wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA PŁUCA I ŚRÓDPIERSIE


PRUSZYŃSKI B. LESZCZYŃSKI S. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2010, wydanie I

cena netto: 382.80 Twoja cena  363,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Diagnostyka obrazowa

Płuca i śródpiersie


Publikacja będzie stanowić doskonałą pomoc w codziennej praktyce lekarskiej.

Zawiera informacje ogólne, jak omówienie metod badania narządów klatki piersiowej, wiadomości z zakresu anatomii radiologicznej, oraz część szczegółową, w której omówiono poszczególne jednostki.

Każda jednostka chorobowa  omówiona jest według określonego schematu: dane kliniczne, metody obrazowania z uwzględnieniem skuteczności stosowanych metod i diagnostyki różnicowej, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy. Każdy temat jest bogato ilustrowany.

Część I. METODY BADAŃ I PODSTAWY INTERPRETACJI WYNIKÓW

1. Konwencjonalne zdjęcia klatki piersiowej
Wprowadzenie
Technika i warunki badania
Ocena jakości zdjęć
Wskazania do badania
Zalety i ograniczenia metody
Metoda AMBER i radiografia cyfrowa

2. Tomografia komputerowa
Ogólne wskazania do stosowania metody
Tomografia komputerowa z zastosowaniem okna płucnego
Tomografia komputerowa z zastosowaniem okna śródpiersiowego
Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości
Tomografia komputerowa o obniżonej dawce promieni X
Tomografia komputerowa naczyń płucnych
Najczęściej stosowane techniki rekonstrukcji i przetwarzania obrazu
Zalety i ograniczenia metody

3. Rezonans magnetyczny
Ogólna charakterystyka metody
Wskazania do badania
Technika badania
Zalety i ograniczenia metody

4. Ultrasonografia
Wprowadzenie
Ultrasonografia transtorakalna
·         Ogólna charakterystyka metody
·         Wskazania do badania
·         Technika badania
Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce chorób opłucnej
·         Płyn w jamie opłucnej
·         Zrosty opłucnowe
·         Międzybłoniak opłucnej
·         Przerzuty do opłucnej
Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce zmian płucnych
·         Niedodma
·         Zmiany zapalne
·         Guzy płuca
·         Przerzuty do płuc
·         Ropień płuca
·         Zawały płuc
Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce zmian w ścianie klatki piersiowej
·         Zmiany w węzłach chłonnych
·         Zmiany pourazowe i jatrogenne
5. Badania radioizotopowe
Scyntygrafia perfuzyjna płuc
·         Ogólna charakterystyka metody
·         Technika badania
·         Zasady interpretacji wyników badania
·         Znaczenie kliniczne metody
Badania wentylacyjne płuc
·         Ogólna charakterystyka metody
·         Technika badania
·         Zasady interpretacji wyników badania
·         Znaczenie kliniczne metody
Badania stanów zapalnych
·         Ogólna charakterystyka metody
·         Technika badania
·         Zasady interpretacji wyników badania
·         Znaczenie kliniczne metody
Diagnostyka zmian nowotworowych
·         Ogólna charakterystyka metody
·         Technika badania
·         Zasady interpretacji wyników badania
·         Znaczenie kliniczne metody
Pozytonowa tomografia emisyjna
·         Ogólna charakterystyka metody
·         Technika badania
·         Zasady interpretacji wyników badania
·         Znaczenie kliniczne metody

6. Anatomia radiologiczna płuc i śródpiersia
Prawidłowe obrazy radiologiczne i rezonansu magnetycznego
Ważne elementy topograficzne i wartości pomiarów
·         Elementy topograficzne płuc i oskrzeli
·         Topografia śródpiersia
·         Klasyfikacja i wielkość węzłów chłonnych śródpiersia
·         Wymiary serca i tchawicy
·         Wymiary struktur naczyniowych śródpiersia
·         Wymiary grasicy

7. Semiologia radiologiczna linii, pasm i zachyłków śródpiersia
Wprowadzenie
Linie i pasma śródpiersia
·         Efekt Macha
·         Linie górnego otworu klatki piersiowej
·         Objaw szyjno-piersiowy (Felsona)
·         Linie śródpiersia przedniego
·         Linie i pasma śródpiersia środkowego

8. Nazewnictwo i patomorfologia zmian płucnych

9. Epidemiologia chorób układu oddechowego i rola badań radiologicznych w ich wykrywaniu
Wprowadzenie
Choroby infekcyjne układu oddechowego
·         Zapalenie oskrzeli
·         Zapalenie płuc
·         Gruźlica
Choroby układu naczyniowego
·         Zatorowość płucna
Nowotwory
·         Rak płuca
Choroby śródmiąższowe płuc
Choroby obturacyjne
·         Przewlekła obturacyjna choroba płuc
·         Astma
·         Obturacyjny bezdech podczas snu
Choroby oskrzeli
·         Rozstrzenie oskrzeli
·         Mukowiscydoza
Choroby opłucnej
·         Odma
·         Płyn w jamie opłucnej
·         Nowotwory opłucnej
Podsumowanie

