wprowad wasne kryteria wyszukiwania ksiek: (jak szuka?)
Twj koszyk:   0 z   zamwienie wysykowe >>>
Strona gwna > opis ksiki
English version
Ksiki:

polskie
podzia tematyczny
 
anglojzyczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zamw informacje o nowociach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksigarni

koszty wysyki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytuu?
Pomoemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


moesz te zadzwoni
+48 512 994 090

MEDYCYNA SPORTOWA WSPӣCZESNE METODY DIAGNOSTYKI I LECZENIA


MCMAHON P.J. RED.

wydawnictwo: PZWL, 2010, wydanie I

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Medycyna sportowa

Wspóczesne metody diagnostyki i leczenia

Ksika napisana przez zespó cenionych amerykaskich ortopedów to kompendium oparte na duej wiedzy teoretycznej i praktycznej autorów.

Ksika jest pomylana tak, by moga równie suy jako podrczny poradnik zespou medycznego pracujcego w terenie. Zawiera przejrzycie opisane sposoby diagnozowania, porady praktyczne, a zarazem solidn porcj nowoczesnej wiedzy medycznej, wzbogacon o aktualne pimiennictwo uzupeniajce.

Podrcznik zyska ju sobie ogromne uznanie w Stanach Zjednoczonych. Czytelnik polski dostaje do rk pierwsze wydanie tej bardzo jasno i zwile napisanej ksiki. czy ona przystpno nawet dla laika, oraz fachowo, któr doceni lekarze, fizjoterapeuci, rehabilitanci. Gównymi adresatami publikacji s studenci uczelni medycznych, przyszli lekarze sportowi, studenci kierunków fizjoterapia i rehabilitacja, a take wszyscy zaangaowani w opiek medyczn nad osobami uprawiajcymi sport.

Przedmowa
Przedmowa do wydania polskiego

1. Medyczne aspekty medycyny sportowej
Zdrowotne korzyci z wicze fizycznych i uprawiania sportu
Ocena predyspozycji fizycznych
Zagroenia zdrowotne zwizane z uprawianiem sportu
Schorzenia nieurazowe i przewleke
Dermatologia
ywienie w sporcie

2. Urazy stawu biodrowego i miednicy
Bóle stawu biodrowego
Stuczenia stawu biodrowego i miednicy
Urazy awulsyjne miednicy
Zapalenie kaletki krtarza wikszego
Zamania przecieniowe miednicy i koci udowej
Bóle bioder z objawami mechanicznymi
Biodro trzaskajce
Urazy obrbka panewkowego

3. Urazy stawu kolanowego
Bóle kolan z objawami mechanicznymi
·  Uszkodzenia kotek
·  Uszkodzenia kostno-chrzstne
Zaburzenia funkcji stawu kolanowego
·  Urazy minia czworogowego
·  Rozerwanie cigna rzepki
·  Rozerwanie cigna minia czworogowego
·  Zamanie awulsyjne guzowatoci piszczeli
Niestabilno stawu kolanowego
·  Urazy wizada pobocznego piszczelowego
·  Urazy wizada pobocznego strzakowego
·  Urazy wizada krzyowego przedniego
·  Urazy wizada krzyowego tylnego
Ból kolan
·  Ból przedniej okolicy stawu kolanowego
·  Ból bocznej okolicy stawu kolanowego

4. Urazy goleni, stawu skokowo-goleniowego i stopy
Ból goleni
·  Powysikowe uszkodzenia mini
·  Zamania przecieniowe i reakcja na przecienie
·  Zespó przedziaów powiziowych
Ból stawu skokowo-goleniowego
·  Zapalenie cigna minia piszczelowego tylnego
·  Zespó przedniej ciasnoty stawu skokowo-goleniowego
·  Zespó przednio-bocznej ciasnoty stawu skokowo-goleniowego
·  Niestabilno stawu skokowo-goleniowego
Ból stopy
·  Zapalenie cigna Achillesa
·  Ból pity
·  'Paluch biegaczy'

5. Urazy stawu ramiennego
Urazy stawu ramiennego w sporcie
·   Staw ramienny
Urazy cigien i mini
·   Urazy cigien piercienia rotatorów
·   Zespó ciasnoty podbarkowej
·   Urazy cigna minia dwugowego
·   Przerwanie minia piersiowego wikszego
·   Niestabilno stawu ramiennego
·   Niestabilno wielokierunkowa stawu ramiennego
·   Uszkodzenia obrbka stawowego
·   Uszkodzenia typu SLAP
·   Sztywno stawu ramiennego
·   Zamania koci obrczy barkowej
·   Uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego
·   Zamania wyrostka kruczego
·   Uszkodzenia stawu mostkowo-obojczykowego
·   Uszkodzenia nerwowo-naczyniowe
·   Zespó górnego otworu klatki piersiowej

