wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WPROWADZENIE DO CHEMII W ZADANIACH


SACKHEIM G.I.

wydawnictwo: PWN, 2020, wydanie I

cena netto: 99.90 Twoja cena  94,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wprowadzenie do chemii w zadaniach

dla studentów nauk przyrodniczych

Wprowadzenie do chemii w zadaniach to nowatorski kurs pozwalający skutecznie przyswoić podstawową wiedzę chemiczną przez licealistów i studentów nauk przyrodniczych.

Materiał zawarty w książce podzielony jest na trzy podstawowe działy: chemia nieorganiczna, chemia organiczna i biochemia. Zawarte są w nich zagadnienia wiązań chemicznych, oddziaływań między cząsteczkami, poprzez problemy fizykochemiczne (m.in. osmoza), a dalej budowy cukrów, lipidów, białek, nukleotydów, zrozumienie działania enzymów, transportu energii, fotosyntezy itp. Poziom prezentowanych zagadnień, jest podstawowy, ale tym samym stosunkowo łatwy do opanowania, przez osoby które nie odbyły wcześniej kursu chemii. Sam układ książki: pytanie a dalej sugestia odpowiedzi determinuje sposób jej wykorzystania.

Po przerobieniu materiału będziesz:

 • rozpoznawać pierwiastki występujące w różnych związkach,
 • rozumieć pojęcie pH i sposób, w jaki odnosi się ono do cieczy i komórek,
 • rozumieć, co oznaczają pojęcia: kwas, zasada, sól, i w jaki sposób związki te występują w tkankach zwierzęcych,
 • wiedzieć, co to są elektrolity i jakie spełniają funkcje w życiu komórki,
 • narysować wzory Lewisa,
 • rozpoznawać grupy funkcyjne w związkach organicznych,
 • rozpoznawać typy izomerów,
 • rozumieć reakcje utleniania i redukcji przebiegające w procesach metabolicznych roślin i zwierząt,
 • rozróżniać węglowodany, lipidy (tłuszcze) i białka, a także rozpoznawać charakterystyczne grupy funkcyjne,
 • rozumieć, jak funkcjonują enzymy,
 • znać pojęcie kwasu nukleinowego i sposób ich strukturalnego uporządkowania,
 • rozumieć procesy osmozy i dyfuzji,
 • rozróżniać pojęcia transportu pasywnego i aktywnego,
 • rozumieć pojęcie ciśnienia osmotycznego,
 • rozumieć proces przekazywania impulsu nerwowego, w tym pojęcia depolaryzacji i repolaryzacji
 • rozumieć zasadę działania neurotransmiterów,
 • rozumieć, w jaki sposób następuje replikacja DNA,
 • rozumieć, w jaki sposób powstaje mRNA i jak reguluje biosyntezę białka,
 • rozumieć funkcje metylotransferaz,
 • rozpoznawać struktury związków N-metylowych,
 • rozumieć reakcje metylowania i demetylowania,
 • prześledzić przepływ tlenu z puc do komórek organizmu i przepływ dwutlenku węgla z komórek organizmu do płuc, bazując na różnicach ciśnień parcjalnych.

Część I Chemia nieorganiczna

Rozdział 1. Struktury atomowe
Cząstki elementarne
Liczba atomowa
Liczba masowa
Izotopy
Poziomy energetyczne elektronów

Rozdział 2. Symbole chemiczne

Rozdział 3. Atomy i cząsteczki

Rozdział 4. Jonizacja
Jony
Wzory Lewisa
Wiązania jonowe
Kwasy, zasady i sole
Elektrolity i nieelektrolity
Aniony i kationy
PH
Roztwory buforowe

Rozdział 5. Ciecze i mieszaniny ciekłe
Roztwory
Zawiesiny
Koloidy

Rozdział 6. Dyfuzja i osmoza
Dyfuzja
Osmoza
Ciśnienie osmotyczne
Transport aktywny

Rozdział 7. Komórki nerwowe
Depolaryzacja repolaryzacja
Przewodzenie impulsu nerwowego

Część II Chemia organiczna

Rozdział 8. Wiązanie kowalencyjne

Rozdział 9. Polarne i niepolarne wiązania kowalencyjne

Rozdział 10. Grupy funkcyjne w chemii organicznej
Grupa hydroksylowa
Grupa karbonylowa
Grupa karboksylowa
Grupa aminowa
Grupa tiolowa
Mostek siarkowy
Grupa fosforanowa
Grypy funkcyjne - podsumowanie

Rozdział 11. Wiązanie wodorowe

Rozdział 12. Izomery
Izomery strukturalne
Izomery geometryczne
Enancjomery

Cześć III Biochemia

Rozdział 13. Węglowodany
Właściwości węglowodanów

Rozdział 14. Lipidy
Tłuszcze
Fosfolipidy
Steroidy

Rozdział 15. Białka
Powstawanie i hydroliza
Struktura białek
Denaturacja

Rozdział 16. Nukleotydy
Trifosforan adenozyny (ATP)
Kwasy nukleinowe: DNA I RNA
Replikacja DNA
Transkrypcja informacji (synteza białka)
Kod genetyczny
Mutacje

Rozdział 17. Enzymy
Nazewnictwo enzymów
Koenzymy
Aktywność enzymów
Inhibitory

Rozdział 18. Grupy metylowe
Enzymy
DNA metylotransferaza
Demetylacja
Pytania powtórkowe

Rozdział 19. Utlenianie biologiczne
Oddychanie komórkowe
Glikoliza
Przemiana pirogronianu w acetylokoenzym A
Cykl kwasu cytrynowego
Procesy łańcucha transportu elektronów

Rozdział 20. Fotosynteza
Zagadnienia ogólne
Reakcje fazy jasnej
Cykl Calvina
Rośliny C4

Rozdział 21. Tlen - dwutlenek węgla. Transport we krwi
Przepływ gazów
Transport tlenu
Transport dwutlenku węgla
Współzależność transportu tlenu i dwutlenku węgla

Przegląd materiału
Podsumowanie
Dodatek

330 stron, Format: 17.6x25.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020