Część II. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOSTYKA CHORÓB PŁUC, OPŁUCNEJ I ŚRÓDPIERSIA

Wady rozwojowe płuc i śródpiersia

Wprowadzenie

10. Niedorozwój płuca

11. Torbiele oskrzelopochodne płuc

12. Torbielowatość płuc

13. Sekwestracja płuca

14. Wady układu naczyniowego
Wprowadzenie
Prawostronny łuk aorty
Podwójny łuk aorty
Nieprawidłowe odejście tętnicy podobojczykowej prawej
Przetoki tętniczo-żylne płuc
Nieprawidłowy odpływ żylny

Infekcje płucne

Wprowadzenie

15. Infekcje płuc u dzieci

16. Zapalenia płuc u dorosłych

17. Gruźlica płuc

18. Mikobakteriozy płuc

19. Grzybice płuc
Wprowadzenie
Kandydoza
Grzybica kropidlakowa
Histoplazmoza

20. Choroby pasożytnicze płuc

21. Zmiany płucne u chorych z obniżoną odpornością

22. Zmiany płucne w przypadkach zakażenia HIV i w AIDS
Wprowadzenie
Zakażenia bakteryjne układu oddechowego
·         Zapalenie tchawiczo-oskrzelowe
·         Bakteryjne zapalenie płuc
·         Zakażenie pneumokokowe
·         Malakoplakia płuc
Zoonozy (choroby odzwierzęce)
·         Bakteryjne zapalenie naczyń
·         Pastereloza
·         Krztusiec
Gruźlica
Mikobakteriozy
Zakażenia grzybicze
·         Zapalenie płuc na tle zakażenia Pneumocystis jiroveci (carinii)
·         Kryptokokoza
·         Aspergiloza
·         Aspergiloza tchawiczo-oskrzelowa
·         Kandydoza
Zakażenia wirusowe
Zakażenia pasożytnicze
·         Toksoplazmoza
Zmiany złośliwe
·         Mięsak Kaposiego
·         Chłoniak
·         Rak płuca
Rozedma płuc

Nowotwory płuc

Wprowadzenie

23. Rak płuca

24. Pojedynczy guzek płucny. Postępowanie rozpoznawcze

25. Znaczenie badań obrazowych we wczesnym rozpoznawaniu raka płuc

26. Chłoniaki płuc i śródpiersia

27. Przerzuty nowotworowe do płuc

28. Nowotwory łagodne płuc

Choroby tchawicy, oskrzeli i przestrzeni powietrznych

Wprowadzenie

29. Choroby tchawicy

30. Choroby tchawicy i oskrzeli
Rozszerzenie tchawicy
Zwężenie tchawicy
Wiotkość tchawicy
Kostnienie chrząstek tchawicy i oskrzeli

31. Choroby oskrzeli
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Astma oskrzelowa
Rozstrzenie oskrzeli
Mukowiscydoza
Zapalenie oskrzelików

32. Rozedma płuc

Choroby śródmiąższowe płuc

Wprowadzenie,

33. Samoistne włóknienie płuc

34. Złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc i choroba śródmiąższowa płuc związana z zapaleniem oskrzelików

35. Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc

36. Kryptogenne organizujące się zapalenie płuc

37. Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc

38. Limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc

39. Sarkoidoza

40. Histiocytoza z komórek Langerhansa

41. Limfangioleiomiomatoza

42. Proteinoza pęcherzyków płucnych

43. Amyloidoza układu oddechowego

44. Mikrolitiaza pęcherzyków płucnych

Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej

Wprowadzenie

45. Reumatoidalne zapalenie stawów

46. Toczeń układowy rumieniowaty

47. Twardzina

48. Zapalenie skórno-mięśniowe

49. Zespół Sjögrena

50. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

51. Mieszana choroba tkanki łącznej

Choroby układu naczyniowego płuc

Wprowadzenie

52. Nadciśnienie płucne
Nadciśnienie płucne hiperkinetyczne
Nadciśnienie płucne wtórne (bierne)
Nadciśnienie płucne obturacyjne
Nadciśnienie płucne pierwotne

