wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SOLIDWORKS 2020 PROJEKTOWANIE MASZYN I KONSTRUKCJI PRAKTYCZNE PRZYKŁADY


DOMAŃSKI J.

wydawnictwo: HELION, 2020, wydanie I

cena netto: 129.00 Twoja cena  122,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

SolidWorks 2020

Projektowanie maszyn i konstrukcji.

Praktyczne przykłady


 • Dowiedz się, jak praktycznie projektować części i złożenia
 • Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich
 • Poznaj sposoby zastosowania ich w prawdziwych projektach

SolidWorks to jeden z najpopularniejszych na świecie programów do trójwymiarowego, parametrycznego projektowania CAD.

Stosunkowo niewysoka cena, wygodny interfejs, duże możliwości i szereg dodatkowych narzędzi wspomagających prace inżynierskie sprawiły, że środowisko to szybko zyskało uznanie rzeszy użytkowników. Program ten można opanować we względnie krótkim czasie i bez większych problemów, lecz sama znajomość narzędzia z nikogo nie uczyniła jeszcze inżyniera. Aby projekty mogły zostać wykorzystane w praktyce, w procesie ich tworzenia niezbędna jest odpowiednia wiedza na temat zasad konstruowania i metod rozwiązywania prawdziwych problemów inżynierskich.

Wiedzę tę możesz zdobyć dzięki książce SolidWorks 2020. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady. W prosty sposób przedstawia ona podstawy pracy w najnowszej wersji środowiska SolidWorks i pozwala szybko rozpocząć korzystanie z najważniejszych narzędzi do modelowania części, tworzenia złożeń, parametryzacji projektów, przygotowywania dokumentacji technicznej oraz sprawdzania poprawności konstrukcji. Nie znajdziesz tu suchego opisu programu i oferowanych przez niego możliwości, lecz realne problemy, na które może natrafić konstruktor, oraz opisy metod ich rozwiązywania za pomocą SolidWorks. Jeśli zamierzasz zostać inżynierem albo już nim jesteś, lektura pomoże Ci pozyskać lub poszerzyć umiejętności niezbędne w codziennej pracy zawodowej.

 • Interfejs użytkownika i funkcje programu SolidWorks
 • Narzędzia do modelowania bryłowego i powierzchniowego
 • Metody konstruowania części i tworzenia złożeń
 • Typowe błędy popełniane przez niedoświadczonych użytkowników
 • Parametryzacja projektów i tworzenie wariantów
 • Tworzenie własnych bibliotek operacji i szkiców oraz automatyzacja pracy
 • Sprawdzanie poprawności konstrukcji mechanizmów
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Projektowanie części blaszanych, konstrukcji spawanych i form odlewniczych
 • Współpraca programu z zewnętrznymi arkuszami kalkulacyjnymi
 • Tworzenie własnych aplikacji i poleceń
 • Praktyczne przykłady zastosowania narzędzi inżynierskich

Wprowadzenie

Część I. Praca z programem

Rozdział 1. Wprowadzenie do programu SolidWorks
1.1. Uruchamianie programu
1.2. Okno programu na przykładzie dokumentu Część
1.3. Opcje programu
1.4. Orientacja widoku. Gesty myszy
1.5. Dostosowanie programu przez użytkownika

Rozdział 2. Podstawy pracy w programie SolidWorks
2.1. Ustawienia szkicu
2.2. Podstawy rysowania szkicu
2.3. Podstawy wymiarowania elementów szkicu
2.4. Podstawowe techniki modelowania brył
2.5. Geometria konstrukcyjna
2.6. Narzędzia szkicu
2.7. Splajny. Narzędzia splajnu
2.8. Wybór projektanta: wykonać w operacji czy w szkicu
2.8.1. Powielenie otworów za pomocą operacji Szyk kołowy
2.8.2. Powielenie otworów za pomocą polecenia Szyk kołowy szkicu
2.9. Kolejność operacji
2.10. Opcje wybranych operacji
2.10.1. Operacja Wyciągnięcie wycięcia
2.10.2. Operacja Zaokrąglenie
2.10.3. Operacja Skorupa

