wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FILOZOFIA PRAWA NORMY I FAKTY


HOŁÓWKA J. DZIOBKOWSKI B. RED.

wydawnictwo: PWN, 2020, wydanie I

cena netto: 114.30 Twoja cena  108,59 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Filozofia prawa

Normy i fakty

Filozofia prawa. Normy i fakty to wyjątkowa publikacja, której autorami są wybitni polscy naukowcy – zarówno filozofowie, jak i prawnicy.

Jej forma jest wzorowana na cenionych w krajach anglosaskich książkach typu Handbook. Zawiera czterdzieści oryginalnych tekstów dotyczących szeroko obecnie dyskutowanych zagadnień, m.in. rządów prawa, konstytucji, suwerenności, równości i dyskryminacji, wolności słowa, prawa własności, charakteru norm prawnych, funkcjonowania prawa, sędziów i sądów, etyki prawniczej, rozumowań prawniczych, odpowiedzialności, winy i kary, sprawiedliwości, nieposłuszeństwa obywatelskiego. Autorzy prezentują różne metody i perspektywy obecne w refleksji nad prawem.

Książka zainteresuje szeroki krąg odbiorców: pracowników naukowych i studentów, sędziów, prokuratorów, adwokatów, a także wszystkich, którzy śledzą debatę publiczną na temat wymiaru sprawiedliwości.

Autorami zawartych w tomie publikacji są: Tomasz Bekrycht, Andrzej Bryk, Adam Dyrda, Bogdan Dziobkowski, Tomasz Gizbert-Studnicki, Joanna Górnicka-Kalinowska, Janusz Grygieńć, Jacek Hołówka, Andrzej M. Kaniowski, Jacek M. Kurczewski, Damian Leszczyński, Leszek Leszczyński, Przemysław A. Lewicki, Ewa Łętowska, Agnieszka Nogal, Ryszard Piotrowski, Krzysztof Płeszka, Ryszard Sarkowicz, Marek Smolak, Marek Sobczyk, Tomasz Stawecki, Jakub Stelina, Jerzy A. Stępień, Andrzej Szostek, Artur Szutta, Magdalena Środa, Jan Woleński, Anna Wójtowicz, Jerzy Zajadło, Monika Zalewska, Wojciech Załuski, Marek Zirk-Sadowski, Marek Zubik.

„Recenzowane dzieło zawiera czterdzieści oryginalnych utworów mających za przedmiot filozoficzno-prawne problemy teorii prawa, porządku prawnego, praw podstawowych, rozumienia prawa, charakteru norm prawnych, działania prawa i jego przestrzegania. Książka ma wiele zalet. Do najważniejszych zaliczam w szczególności wysoki poziom merytoryczny zawartych w niej analiz i ocen, poddających się naukowej weryfikacji, a także prezentowanie różnorodnych metod i perspektyw filozoficzno-teoretycznych, obecnych we współczesnej refleksji nad prawem, w tym liberalnych (np. Ryszard Piotrowski) i nieliberalnych (np. Jakub Stelina). Do kolejnych zalet utworu należy równomierne rozłożenie akcentów na zagadnienia teoretyczne, filozoficzne i dogmatyczne dotyczące wyróżnionych wyżej zagadnień szczegółowych. (…) Ze względu na wskazane wyżej pozytywne cechy działa może ono znaleźć zainteresowanie szerokiego kręgu odbiorców, a zatem nie tylko pracowników naukowych i studentów, ale także sędziów, prokuratorów i adwokatów, zwłaszcza że wiele opracowań dotyczy zagadnień dyskutowanych szeroko w aktualnym dyskursie publicznym, np. rządy prawa czy suwerenność, sędziowie i sądy”.

