wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   1 egz. / 70.80 67,26 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

DYSTROFIE MI师NIOWE


KOSTERA-PRUSZCZYK A. RADWA裇KA A. RYNIEWICZ B.

wydawnictwo: PZWL, 2010, wydanie I

cena netto: 70.80 Twoja cena  67,26 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Dystrofie mi甓niowe

Dystrofia mi甓niowa i inne choroby neuromi甓niowe rozpoczynaj si najcz甓ciej w dzieci駍twie. Obecnie brak jest jakiejkolwiek kuracji lub efektywnej terapii, która by zatrzyma砤 b眃 odwraca砤 rozwój wi阫szo禼i znanych chorób neuromi甓niowych. Niemniej s liczne sposoby post阷owania, które mog 砤godzi niektóre z symptomów choroby lub spowolni jej nieuchronny post阷.

Autorki na co dzie pracuj z dzie鎚i dotkni阾ymi tymi chorobami i w poradniku dziel si swoj wiedz prezentuj眂 wszelkie mo縧iwe sposoby terapii. Radz, jak zorganizowa codzienne 縴cie i jak nie poddawa si w najtrudniejszych momentach.

Wst阷
Choroby mi甓ni - co to jest?

Objawy i rozpoznanie choroby
Badania laboratoryjne
Charakterystyka najcz阺tszych dystrofii mi甓niowych
·         Dystrofinopatie
-         Dystrofia Duchenne'a
-         Dystrofia Beckera
-         Posta po秗ednia
-         Dystrofia Duchenne'a u kobiet
-         Nosicielstwo dystrofii Duchenne'a i Beckera
Dystrofie obr阠zowo-ko馽zynowe
Dystrofia twarzowo-硂patkowo-ramieniowa
Dystrofia Emery'ego i Dreifussa
Dystrofie wrodzone

Leczenie dystrofii mi甓niowych
Steroidoterapia (sterydoterapia)
Opieka kardiologiczna
Leczenie przykurczów stawowych
Terapia oddechowa
Post阷owanie podczas infekcji uk砤du oddechowego
Zapobieganie infekcjom
Respiratoroterapia

Hipertermia z硂秎iwa

Fizjoterapia w dystrofiach mi甓niowych
Zmiana postawy chorego wraz z post阷em choroby
Przykurcze mi甓ni oraz sposoby ich wykrywania
Budowa klatki piersiowej i sprawno舵 oddechowa

Podstawowe zasady rehabilitacji w dystrofii mi甓niowej
Profilaktyka i leczenie przykurczów mi甓niowych
Proponowane techniki rozci眊ania przykurczów mi甓ni
·         Mi甓nie grupy tylnej 硑dki
·         Mi甓nie grupy kulszowo-goleniowej
·         Mi阺ie napinacz powi陑i szerokiej uda i pasmo biodrowo-piszczelowe
·         Mi甓nie zginacze stawu biodrowego
·         Mi甓nie zginacze palców r阫i
·         Mi阺ie piersiowy wielki
苭iczenia rozci眊aj眂e wykonywane samodzielnie przez chorego
·         Autoredresje mi甓ni zginaczy stawu biodrowego
·         Autoredresje mi甓ni grupy tylnej uda
·         Autoredresje mi甓ni grupy tylnej 硑dki
·         Autoredresje mi甓ni zginaczy palców r阫i
Pozycje u硂縠niowe
Utrzymanie si硑 mi甓niowej i funkcji ruchowych
·         苭iczenia ruchowe
·         苭iczenia izometryczne
·         Trening ogólnokondycyjny
·         苭iczenia w wodzie
Zachowanie zdolno禼i samodzielnego chodzenia i pionizacji
·         U縴wanie pionizatora

Skolioza

Fizjoterapia oddechowa
Nauka prawid硂wego oddychania
苭iczenia oddechowe

Post阷owanie podczas infekcji dróg oddechowych
Oklepywanie i drena u硂縠niowy
Nauka i wspomaganie odkrztuszania

Udzia rodziny w rehabilitacji chorych z dystrofi mi甓niow

Metody oceny przykurczów
Przykurcz mi甓ni zginaj眂ych staw biodrowy
Przykurcz pasma biodrowo-piszczelowego
Przykurcz mi甓ni grupy kulszowo-goleniowej
Przykurcz mi甓ni grupy tylnej goleni (硑dki)
Przykurcz mi甓ni zginaj眂ych stawy palców r阫i i nadgarstek
Przykurcz mi甓ni piersiowych

Przyk砤dowy zestaw 鎤icze ruchowych do wykonywania w domu

Najcz甓ciej zadawane pytania

Wa縩e adresy
Lektura uzupe硁iaj眂a


144 strony, Format: 14.5x20.5cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020