wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EFEKTYWNY PYTHON 90 SPOSOBÓW NA LEPSZY KOD


SLATKIN B.

wydawnictwo: HELION, 2020, wydanie II

cena netto: 79.00 Twoja cena  75,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Efektywny Python

90 sposobów na lepszy kod

Python słusznie cieszy się stale rosnącym uznaniem programistów: jest wszechstronny i efektywny, pozwala też na tworzenie wysokiej jakości oprogramowania.

Język ten ma poza tym wiele trudniejszych do uchwycenia zalet. Aby uzyskać naprawdę imponujące efekty w zakresie wydajności kodu, jego przenaszalności i bezpieczeństwa, trzeba zagłębić się w dość subtelne niuanse kodowania. Wielu programistów, choć posiada spore doświadczenie w programowaniu w innych językach, nie dostrzega tych zależności. Z kolei osoby dopiero rozpoczynające przygodę z programowaniem mogą poczuć się zaskoczone i zdezorientowane, jeśli nie zdołają uniknąć kilku nieoczywistych błędów podczas pracy.

To drugie, zaktualizowane i uzupełnione wydanie podręcznika programowania w duchu Pythona. Zawarty tu materiał umożliwia wykorzystanie tego języka do tworzenia wyjątkowo solidnego i niezwykle wydajnego kodu źródłowego. Książka jest napisana w zwięzłym stylu i ma przemyślany układ, oparty na scenariuszach, dzięki czemu przystępnie przedstawia 90 najlepszych praktyk, wskazówek i skrótów oraz wyjaśnia ich działanie na rzeczywistych przykładach kodu. Pokazano tu szereg mało znanych, być może nieco dziwnych sztuczek i sposobów udoskonalających pracę kodu źródłowego. Przyswojenie zaprezentowanych tu praktyk pozwoli Ci tworzyć kod łatwy do zrozumienia, obsługi i dalszej rozbudowy. W tym wydaniu treść poszczególnych wskazówek zaktualizowano do Pythona 3, a poszczególne przykłady kodu zostały przejrzane i udoskonalone - najlepsze praktyki również ewoluują!

W tej książce:

  • nowe rozwiązania dla wszystkich najważniejszych obszarów programowania w Pythonie
  • techniki stosowania konstrukcji składanych i funkcji generatorów
  • właściwe korzystanie z klas, obiektów, metaklas i atrybutów dynamicznych
  • współbieżność, równoległość, optymalizacja i bezpieczeństwo kodu
  • wbudowane moduły Pythona do debugowania i testowania
  • narzędzia i najlepsze praktyki podczas wspólnej pracy nad projektami

Wprowadzenie 11
Podziękowania 15
O autorze 17

Rozdział 1. Programowanie zgodne z duchem Pythona 19

Sposób 1. Ustalenie używanej wersji Pythona 19
Sposób 2. Stosuj styl PEP 8 21
Sposób 3. Różnice między typami bytes i str 23
Sposób 4. Wybieraj interpolowane ciągi tekstowe f zamiast ciągów tekstowych formatowania w stylu C i funkcji str.format() 28
Sposób 5. Decyduj się na funkcje pomocnicze zamiast na skomplikowane wyrażenia 38
Sposób 6. Zamiast indeksowania wybieraj rozpakowanie wielu operacji przypisania 41
Sposób 7. Preferuj użycie funkcji enumerate() zamiast range() 44
Sposób 8. Używaj funkcji zip() do równoczesnego przetwarzania iteratorów 46
Sposób 9. Unikaj bloków else po pętlach for i while 48
Sposób 10. Unikaj powtórzeń w wyrażeniach przypisania 50

Rozdział 2. Lista i słownik 57

Sposób 11. Umiejętnie podziel sekwencje 57
Sposób 12. Unikaj użycia indeksów początek, koniec i wartości kroku w pojedynczej operacji podziału 60
Sposób 13. Wybieraj rozpakowanie typu catch-all zamiast tworzenia wycinków 62
Sposób 14. Używaj parametru key podczas sortowania według skomplikowanych kryteriów 66
Sposób 15. Zachowaj ostrożność, gdy polegasz na kolejności wstawiania elementów do obiektu typu dict 71
Sposób 16. Podczas obsługi brakujących kluczy słownika wybieraj funkcję get() zamiast operatora in i wyjątku KeyError 78
Sposób 17. Podczas obsługi brakujących elementów w wewnętrznym stanie wybieraj typ defaultdict zamiast metody setdefault() 82
Sposób 18. Wykorzystaj metodę __missing__() do tworzenia wartości domyślnych w zależności od klucza 84