53. Zastój żylny
Śródmiąższowy (przewlekły) obrzęk płuc
Pęcherzykowy obrzęk płuc

54. Zmniejszone ukrwienie płuc
Zwężenie zastawkowe pnia płucnego
Zwężenie podzastawkowe
Zwężenie nadzastawkowe
Choroba Ebsteina
Zarośnięcie zastawki trójdzielnej
Niedorozwój płuca
Zmniejszony przepływ płucny w chorobach nabytych serca, płuc i naczyń

55. Zatorowość płucna

56. Rozlane krwawienie pęcherzykoweIwona

57. Samoistna hemosyderoza płucna

58. Zespół Goodpasture'a

59. Pierwotne układowe zapalenia naczyń
Wprowadzenie
Ziarniniakowatość Wegenera
Zespół Churga-Strauss
Mikroskopowe zapalenie naczyń
Zapalenie tętnic Takayasu
Choroba Behçeta

Zewnątrzpochodne choroby układu oddechowego

Wprowadzenie

60. Pylice płuc
Pylica krzemowa
Pylica azbestowa
Pylica węglowa (pylica górników kopalń węgla)

61. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

62. Niezamierzone reakcje polekowe w układzie oddechowym
Wprowadzenie
Zarostowe zapalenie oskrzelików
Zmiany w miąższu płucśródmiąższowa choroba płuc
·         Przewlekłe zapalenie/włóknienie płuc
·         Organizujące się zapalenie płuc
·         Alergiczne zapalenie płuc
·         Niekardiogenny obrzęk płuc
Zmiany naczyniowe
·         Nadciśnienie płucne
·         Zatorowość płucna
·         Krwawienie pęcherzykowe
·         Reakcja zwężenia żyłek płucnych
Zmiany opłucnowe
·         Płyn w jamie opłucnej
·         Zwłóknienie opłucnej
·         Zespół opłucnowo-płucny toczniopodobny
Poszerzenie śródpiersia
Popromienne zapalenie płuc

63. Eozynofilie płucne

Choroby opłucnej

Wprowadzenie

64. Płyn w jamie opłucnej

65. Zgrubienia i zrosty opłucnej

66. Nowotwory opłucnej
Wprowadzenie
Złośliwy międzybłoniak opłucnej
Nowotwory opłucnej o charakterze łagodnym
Przerzuty nowotworowe do opłucnej

67. Odma opłucnowa

Choroby śródpiersia

Wprowadzenie

68. Guzy śródpiersia przedniego
Torbiele oskrzelopochodne
Torbiele celomatyczne
Potworniaki i torbiele skórzaste
Patologie grasicy
·         Przerost grasicy
·         Guzy grasicy
Wole zamostkowe

69. Zmiany chorobowe śródpiersia środkowego
Powiększenie węzłów chłonnych

70. Guzy śródpiersia tylnego
Guzy pochodzenia neurogennego

71. Guzy mezenchymalne
72. Tętniaki aorty piersiowej
73. Zapalenie śródpiersia
74. Odma śródpiersiowa

Choroby przepony

Wprowadzenie

75. Przepukliny przeponowe

76. Nieprawidłowe położenie i zaburzenia ruchomości przepony

77. Nowotwory przepony

Urazy klatki piersiowej


Wprowadzenie

78. Urazy ściany klatki piersiowej
Złamanie żeber
Złamanie mostka
Urazy obręczy kończyny górnej
Urazy kręgosłupa piersiowego
Odma podskórna

79. Zmiany pourazowe opłucnej
Krwiak opłucnej
Wynaczynienie chłonki do jamy opłucnej
Odma opłucnowa

80. Urazowe uszkodzenia płuc
Stłuczenie płuca
Pęknięcie płuca
Pourazowa niedodma

81. Urazowe uszkodzenia śródpiersia
Odma śródpiersiowa
Urazowe uszkodzenia tchawicy i dużych oskrzeli
Urazowe uszkodzenia dużych naczyń śródpiersia
Urazowe uszkodzenia serca
Urazowe uszkodzenia przełyku

82. Urazowe uszkodzenia przepony

Badania obrazowe układu oddechowego u chorych po operacjach oraz leczonych na oddziałach intensywnej terapii


Wprowadzenie

83. Ocena wprowadzonych do ustroju cewników, drenów i rurek

84. Powikłania płucne u pacjentów w ciężkim stanie ogólnym

85. Zespół ostrej niewydolności oddechowej

86. Diagnostyka obrazowa po operacjach klatki piersiowej
Całkowita lub częściowa resekcja płuca
Operacje serca

87. Diagnostyka obrazowa związana z przeszczepianiem płuc
Zestawienie obserwowanych na zdjęciach rentgenowskich i obrazach tomografii komputerowej zmian oraz chorób związanych z ich występowaniem

Skróty
Skorowidz

628 stron, Format: 20.5x29.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020