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel,

„W literaturze zagranicznej ostatnich dwóch dekad istnieje sporo wieloautorskich i wielowątkowych przewodników z zakresu filozofii prawa. Należy tu wspomnieć o przynajmniej czterech z nich. W porządku chronologicznym są to: A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, pod red. Dennisa Pattersona (1996, drugie wyd. 2010); The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, pod red. Julesa Colemana i Scotta Shapiro (2004); The Routledge Companion to Philosophy of Law, pod red. Andreia Marmora (2012); The Cambridge Companion to the Philosophy of Law, pod red. Johna Tasioulasa (2020). Wszystkie one doskonale pokazują rozległość problematyki tej dyscypliny, wielość podejść do jej zagadnień i specyfikę trudności filozoficznych, którymi oplecione są poszczególne dziedziny prawoznawstwa. W moim przekonaniu polski tom Filozofia prawa. Normy i fakty, zredagowany przez Jacka Hołówkę i  Bogdana Dziobkowskiego, nie ustępuje pod względem różnorodności i poziomu zawartych w nim prac wymienionym międzynarodowym przewodnikom”.

Prof. dr hab. Tadeusz Szubka,

„Format publikacji jest nowoczesny: jest to pierwszy tego typu przewodnik encyklopedyczny w Polsce, który staje od razu na dość wysokim poziomie naukowym. Wydaje się, że publikacja będzie bardzo przydatna dla studentów i pracowników wyższych uczelni, również wydziałów prawa i filozofii, nie mówiąc już o wydziałach pokrewnych. Ideę wydania tej pracy przez PWN należy więc zdecydowanie pochwalić”.

Prof. dr hab. Tomasz Giaro,

WPROWADZENIE

PODSTAWY FILOZOFII PRAWA
Czym jest filozofia prawa? - Jan Woleński
Filozofia prawa a teoria prawa - Jerzy Zajadło
Analityczna filozofia prawa - Marek Zirk-Sadowski
Analityczna teoria prawa z perspektywy metafilozoficznej -
Tomasz Gizbeń-Studnicki

PORZĄDEK PRAWNY
Rządy prawa - Jakub Stelina
Konstytucjonalizm - Andrzej Bryk
Konstytucja i suwerenność - Ryszard Piotrowski
Konstytucja i prawo łaski - Ryszard Piołrowski
Konstytucja rozproszona - Przemystaw A. Lewicki

PRAWA PODSTAWOWE
Prawa człowieka - Agnieszka Noga/
Równość i dyskryminacja - Magdalena Środa
Wolność słowa - Jacek Ho/ów/ca
Prawo własności - Janusz Grygieńć
Prawo do uczciwego procesu - Jacek Hołówka

ROZUMIENIE PRAWA
Trwałość prawa rzymskiego - Marek Sobczyk
Kantowskie rozumienie prawa - Andrzej M. Kaniowski
Fenomenologia prawa - Tomasz Bekrycht
Psychologiczna teoria prawa Leona Petrażyckiego - Krzysztof Płeszka
Socjologiczna filozofia prawa - Jacek M. Kurczewski
Kontraktualizm Johna Rawlsa - Joanna Górnidca-Ka/mows/ca
Ewolucyjna filozofia prawa - Wojciech Zaiuski

CHARAKTER NORM PRAWNYCH
Pozytywizm prawniczy a prawo natury - Jan Woleński
Formuła Radbrucha - martwa czy żywa? - Jerzy Zajadło
Normatywizm Hansa Kelsena - Monika Zalewska
Pozytywizm prawniczy Herberta L.A. Harta - Tomasz Stawecki
Filozofia prawa Ronalda Dworkina - Marek Smolak
Realizm prawniczy - Adom Dyrda

DZIAŁANIE PRAWA
Prawo - miecz czy tarcza? - Ewa Łętowska
Funkcjonowanie prawa - Marek Zubik
Wymiar sprawiedliwości - Jerzy A. Stępień
Etyka prawnicza - Ryszard Sarkowicz
Precedens sądowy - Leszek Leszczyński
Rozumowania prawnicze - Jan Wb/eńsłci
Domniemanie niewinności a wnioskowania bayesowskie - Anna Wójtowicz

PRZESTRZEGANIE PRAWA
Obowiązek przestrzegania prawa - Andrzej Szóstek
Odpowiedzialność - Jacek Hofówka
Retrybutywizm - Jacek Hołówka
Wina i kara - Bogdan Dz/obkowski
Kara i sprawiedliwość - Damian Leszczyński
Nieposłuszeństwo obywatelskie - Artur Szutta

STRESZCZENIA
INDEKS OSÓB
INDEKS POJĘĆ
O AUTORACH

836 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020