Rozdział 3. Funkcje 89

Sposób 19. Gdy funkcja zwraca wiele wartości, nie rozpakowuj więcej niż trzech zmiennych 89
Sposób 20. Preferuj wyjątki zamiast zwrotu wartości None 92
Sposób 21. Zobacz, jak domknięcia współdziałają z zakresem zmiennej 95
Sposób 22. Zmniejszenie wizualnego zagmatwania za pomocą zmiennej liczby argumentów pozycyjnych 98
Sposób 23. Zdefiniowanie zachowania opcjonalnego za pomocą argumentów w postaci słów kluczowych 101
Sposób 24. Użycie None i docstring w celu dynamicznego określenia argumentów domyślnych 105
Sposób 25. Wymuszaj czytelność kodu, stosując jedynie argumenty w postaci słów kluczowych 108
Sposób 26. Dekoratory funkcji definiuj za pomocą functools.wraps 112

Rozdział 4. Konstrukcje składane i generatory 117

Sposób 27. Używaj list składanych zamiast funkcji map() i filter() 117
Sposób 28. Unikaj więcej niż dwóch wyrażeń na liście składanej 119
Sposób 29. Stosuj wyrażenia przypisania, aby unikać powielania zadań w konstrukcjach składanych 121
Sposób 30. Rozważ użycie generatorów, zamiast zwracać listy 124
Sposób 31. Podczas iteracji przez argumenty zachowuj postawę defensywną 126
Sposób 32. Rozważ użycie generatora wyrażeń dla dużych list składanych 131
Sposób 33. Twórz wiele generatorów za pomocą wyrażenia yield from 132
Sposób 34. Unikaj wstrzykiwania danych do generatorów za pomocą metody send() 135
Sposób 35. Unikaj w generatorach przejścia między stanami za pomocą metody throw() 140
Sposób 36. Rozważ stosowanie modułu itertools w pracy z iteratorami i generatorami 144

Rozdział 5. Klasy i interfejsy 151

Sposób 37. Twórz klasy, zamiast zagnieżdżać wiele poziomów typów wbudowanych 151
Sposób 38. Dla prostych interfejsów akceptuj funkcje zamiast klas 157
Sposób 39. Użycie polimorfizmu @classmethod w celu ogólnego tworzenia obiektów 160
Sposób 40. Inicjalizacja klasy nadrzędnej za pomocą wywołania super() 165
Sposób 41. Rozważ łączenie funkcjonalności za pomocą klas domieszek 169
Sposób 42. Preferuj atrybuty publiczne zamiast prywatnych 173
Sposób 43. Stosuj dziedziczenie po collections.abc w kontenerach typów niestandardowych 178

Rozdział 6. Metaklasy i atrybuty 183

Sposób 44. Używaj zwykłych atrybutów zamiast metod typu getter i setter 183
Sposób 45. Rozważ użycie @property zamiast refaktoryzacji atrybutów 187
Sposób 46. Stosuj deskryptory, aby wielokrotnie wykorzystywać metody udekorowane przez @property 191
Sposób 47. Używaj metod __getattr__(), __getattribute__() i __setattr__() dla opóźnionych atrybutów 196
Sposób 48. Sprawdzaj podklasy za pomocą __init_subclass__ 201
Sposób 49. Rejestruj istniejące klasy za pomocą __init_subclass__() 208
Sposób 50. Adnotacje atrybutów klas dodawaj za pomocą metody __set_name__() 212
Sposób 51. Dla złożonych rozszerzeń klas wybieraj dekoratory klas zamiast metaklas 216