Rozdział 3. Podstawowe błędy w modelowaniu

Rozdział 4. Pierwszy model od bryły do dokumentacji
4.1. Model bryłowy
4.2. Dokumentacja techniczna podstawy

Rozdział 5. Ćwiczenia w modelowaniu części
5.1. Cylinder
5.2. Korpus
5.3. Tłok
5.4. Wał
5.4.1. Zastosowanie lustra brył
5.5. Korbowód
5.6. Półpierścień
5.7. Pierścień uszczelniający
5.8. Łożysko
5.8.1. Druga wersja łożyska
5.9. Kolory modeli
5.10. Wpływ niewłaściwego parametryzowania modelu
5.11. Właściwości masy

Rozdział 6. Modelowanie złożenia
6.1. Wstawianie komponentów do złożenia
6.2. Analiza poprawności złożenia. Edycja komponentów z poziomu złożenia
6.3. Widok rozstrzelony złożenia
6.4. Podstawy dokumentacji złożenia
6.5. Wstawianie złożenia do innego złożenia
6.6. Zmiana wyglądu komponentów w złożeniu
6.7. Konfiguracja w złożeniu wprowadzenie
6.8. Stany wyświetlania
6.9. Widok przekroju
6.10. Usprawnienie tworzenia złożeń
6.11. Narzędzie SolidWorks Treehouse

Rozdział 7. Przykłady wybranych wiązań
7.1. Przykład zastosowania wiązań ruch popychacza w szczelinie walcowej

Rozdział 8. Badanie ruchu złożenia
8.1. Podstawowy ruch
8.2. Animacja
8.2.1. Prezentacja modelu
8.2.2. Animacja oparta na położeniu
8.2.3. Animacja ruchu mechanizmu z napędem liniowym

Rozdział 9.Wielowariantowość projektu konfiguracje
9.1. Podstawy konfiguracji części
9.2. Dokumentacja części zawierającej konfiguracje
9.3. Podstawy konfiguracji złożenia
9.4. Dokumentacja złożenia zawierającego konfiguracje
9.5. Nazwy operacji i wymiarów
9.6. Tabela konfiguracji

Rozdział 10. Automatyzacja wstawiania części do złożenia
10.1. Odniesienie wiązania
10.2. Uproszczona wersja odniesienia wiązania
10.3. Wiązania magnetyczne
10.4. Komponent inteligentny ze skojarzonymi częściami i operacjami
10.5. Komponent dostosowujący się do średnicy części

Rozdział 11. Modelowanie części w kontekście złożenia
11.1. Podstawy projektowania części w kontekście złożenia
11.2. Operacje złożenia
11.3. Komponent inteligentny zawierający operacje

Rozdział 12. Właściwości plików
12.1. Właściwości pliku wstawiane bezpośrednio w modelu
12.2. Manager zakładki właściwości
12.3. Właściwość IsFastener

Rozdział 13. Dokumentacja techniczna
13.1. Podstawowe ustawienia rysunku
13.2. Tabelka rysunkowa. Zastosowanie warstw
13.3. Zastosowanie właściwości modelu w dokumentacji
13.4. Właściwości pliku rysunku
13.5. Półprzekrój, przerwanie, style wymiarowania
13.6. Wyrwanie, widok szczegółów
13.7. Tolerancje i pasowania
13.8. Rysunki odłączone i odciążone

Rozdział 14. Szablony dokumentów i format rysunku
14.1. Szablony dokumentów
14.2. Format arkusza

Rozdział 15. Wykonywanie rysunków płaskich bezpośrednio w arkuszu

Rozdział 16. Krzywe
16.1. Krzywa przez punkty XYZ
16.2. Linia podziałowa
16.3. Rzut krzywej
16.4. Spirala Archimedesa. Linia śrubowa

