wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

WSTRZYKNI蔆IA DOMI师NIOWE PODR蔆ZNIK DLA STUDI覹 MEDYCZNYCH


DZIRBA A.

wydawnictwo: PZWL, 2010, wydanie I

cena netto: 28.80 Twoja cena  27,36 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Wstrzykni阠ia domi甓niowe

Podr阠znik dla studiów medycznych

Jest to praktyczny przewodnik po wszystkich aktualnie dost阷nych metodach podawania leku drog domi甓niow, która jest najcz甓ciej stosowana w dzia砤niach terapeutycznych.

W ksi笨ce w przejrzysty sposób przedstawiono wiadomo禼i dotycz眂e wstrzykni赕: zasady pobierania leków, przygotowania miejsca wk硊cia, wskazania i przeciwwskazania oraz powik砤nia iniekcji, dobór igie, obj阾o禼i leków, czas wch砤niania oraz algorytm wykonania zabiegu. Scharakteryzowano wszystkie metody, wskazuj眂 zarówno ich zalety, jak i wady, aby czytelnik móg wybra metod optymaln.

Zaprezentowano te now, bezpieczn technik wyboru miejsca wstrzykni阠ia do mi甓ni po秎adka po stronie grzbietowej z wykorzystaniem kostnego punktu odniesienia.

Bogaty materia ilustracyjny doskonale obrazuje poszczególne etapy wykonania iniekcji domi甓niowych.
Podr阠znik przeznaczony jest dla studentów kierunków: piel阦niarstwo, po硂縩ictwo, ratownictwo medyczne oraz dla pracuj眂ego personelu medycznego i nauczycieli wy縠j wymienionych zawodów.

WSTRZYKNI蔆IA DOMI师NIOWE

Rodzaj leku

Obj阾o舵 leku

Czas wch砤niania si leku

K眛 i g酬boko舵 wprowadzenia ig硑 do tkanek

Rodzaje leków (ze wzgl阣u na dzia砤nie) podawanych domi甓niowo

Wskazania do wykonania wstrzykni赕 domi甓niowych

Przeciwwskazania do wykonania wstrzykni赕 domi甓niowych
Przeciwwskazania wzgl阣ne
Przeciwwskazania bezwzgl阣ne
Powik砤nia/zagro縠nia wstrzykni赕 domi甓niowych
Powik砤nia niespecyficzne
Powik砤nia specyficzne

Lokalizacja miejsca wk硊cia
Wstrzykni阠ie w mi甓nie po秎adka po stronie tylnej (grzbietowej)
·         Metoda kwadrantów
·         Metoda Dzirby - nowy bezpieczny sposób lokalizacji miejsca wk硊cia do mi甓ni po秎adka po stronie tylnej (grzbietowej)
Wstrzykni阠ie w mi阺ie czworog硂wy uda
Wstrzykni阠ie w mi阺ie po秎adkowy 秗edni po stronie przedniej (brzusznej)
·         Metoda von Hochstettera
·         Metoda Sachtlebena
Wstrzykni阠ie w mi阺ie naramienny

Technika wykonania iniekcji domi甓niowej

Technika przygotowania skóry w miejscu wk硊cia

Technika montowania strzykawki z ig潮

Technika wybierania leku z ampu砶i i fiolki
Wybieranie leku z ampu砶i ma砮j, tj. krótszej od d硊go禼i ig硑
Wybieranie leku z ampu砶i du縠j, tj. d硊縮zej od d硊go禼i ig硑
Wybieranie leku z fiolki
Podawanie rozpuszczalnika do suchej substancji w fiolce

Struktura iniekcji domi甓niowej

Zadania sprawdzaj眂e

PIIENNICTWO

72 strony, Format: 14.5x20.5cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020