia rasowe i religijne oraz ich rola w procesie leczenia i pielęgnowania
Wprowadzenie
Rasizm
Geneza zjawiska uprzedzeń rasowych i religijnych
Skutki zjawiska uprzedzeń rasowych i religijnych
Relacje między personelem medycznym a pacjentem związane ze zjawiskiem uprzedzeń rasowych i religijnych

Rozdział 20. Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych i psychogenne uwarunkowania zaburzeń somatycznych
Wprowadzenie
Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych
Psychogenne uwarunkowania zaburzeń somatycznych

Rozdział 21. Kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych w rodzinie

Rozdział 22. Kulturowe uwarunkowania żywieniowe

Rozdział 23. Wielokulturowość w pediatrii
Wprowadzenie
Dziecko w prehistorii
Dziecko w starożytnym Egipcie
Dziecko w starożytnej Grecji
Dziecko w starożytnym Rzymie
Dziecko w kulturze hinduskiej
Dziecko w kulturze hebrajskiej
Dziecko w kulturze islamskiej
Dziecko w średniowiecznej medycynie arabskiej
Dziecko w średniowiecznej medycynie chrześcijańskiej
Dziecko w odrodzeniu i baroku
Pediatria nowożytna
Dziecko i pediatria w wielokulturowych społeczeństwach na początku XXI wieku

Rozdział 24. Transkulturowa neurologia i psychiatria
Wprowadzenie
Podejście do pacjenta niepełnosprawnego w ciągu wieków
Kulturowe uwarunkowania zaburzeń neurologicznych
Podejście do pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w ciągu wieków
Kulturowe uwarunkowania wybranych zaburzeń psychicznych

Rozdział 25. Kulturowe uwarunkowania narkomanii
Wprowadzenie
Rys historyczny wybranych substancji narkotycznych
Znaczenie narkotyków w kulturze wybranych społeczności
Narkotyki w ruchu hipisowskim
Dwie koncepcje rozwoju narkomanii
Podsumowanie

Rozdział 26. Kulturowe uwarunkowania zachowań seksualnych
Seksualność człowieka a prawa seksualne
Zachowania seksualne a chrześcijaństwo
Zachowania seksualne a islam
Zachowania seksualne a buddyzm
Zachowania seksualne w zróżnicowanej kulturowo Azji
Mniejszości seksualne
Transseksualizm w świetle kultury i religii

Rozdział 27. Kulturowe uwarunkowania w położnictwie, neonatologii i ginekologii
Społeczno-kulturowe uwarunkowania opieki nad rodzącą
Przebieg porodu - łagodzenie bólu porodowego a uwarunkowania społeczno-kulturowe
Aspekty społeczno-kulturowe ciąży
Ciąża u młodocianych
Aborcja w świetle światopoglądu i prawa
Zapłodnienie in vitro - uwarunkowania społeczne, kulturowe i religijne

Rozdział 28. Kulturowe uwarunkowania w transplantologii
Wprowadzenie
Poglądy Kościołów chrześcijańskich na transplantologię
Stanowisko innych religii
Podsumowanie

Rozdział 29. Kulturowe uwarunkowania transfuzjologii
Wybrane fakty z rozwoju transfuzjologii na świecie
Motyw krwi w kulturze i literaturze
Kulturowe uwarunkowania transfuzjologii

Rozdział 30. Kulturowe uwarunkowania eutanazji
Definicje eutanazji
Eutanazja w dziejach
Różnice pomiędzy opieką paliatywną, uporczywą terapią a eutanazją
Zmiany wartości podstawowych we współczesnych społeczeństwach
Sytuacje społeczno-ekonomiczne wymuszające decyzję o eutanazji
Rodzaje eutanazji
Eutanazja w różnych światopoglądach
Eutanazja w środkach masowego przekazu
Podsumowanie

Rozdział 31. Starość i samotność - transkulturowa analiza wzajemnych powiązań

Rozdział 32. Dylematy moralne w pracy pielęgniarek
Specyfika dylematu moralnego
Podstawy dylematów moralnych w pracy pielęgniarki
Odmienność kulturowa pacjentów jako źródło dylematów moralnych w praktyce medycznej
Rozwiązywanie dylematów, w których zaangażowane są wartości kulturowe

Rozdział 33. Przekonania religijne w sprawowaniu funkcji zawodowych przez pielęgniarki
Wprowadzenie
Wybrane zagadnienia dotyczące przeżyć i zachowań pielęgniarki w pracy
Pielęgniarstwo a zróżnicowanie kulturowe
Klauzula sumienia w pracy lekarza i pielęgniarki

Rozdział 34. Kulturowe uwarunkowania opieki pielęgniarskiej a kształcenie pielęgniarek

Skorowidz

396 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020