Rozdział 17. Przykłady zastosowania wybranych operacji
17.1. Wyciągnięcia po ścieżce i profilach
17.2. Szyk oparty na krzywej i wzór wypełnienia
17.3. Kreator otworów

Rozdział 18. Podstawy zastosowania równań
18.1. Równania w części
18.2. Równania w złożeniu

Rozdział 19. Konstrukcja spawana
19.1. Konstrukcja spawana z profili hutniczych
19.2. Podstawy dokumentacji konstrukcji z profili
19.3. Zapisywanie fragmentów konstrukcji jako oddzielnych plików
19.4. Wprowadzanie oznaczeń spoin
19.5. Definicja własnych profili hutniczych
19.6. Konstrukcja spawana z dowolnych brył
19.7. System struktur

Rozdział 20. Konstrukcja blaszana
20.1. Część blaszana na bazie modelu bryłowego
20.2. Część blaszana z zastosowaniem rozcięć
20.3. Część blaszana uzyskana bezpośrednio z operacji arkusza blachy
20.4. Tabela grubości
20.5. Tabela zgięć
20.6. Operacje z biblioteki i narzędzia formowania

Rozdział 21. Biblioteka operacji i szkiców
21.1. Definiowanie biblioteki operacji
21.1.1. Przykład 1.
21.1.2. Przykład 2.
21.2. Definiowanie biblioteki szkiców
21.2.1. Definicja szkicu jako Lib Feat Part
21.2.2. Definiowanie szkicu jako bloku (SolidWorks Blocks)
21.3. Tworzenie narzędzia formowania blachy

Rozdział 22. Modelowanie powierzchniowe
22.1. Łączenie powierzchni
22.2. Model powierzchniowy butelki

Rozdział 23. Zapisywanie modeli w innych formatach
23.1. Przeglądarka eDrawings. Format PDF
23.2. Pliki wymiany danych z innymi programami

Rozdział 24. Podstawy projektowania form

Rozdział 25. Podstawy tworzenia własnych aplikacji
25.1. Wprowadzenie
25.2. Pierwsze makro
25.3. Śledzenie wykonywania kodu makra
25.4. Podstawy tworzenia formularza
25.5. Podstawy zastosowania funkcji

Rozdział 26. Tworzenie własnego polecenia
26.1. Nowe makro z formularzem
26.2. Tworzenie własnego paska narzędzi

Część II. Przykłady

Przykład 1. Obliczenia z zastosowaniem plików zewnętrznych
P1.1. Modele części
P1.2. Podstawy teoretyczne obliczeń
P1.3. Implementacja obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym
P1.4. Powiązanie tabeli obliczeń z plikami SolidWorks

Przykład 2. Projekt klatki z profili hutniczych
P2.1. Projekt klatki wykonany w dokumencie Część
P2.2. Projekt klatki wykonany w dokumencie Złożenie

Przykład 3. Projekt klatki samochodu rajdowego
P3.1. Definicja przekroju rurowego
P3.2. Model klatki

Przykład 4. Projekt więźby dachowej
P4.1. Przygotowanie profili konstrukcji
P4.2. Realizacja projektu więźby dachowej wersja podstawowa
P4.3. Dodatkowy dach
P4.4. Definicja powtarzalnych operacji

Przykład 5. Projekt rurociągu z blach zwijanych

Przykład 6. Projekt zawierający ramę z profili i wypełnienie z blach
Podsumowanie

Przykład 7. Projekt myszki komputerowej
P7.1. Wstawienie zamka sposób 1.
P7.2. Wstawienie zamka sposób 2.
P7.3. Przykład zastosowania podziału

Przykład 8. Uproszczony projekt koła zębatego
P8.1. Koło o zębach prostych
P8.2. Konfiguracje
P8.3. Koło zębate o zębach śrubowych

Przykład 9. Projekt układu hydrauliki siłowej

Przykład 10. Zastosowanie makr
P10.1. Definicja profili spawanych
P10.2. Zmiana właściwości profili spawanych
P10.3. Łożysko

688 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020