wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WINDOWS SERVER 2019 DLA PROFESJONALISTÓW


KRAUSE J.

wydawnictwo: HELION, 2020, wydanie II

cena netto: 89.00 Twoja cena  84,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Windows Server 2019 dla profesjonalistów

Serwery Windows królują w przestrzeni centrów danych. Nawet po przeniesieniu zasobów do chmury Azure dane są nadal zarządzane przez Windows Server: właśnie ten system operacyjny stanowi podstawę platformy Azure! Windows Server 2019 może obsłużyć nawet najpoważniejsze zadania w środowisku chmury. Microsoft konsekwentnie zmniejsza rozmiar platformy obliczeniowej w serwerach i tworzy nowe sposoby komunikacji z nimi. Także technologia kontenerów bardzo się rozwinęła: Server 2019 przenosi aplikacje do kontenerów, dzięki czemu uruchamia się je w odizolowaniu od siebie i na masową skalę. Co więcej, nowe narzędzia dla administratorów sprawiają, że z systemem Windows Server 2019 pracuje się efektywnie i przyjemnie.

W tej książce znalazły się wszystkie informacje potrzebne do wdrożenia i wykorzystywania Windows Server 2019 LTSC. Omówiono zagadnienia związane z jego instalacją oraz z administrowaniem tym systemem. Sporo miejsca poświęcono scentralizowanemu zarządzaniu, monitorowaniu i konfiguracji serwerów. Opisano Menedżer serwera, język skryptowy PowerShell, a także nową aplikację Windows Admin Center. Szczegółowo zaprezentowano również kontenery i Nano Server, które są związane z kanałem półrocznym (SAC) platformy serwerowej. Ponadto przedstawiono różne technologie zdalnego dostępu, które można wykorzystać w tym systemie operacyjnym, a także wytyczne dotyczące wirtualizacji centrum danych za pomocą funkcji Hyper-V.

W książce między innymi:

  • instalowanie systemu Windows Server 2019 i podstawy zarządzania nim
  • obsługa sieci i infrastruktura, MMC i MSC
  • bezpieczeństwo systemu Windows Server
  • wydajna redundancja danych i obliczeń i Spaces Storage Direct
  • narzędzia: Windows Server Containers, Hyper-V, Docker i Kubernetes

O autorze
O recenzentach
Przedmowa
Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
Opis rozdziałów
Jak w pełni wykorzystać tę książkę?
Konwencje formatowania tekstu

Rozdział 1. Pierwsze kroki w systemie Windows Server 2019
Cel systemu Windows Server
Robi się pochmurno
Chmura publiczna
Chmura prywatna
Wersje systemu Windows Server i jego licencjonowanie
Wersje Standard i Datacenter
Desktop Experience, Server Core, Nano Server
Desktop Experience
Server Core
Nano Server
Modele licencjonowania SAC i LTSC
Kanał obsługi półrocznej (SAC)
Kanał obsługi długoterminowej (LTSC)
Przegląd nowych i zaktualizowanych funkcji
System Windows 10 wciąż działa
Infrastruktura hiperkonwergentna
Windows Admin Center
Windows Defender Advanced Threat Protection
Hasła zabronione
Miękki restart
Integracja z Linuksem
Ulepszona funkcja Shielded Virtual Machines
Azure Network Adapter
Always On VPN
Poruszanie się po interfejsie
Uaktualnione menu Start
Menu szybkich zadań administracyjnych
Używanie funkcji wyszukiwania
Przypinanie programów do paska zadań
Potęga klikania prawym przyciskiem myszy
Korzystanie z nowszego ekranu Settings
Dwie metody wykonania tej samej czynności
Tworzenie nowego użytkownika za pomocą panelu sterowania
Tworzenie nowego użytkownika za pomocą menu ustawień
Menedżer zadań
Widok zadań
Podsumowanie
Pytania

Rozdział 2. Instalowanie systemu Windows Server 2019 i zarządzanie nim
Wymagania dotyczące instalacji
Instalowanie systemu Windows Server 2019
Wypalanie pliku ISO
Tworzenie rozruchowej pamięci USB (pendrive)
Uruchamianie instalatora
Instalowanie ról i funkcji
Instalowanie roli za pomocą kreatora
Instalowanie funkcji przy użyciu powłoki PowerShell
Scentralizowane zarządzanie i monitorowanie
Menedżer serwera
Narzędzia administracji zdalnej serwera (RSAT)
Czy to oznacza, że RDP jest martwy?
Remote Desktop Connection Manager
Windows Admin Center (WAC)
Instalacja Windows Admin Center
Uruchamianie Windows Admin Center
Dodawanie większej liczby serwerów do Windows Admin Center
Zarządzanie serwerem przy użyciu Windows Admin Center
Umożliwienie szybkiego wdrożenia serwera za pomocą narzędzia Sysprep
Instalacja systemu Windows Server 2019 na nowym serwerze
Konfigurowanie ustawień i aktualizacji na nowo utworzonym serwerze
Uruchomienie narzędzia Sysprep, aby przygotować i wyłączyć serwer główny
Tworzenie wzorcowego obrazu dysku
Wdrażanie nowych serwerów przy użyciu kopii obrazu wzorcowego
Podsumowanie
Pytania