Rozdział 7. Współbieżność i równoległość 223

Sposób 52. Używaj modułu subprocess do zarządzania procesami potomnymi 224
Sposób 53. Użycie wątków dla operacji blokujących wejście- yjście, unikanie równoległości 228
Sposób 54. Używaj klasy Lock, aby unikać stanu wyścigu w wątkach 232
Sposób 55. Używaj klasy Queue do koordynacji pracy między wątkami 236
Sposób 56. Naucz się rozpoznawać, kiedy współbieżność jest niezbędna 244
Sposób 57. Unikaj tworzenia nowych egzemplarzy Thread na żądanie fan-out 248
Sposób 58. Pamiętaj, że stosowanie Queue do obsługi współbieżności wymaga refaktoringu 252
Sposób 59. Rozważ użycie klasy ThreadPoolExecutor, gdy wątki są potrzebne do zapewnienia współbieżności 258
Sposób 60. Zapewnij wysoką współbieżność operacji wejścia-wyjścia dzięki użyciu współprogramów 260
Sposób 61. Naucz się przekazywać do asyncio wątkowane operacje wejścia-wyjścia 264
Sposób 62. Połączenie wątków i współprogramów w celu ułatwienia konwersji na wersję stosującą asyncio 274
Sposób 63. Maksymalizuj responsywność przez unikanie blokującej pętli zdarzeń asyncio 280
Sposób 64. Rozważ użycie concurrent.futures(), aby otrzymać prawdziwą równoległość 283

Rozdział 8. Niezawodność i wydajność 289

Sposób 65. Wykorzystanie zalet wszystkich bloków w konstrukcji try-except-else-finally 289
Sposób 66. Rozważ użycie poleceń contextlib i with w celu uzyskania wielokrotnego użycia konstrukcji try-finally 294
Sposób 67. Podczas obsługi czasu lokalnego używaj modułu datetime zamiast time 297
Sposób 68. Niezawodne użycie pickle wraz z copyreg 301
Sposób 69. Gdy ważna jest precyzja, używaj modułu decimal 307
Sposób 70. Przed optymalizacją przeprowadzaj profilowanie 310
Sposób 71. Wybieraj typ deque podczas tworzenia kolejek typu producent - konsument 314
Sposób 72. Podczas wyszukiwania danych w sortowanych sekwencjach stosuj moduł bisect 321
Sposób 73. W kolejkach priorytetowych używaj modułu heapq 323
Sposób 74. Podczas kopiowania zerowego obiektów typu bytes używaj egzemplarzy memoryview i bytearray 331

Rozdział 9. Testowanie i debugowanie 337

Sposób 75. Używaj ciągów tekstowych repr do debugowania danych wyjściowych 338
Sposób 76. W podklasach klasy TestCase sprawdzaj powiązane ze sobą zachowanie 341
Sposób 77. Izoluj testy od siebie za pomocą metod setUp(), tearDown(), setUpModule() i tearDownModule() 348
Sposób 78. Podczas testowania kodu zawierającego skomplikowane zależności korzystaj z imitacji 350
Sposób 79. Hermetyzuj zależności, aby ułatwić tworzenie imitacji i testowanie 357
Sposób 80. Rozważ interaktywne usuwanie błędów za pomocą pdb 361
Sposób 81. Stosuj moduł tracemalloc, aby poznać sposób użycia pamięci i wykryć jej wycieki 365

Rozdział 10. Współpraca 369

Sposób 82. Kiedy szukać modułów opracowanych przez społeczność? 369
Sposób 83. Używaj środowisk wirtualnych dla odizolowanych i powtarzalnych zależności 370
Sposób 84. Dla każdej funkcji, klasy i modułu utwórz docstring 375
Sposób 85. Używaj pakietów do organizacji modułów i dostarczania stabilnych API 380
Sposób 86. Rozważ użycie kodu o zasięgu modułu w celu konfiguracji środowiska wdrożenia 385
Sposób 87. Zdefiniuj główny wyjątek Exception w celu odizolowania komponentu wywołującego od API 387
Sposób 88. Zobacz, jak przerwać krąg zależności 391
Sposób 89. Rozważ użycie modułu warnings podczas refaktoryzacji i migracji kodu 395
Sposób 90. Rozważ stosowanie analizy statycznej za pomocą modułu typing w celu usuwania błędów 401

408 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020