wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZMIERZCH EUROPY


KLEER J.

wydawnictwo: PWN, 2020, wydanie I

cena netto: 79.69 Twoja cena  75,71 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zmierzch Europy

Czy i na ile poszczególne kontynenty oraz pewne ich regiony, mają trwałe i niezmienne miejsce w dynamizowaniu zmian zachodzących w świecie, a na ile ich rola w pewnych okresach ulega mniejszej lub większej marginalizacji?

Pojęcie zmierzchu może dotyczyć różnych zdarzeń. Mówimy o zmierzchu dnia, zmierzchowej fazie życia, zmierzchu systemu społecznego czy politycznego, wreszcie o zmierzchu takiej czy innej ideologii. Ale, czy pojęcie zmierzchu można odnieść do takiej kategorii pojęciowej i rzeczywistej, jaką jest kontynent? Zmierzch w tym kontekście nie może i nie oznacza zanikającego czy malejącego fizycznie kontynentu. To zmniejszające się znaczenie Europy. Odnosić się ono może zarówno do jej potencjału ludzkiego, ekonomicznego, kulturowego, jak i politycznego, w stosunku czy w porównaniu do pozostałych części świata.

Ze wstępu Autora

Książka stanowi fascynujące dzieło, w którym analizowane są zagrożenia dla rozwoju Europy. Autor kreśli ostrzegawczą wizję Europy niezdolnej do reakcji na powoli postępujące zagrożenia, co prowadzi do problemów w sferze gospodarczej, politycznej i społecznej. To wnikliwa analiza szans i barier przyszłego rozwoju. Autor identyfikuje i analizuje pięciokąt zagrożeń obejmujący elementy takie jak: globalizacja i przesilenia cywilizacyjne, depopulacja, podział Europy, wielość zróżnicowanych państw, ocieplenie klimatu i niszczenie środowiska. Zarazem formułuje pewne rekomendacje ukierunkowane na możliwości eliminowania tych zagrożeń. Dzieło Prof. Jerzego Kleera to ważna i potrzebna lektura, która powinna być obowiązkowa dla wszystkich głównych aktorów życia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza dla polityków, parlamentarzystów i głównych regulatorów gospodarki.

Z recenzji prof. Elżbiety Mączyńskiej ,

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Nierównomierność jako uniwersalna prawidłowość rozwoju
1.1. Nierównomierny rozwój społeczno-ekonomiczny
1.2. System kulturowy
1.3. Główne składniki różnicujące świat
1.4. Warunki przyrodniczo-geograficzne
1.5. Czynniki ekonomiczno-społeczne i techniczno-innowacyjne
1.6. Wzrost populacji jako składnik rozwoju i różnicowania świata
1.7. Przemoc jako czynnik różnicowania społeczeństw i państw
1.8. Komentarz końcowy

CZĘŚĆ I EKSPANSJA EUROPY

ROZDZIAŁ 2. Główne składniki charakteryzujące (nie)ciągłość w kształtowaniu społeczeństw oraz państwa
2.1. Uwagi ogólne

ROZDZIAŁ 3. Świat zewnętrzny i pasja jego poznania oraz dążenie do jego podbicia
3.1. Źródła i przyczyny poznawania świata oraz chęci jego podbicia
3.2. Elity władzy, dominacja elit religijnych, a także zdobywców ekonomicznych. Zmieniający się charakter elit politycznych
3.3. Modele jednoczenia Europy

ROZDZIAŁ 4. Główne składniki nowoczesnej Europy
4.1. Rewolucja oświeceniowa
4.2. Wojny chłopskie i wojny religijne
4.3. Początki rewolucji przemysłowej
4.4. Powstawanie państw suwerennych
4.5. Skąd się wzięła kategoria państwa suwerenno-narodowego?
4.6. Rozwój Europy poprzez wojny
4.7. Zmiana oblicza Europy
4.8. Mechanizmy ekspansji
4.8.1. Gospodarka rynkowa
4.8.2. Zróżnicowany charakter ekspansji państw europejskich
4.8.3. Miasta jako ośrodki ekspansji ekonomicznej
4.8.4. Infrastruktura twarda i miękka
4.8.5. Ekspansja kulturowa
4.8.6. Konsekwencje rewolucji przemysłowej

ROZDZIAŁ 5. Różnicowanie Europy jako jedna z form jej słabości
5.1. Zarys ogólnych przyczyn różnicujących Europę
5.2. Podsumowanie

CZĘŚĆ II EPOKA PRZEŁOMU

ROZDZIAŁ 6. Skutki pierwszej wojny światowej
6.1. Rozpad mocarstw w Europie Środkowo-Wschodniej oraz pojawienie się nowych państw
6.2. Nowe eksperymenty systemowe
6.3. Postęp techniczny i edukacyjny w okresie międzywojennym

ROZDZIAŁ 7. Skutki drugiej wojny światowej
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Rywalizacja między Związkiem Radzieckim a USA i ich konsekwencje światowe
7.3. Trzy kwestie zasługujące na komentarz
7.4. Przesilenia cywilizacyjne i ich skutki ogólne

CZĘŚĆ III EUROPA WSPÓŁCZESNA

ROZDZIAŁ 8. Zmniejszający się potencjał ludnościowy
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Problem ludnościowy w Europie
8.3. Potencjał ekonomiczno-technologiczny Europy

ROZDZIAŁ 9. Potencjał ekonomiczno-technologiczny Europy
9.1. Uwagi ogólne
9.2. Zróżnicowanie Europy

ROZDZIAŁ 10. Europa kontynentem wzrastającej liczby państw
10.1. Wzrost liczby państw jako efekt wojen światowych
10.2. Fazy powstawania państw

ROZDZIAŁ 11. Unia Europejska
11.1. Przyczyny wyodrębnienia Unii Europejskiej
11.2. Podziały w Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ 12. Pozostałe państwa Europy
12.1. Uwagi wstępne
12.2. Państwa europejskie poza Unią Europejską

ROZDZIAŁ 13. Systemy kulturowe i ich znaczenie w rozwoju
13.1. Wpływ systemu kulturowego na różnicowanie państw
13.2. Język
13.3. Tradycja
13.4. Historia
13.5. Religia
13.6. Stosunek społeczeństwa do państwa i państwa do społeczeństwa

ROZDZIAŁ 14. Rozwój Europy poprzez wojny
14.1. Ujęcie ogólne
14.2. Charakterystyka wojen

CZĘŚĆ IV WYZWANIA DLA EUROPY

ROZDZIAŁ 15. Wyzwania, przed jakimi stoi Europa
15.1. Wyzwania wynikające ze zróżnicowania państw europejskich
15.2. Europa podzielona

RoZDZIAŁ 16. Europa pełna deficytów
16.1. Problemy związane z depopulacją
16.2. Deficyt dobrych i skutecznych elit, głównie o charakterze politycznym
16.3. Deficyty w systemach edukacyjnych oraz ich wpływ na deficyt elit władzy
16.4. Unia Europejska: ograniczone zdolności współpracy, między zrzeszonymi w niej państwami
16.5. Deficyt dóbr publicznych
16.6. Zagrożenia wynikające z ograniczonej ochrony środowiska i niedostatecznej walki z ociepleniem klimatu

ROZDZIAŁ 17. Czy Europa skazana jest na marginalizację?

LITERATURA
INDEKS

218 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021