Rozdział 3. Podstawowe usługi infrastrukturalne
Co to jest kontroler domeny?
Active Directory Domain Services
Używanie roli AD DS do zarządzania siecią
Active Directory Users and Computers
Konta użytkowników
Grupy zabezpieczeń
Wstępne przygotowywanie kont komputerów
Active Directory Domains and Trusts
Active Directory Sites and Services
Active Directory Administrative Center
Dynamic Access Control
Kontrolery domeny tylko do odczytu (RODC)
Potęga zasad grupy
Domyślne zasady domeny
Tworzenie i podłączanie nowego obiektu zasad grupy
Filtrowanie obiektów zasad grupy z uwzględnieniem określonych urządzeń
System nazw domen (DNS)
Różne rodzaje rekordów DNS
Rekord hosta (A lub AAAA)
Rekord aliasu (CNAME)
Rekord wymiany poczty (MX)
Rekord serwera nazw (NS)
Polecenie ipconfig /flushdns
DHCP a adresowanie statyczne
Zakres DHCP
Zastrzeżenia DHCP
Kopia zapasowa i jej przywracanie
Planowanie wykonywania regularnych kopii zapasowych
Przywracanie danych z systemu Windows
Przywracanie z płyty instalacyjnej
Skróty MMC i MSC
Podsumowanie
Pytania

Rozdział 4. Certyfikaty w systemie Windows Server 2019
Ogólnie używane typy certyfikatów
Certyfikaty użytkownika
Certyfikaty komputera
Certyfikaty SSL
Certyfikaty dla pojedynczej nazwy
Certyfikaty dla wielu adresów
Certyfikaty wieloznaczne
Planowanie środowiska PKI
Usługi roli AD CS
Urząd certyfikacji przedsiębiorstwa czy autonomiczny?
Główny czy podrzędny urząd certyfikacji?
Nazwa serwera urzędu certyfikacji
Czy mogę zainstalować rolę CA na kontrolerze domeny?
Tworzenie nowego szablonu certyfikatu
Wydawanie nowych certyfikatów
Publikowanie szablonu
Żądanie wydania certyfikatu przy użyciu konsoli MMC
Żądanie wydania certyfikatu przy użyciu interfejsu WWW
Określanie sposobu automatycznej rejestracji certyfikatów
Uzyskanie certyfikatu SSL organu publicznego
Para kluczy publiczny-prywatny
Tworzenie żądania podpisania certyfikatu
Przesyłanie żądania certyfikatu
Pobieranie i instalowanie certyfikatu
Eksportowanie i importowanie certyfikatów
Eksportowanie z przystawki MMC
Eksportowanie z konsoli IIS
Importowanie w innym serwerze
Podsumowanie
Pytania

Rozdział 5. Obsługa sieci w Windows Server 2019
Wprowadzenie do protokołu IPv6
Jak działają adresy IP w wersji IPv6?
Twoje narzędzia sieciowe
Polecenie ping
Polecenie tracert
Polecenie pathping
Polecenie Test-Connection
Polecenie telnet
Polecenie Test-NetConnection
Śledzenie pakietów za pomocą programów Wireshark lub Message Analyzer
Narzędzie TCPView
Tworzenie tablicy routingu
Serwery o wielu adresach
Tylko jedna brama domyślna
Definiowanie trasy
Dodawanie trasy za pomocą wiersza poleceń
Usuwanie trasy
Dodawanie trasy za pomocą programu PowerShell
Grupowanie kart sieciowych
Programowalna sieć komputerowa
Wirtualizacja sieci Hyper-V
Chmury prywatne
Chmury hybrydowe
Jak działa programowalna sieć komputerowa?
System Center Virtual Machine Manager
Rola Network controller
Protokół Generic Routing Encapsulation
Usługa Microsoft Azure Virtual Network
Brama Windows Server Gateway (SDN Gateway)
Szyfrowanie sieci wirtualnej
Łączenie sieci lokalnej z usługą Azure
Azure Network Adapter
Podsumowanie
Pytania

