wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KIEDY TRAUMA INNYCH STAJE SIĘ WŁASNĄ NEGATYWNE I POZYTYWNE KONSEKWENCJE POMAGANIA OSOBOM PO DOŚWIADCZENIACH TRAUMATYCZNYCH


OGIŃSKA-BULIK N. JUCZYŃSKI Z.

wydawnictwo: PWN, 2020, wydanie I

cena netto: 56.59 Twoja cena  53,76 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kiedy trauma innych staje się własną

Negatywne i pozytywne konsekwencje pomagania osobom po doświadczeniach traumatycznych


Profesjonaliści pracujący z ofiarami traumy, w tym terapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi i personel medyczny wspierają osoby, które doświadczyły przemocy, uległy wypadkowi, straciły bliskich, przeżyły konflikt zbrojny lub katastrofę. Od ich efektywnej pracy zależy poprawa stanu zdrowia i jakości życia tych osób. Tymczasem częste kontakty ze straumatyzowanymi klientami, wysłuchiwanie relacji o doświadczonych zdarzeniach, udzielana pomoc i wsparcie okazywane zwłaszcza przez osoby empatyczne i zaangażowane w pracę powodują, że pomagający zaczynają patrzeć na świat oczami ofiar, odczuwać i przejawiać podobne emocje i zachowania. W konsekwencji pomagający osobom poszkodowanym czy cierpiącym sami stają się, w sposób pośredni, ofiarami traumy.

Negatywne skutki pośredniej ekspozycji na traumę najczęściej przyjmują postać zaburzeń po wtórnym stresie traumatycznym i są podobne do objawów PTSD, ujawnianych przez ofiary traumy. Z drugiej jednak strony praca polegająca na pomaganiu osobom po doświadczeniach traumatycznych może być również źródłem zmian pozytywnych, przejawiających się w postaci tzw. zastępczego wzrostu po traumie. Te pozytywne zmiany obejmują m. in. większe zaufanie do siebie, stawianie sobie nowych wyzwań czy wzrost kompetencji zawodowych.

Tematyka książki obejmuje zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje pośredniej ekspozycji na traumę. W monografii przedstawiono rozpowszechnienie zjawiska w różnych grupach zawodowych, wskazano na mechanizmy rozwoju wtórnej traumatyzacji z uwzględnieniem różnych uwarunkowań organizacyj¬no-środowiskowych oraz podmiotowych. Uwagę zwrócono również na związki między negatywnymi i pozytywnymi konsekwencjami pośredniej ekspozycji na traumę oraz na sposoby redukowania wtórnego stresu traumatycznego i wzmacniania zastępczego wzrostu po traumie.

Książka skierowana jest do szerokiego grona osób zajmujących się zawodowo pomaganiem ofiarom traumy, a także dla badaczy zainteresowanych problematyką stresu zawodowego i traumatycznego. Może również stanowić źródło wiedzy dla studentów, przede wszystkim kierunku psychologii i medycyny oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, szczególnie w zakresie psychotraumatologii oraz interwencji kryzysowej. Książka może być też wsparciem dla osób towarzyszących ofiarom traumy i wspierających je, w tym opiekunów osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych.

Warto podkreślić, że jest to pierwsza w Polsce monografia przedstawiająca zjawisko wtórnego stresu i wzrostu po traumie w różnych grupach zawodowych, obejmujących profesjonalistów pomagających osobom po doświadczeniach traumatycznych. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią nieocenione źródło wiedzy, a także źródło inspiracji dla dalszych poszukiwań empirycznych nad uwarunkowaniami pośredniej ekspozycji na traumę.

Z recenzji dr hab. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt,

Wprowadzenie

Rozdział 1
Trauma i jej konsekwencje
1.1. Wydarzenia życiowe i traumatyczne
1.1.1. Rozpowszechnienie wydarzeń traumatycznych
1.1.2. Osobowe i kulturowe uwarunkowania znaczenia doświadczonych wydarzeń
1.1.3. Kontrowersje związane z pojęciem traumy
1.2. Potraumatyczne zaburzenie stresowe
1.2.1. Kryteria i objawy PTSD
1.2.2. Pomiar PTSD
1.2.3. Rozpowszechnienie PTSD
1.3. Potraumatyczny wzrost
1.3.1. Pojęcie i charakterystyka potraumatycznego wzrostu
1.3.2. Pomiar i rozpowszechnienie

Rozdział 2
Wtórny stres traumatyczny
2.1. Wtórna trauma i jej konsekwencje
2.2. Pomiar wtórnego stresu traumatycznego
2.3. Występowanie wtórnego stresu traumatycznego
2.3.1. Wtórny stres traumatyczny wśród profesjonalistów
2.3.2. Wtórny stres traumatyczny wśród nieprofesjonalistów
2.4. Modele wyjaśniające wtórną traumatyzację
2.4.1. Model transmisji traumy
2.4.2. Model stresu opartego na empatii
2.4.3. Konstruktywistyczna teoria samorozwoju
2.4.4. Ekologiczne wyjaśnienie wtórnej traumy
2.5. Czynniki warunkujące występowanie wtórnej traumy
2.5.1. Czynniki środowiskowe
2.5.2. Czynniki podmiotowe

Rozdział 3
Zastępczy wzrost po traumie
3.1. Potraumatyczny wzrost a zastępczy wzrost po traumie
3.2. Pomiar i występowanie zastępczego wzrostu po traumie
3.3. Modele wyjaśniające zastępczy wzrost po traumie
3.3.1. Funkcjonalno-opisowy model wzrostu po traumie
3.3.2. Inne modele wyjaśniające zastępczy wzrost po traumie
3.4. Czynniki warunkujące występowanie zastępczego wzrostu po traumie
3.4.1. Czynnikowe środowiskowe
3.4.2. Czynniki podmiotowe
3.5. Związki między wtórnym stresem traumatycznym a zastępczym wzrostem po traumie

Rozdział 4
Interwencje - redukowanie wtórnego stresu traumatycznego i wzmacnianie zastępczego wzrostu po traumie
4.1. Oddziałania kierowane na organizację
4.2. Oddziaływania kierowane na jednostkę
4.3. Terapia wtórnego stresu traumatycznego
4.4. Programy interwencyjne
4.5. Wspieranie wtórnego wzrostu po traumie

Rozdział 5
Badania własne
5.1. Cel i model badań
5.2. Charakterystyka badanych osób
5.3. Narzędzia badawcze
5.3.1. Inwentarz Wtórnego Stresu Traumatycznego - IWST
5.3.2. Inwentarz Wtórnego Wzrostu Potraumatycznego - IWWP
5.3.3. Pozostałe narzędzia badawcze
5.4. Wtórny stres i wzrost - objawy i korelaty
5.4.1. Negatywne i pozytywne konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę
5.4.2. Zmienne socjodemograficzne i związane z pracą a konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę
5.4.3. Zasoby osobiste a konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę
5.4.4. Przetwarzanie poznawcze a konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę
5.5. Predyktory wtórnego stresu i wzrostu
5.6. Zależności między wtórnym stresem a wzrostem
5.7. Dyskusja wyników

Bibliografia
Spis tabel
Spis rycin
Indeks nazwisk
Notka autorska

240 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021