6. Urazy okcia, nadgarstka i rki
Ból stawu okciowego
·   Anatomia
·   Ból bocznej okolicy okcia
·   Ból przyrodkowej okolicy okcia
·   Ból tylnej okolicy okcia
Niestabilno stawu okciowego
·   Niestabilno przyrodkowa stawu okciowego
·   Tylno-boczna niestabilno rotacyjna
Ból nadgarstka
·   Anatomia
·   Zamanie koci ódeczkowatej
·   Skrcenia nadgarstka
Ból rki
·   Uszkodzenie wizada pobocznego okciowego kciuka
·   Uszkodzenia palców

7. Krgosup
Urazy sportowe krgosupa szyjnego
·   Anatomia
·   Diagnostyka rónicowa
·   Uszkodzenia jednostki miniowo-cignistej krgosupa szyjnego
·   Najczstsze zamania
·   Ból szyi i parestezje
·   Neuropraksja rdzenia krgowego. Przejciowe poraenie czterokoczynowe (przejciowa tetraplegia)
Urazy krgosupa ldwiowego u sportowców
·   Skrcenie krgosupa ldwiowego
·   Zamania krgosupa ldwiowego
·   Krgoszczelina
·   Krgozmyk

8. Wstrznienie mózgu

9. Modzi sportowcy
·   Pytka wzrostowa
·   Symetria koczyn dolnych
Biodro i miednica
·   Zuszczenie gowy koci udowej, rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, choroba Calvégo-Legga-Perthesa
·   Zamania awulsyjne
·   Biodro trzaskajce
·   Ból w pachwinie
·   Septyczne zapalenie stawów i przemijajce zapalenie bony maziowej
Kolano
·   Uszkodzenie wizada krzyowego przedniego
·   Zamanie wyniosoci midzykykciowej koci piszczelowej
·   Uszkodzenia kotek
·   kotka tarczowata
·   Osteochondritis dissecans oraz zamania chrzstno-kostne
·   Choroba Osgooda-Schlattera
·   Choroba Sindinga-Larsena i kolano skoczka
·   Wrodzone zwichnicie rzepki
·   Niestabilno i zwichnicia rzepki u modziey
·   Objawowy fad bony maziowej
·   Rzepka dwudzielna
·   Zespó wizada pobocznego przyrodkowego: 'kolano pywaka'
·   Podwichnicie proksymalnego stawu piszczelowo-strzakowego
Staw skokowy i stopa
·   Uszkodzenia (skrcenia) bocznej czci stawu skokowego i zuszczenia dystalnej czci koci strzakowej typu Saltera
·   Nieprawidowe poczenia koci w obrbie stpu
·   Choroba Severa
·   Choroba Iselina
·   Dodatkowa ko ódkowata
·   Martwice jaowe
·   Bolesna os trigonum, os fibulare i trzeszczki
Inne dysfunkcje w obrbie koczyn dolnych
·   Przewleky zespó przedziaów powiziowych
·   Nadmierna antewersja koci udowej ze zwikszon zewntrzn torsj piszczeli: zespó MMS (miserable malrotation syndrome)
·   Stuczenia
Patologie koczyn górnych
·   Anatomia
·   Bark 'maej ligi'
·   Zapalenie cigien stoka rotatorów
·   Zapalenie cigna minia dwugowego ramienia
·   Zuszczenia stawu barkowo-obojczykowego
·   Zwichnicie stawu ramiennego
·   Górne, przednio-tylne uszkodzenia obrbka panewki (SLAP)
·   Anatomia
·   Zapalenie nadkykcia przyrodkowego
·   Choroba Pannera
·   Osteochondritis dissecans gówki koci ramiennej
·   Zamanie nadkykcia przyrodkowego koci ramiennej
·   Nadkykciowe zamanie koci ramiennej
·   Zamania awulsyjne wyrostka okciowego
·   Zwichnicia stawu okciowego
·   Nadgarstek gimnastyka
·   Zamania i zuszczenia dystalnej czci przedramienia

10. Uszkodzenia charakterystyczne dla sportsmenek
Triada sportsmenek
Urazy przedniego wizada krzyowego
Patologie stawu rzepkowo-udowego
Wielokierunkowa niestabilno stawu ramiennego
Zamania przecieniowe
Cia a wysiek sportowy
Podsumowanie

11. Zasady rehabilitacji
Zasady prowadzenia wicze usprawniajcych
Cele rehabilitacji
Zasady sprawnoci pracy mini: sia i wytrzymao
Przeciwwskazania do wykonywania wicze
Dolegliwoci bólowe mini
Cele rehabilitacji funkcjonalnej

Skorowidz

410 stron, Format: 16.4x23.6, oprawa mikka

Po otrzymaniu zamwienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskojzyczny lub anglojzyczny jest aktualnie na pce ksigarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020