Rozdział 6. Użycie opcji zdalnego dostępu
Always On VPN
Rodzaje tuneli AOVPN
Tunele użytkownika
Tunele urządzenia
Wymagania niezbędne do uruchomienia tunelu urządzenia
Wymagania klienta AOVPN
Dołączenie do domeny
Wdrażanie ustawień
Serwerowe komponenty AOVPN
Serwer zdalnego dostępu
Protokół IKEv2
Protokół SSTP
Protokół L2TP
Protokół PPTP
Urząd certyfikacji
Network Policy Server (NPS)
DirectAccess
Cała prawda o usłudze DirectAccess i protokole IPv6
Wymagania wstępne dotyczące usługi DirectAccess
Dołączenie do domeny
Obsługiwane systemy operacyjne klienta
Serwery DirectAccess z jedną lub dwiema kartami sieciowymi
Tryb z jedną kartą sieciową
Dwie karty sieciowe
Więcej niż dwie karty sieciowe
NAT-ować czy nie NAT-ować?
Protokół 6to4
Protokół Teredo
Protokół IP-HTTPS
Instalacja ekstremalna w internecie
Instalacja przy wykorzystaniu translacji NAT
Network Location Server
Certyfikaty używane w usłudze DirectAccess
Certyfikat SSL na serwerze NLS
Certyfikat SSL na serwerze DirectAccess
Certyfikaty maszyn na serwerze DirectAccess i wszystkich klientach
Nie używaj kreatora Getting Started Wizard (GSW)!
Remote Access Management Console
Configuration
Dashboard
Operations Status
Remote Client Status
Reporting
Tasks
DirectAccess, VPN czy AOVPN? Jakie rozwiązanie jest najlepsze?
Dołączenie do domeny?
Uruchamianie automatyczne czy ręczne?
Oprogramowanie zewnętrzne czy wbudowane?
Problemy z hasłem i logowaniem w tradycyjnych sieciach VPN
Zapory z ograniczeniami portów
Ręczne rozłączanie
Natywne funkcje równoważenia obciążenia
Dystrybucja konfiguracji klienta
Web Application Proxy (WAP)
WAP jako serwer proxy AD FS
Wymagania dla WAP
Najnowsze ulepszenia WAP
Uwierzytelnienie wstępne dla autoryzacji HTTP Basic
Przekierowanie HTTP na HTTPS
Adresy IP klientów przekazywane do aplikacji
Dostęp do serwera Remote Desktop Gateway
Ulepszona konsola administracyjna
Podsumowanie
Pytania

Rozdział 7. Hardening i bezpieczeństwo
Windows Defender Advanced Threat Protection
Instalacja programu Windows Defender AV
Wykorzystanie interfejsu użytkownika
Wyłączanie usługi Windows Defender
Czym w ogóle jest ATP?
Windows Defender ATP Exploit Guard
Zapora systemu Windows Defender bez żartów
Trzy konsole administracyjne zapory systemu Windows
Zapora Windows Defender (Panel sterowania)
Zapora i ochrona sieci (Ustawienia zabezpieczeń Windows)
Zapora Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami (WFAS)
Trzy różne profile zapory
Tworzenie w zaporze nowej reguły przychodzącej
Tworzenie reguły zezwalającej na wysyłanie pingów (ICMP)
Zarządzanie zaporą WFAS przy użyciu zasad grupy
Technologie szyfrowania
BitLocker i wirtualny układ TPM
Chronione maszyny wirtualne
Szyfrowane sieci wirtualne
Encrypting File System
Protokoły IPsec
Konfigurowanie protokołu IPsec
Zasada serwera
Zasada serwera bezpiecznego
Zasada klienta
Przystawka IP Security Policy
Użycie zapory WFAS
Hasła zabronione
Zaawansowana analiza zagrożeń
Najważniejsze wskazówki dotyczące ogólnego bezpieczeństwa
Pozbycie się wiecznych administratorów
Korzystanie z odrębnych kont w celu uzyskania dostępu administracyjnego
Używanie innego komputera do wykonywania zadań administracyjnych
Nigdy nie przeglądaj internetu, będąc zalogowanym na serwerze
Kontrola dostępu oparta na rolach
Just Enough Administration
Podsumowanie
Pytania

Rozdział 8. Server Core
Dlaczego warto korzystać z wersji Server Core?
Zmiana wersji w locie jest już niemożliwa
Używanie systemu Server Core
PowerShell
Użycie poleceń cmdlet do zarządzania adresami IP
Definiowanie nazwy serwera
Dołączanie do domeny
Zdalna sesja PowerShell
Menedżer serwera
Narzędzia administracji zdalnej serwera
Przypadkowe zamknięcie okna z wierszem poleceń
Wykorzystanie aplikacji Windows Admin Center do zarządzania systemem Server Core
Narzędzie Sconfig
Role dostępne w wersji Server Core
Co się stało z systemem Nano Server?
Podsumowanie
Pytania

Rozdział 9. Redundancja w systemie Windows Server 2019
Równoważenie obciążenia sieciowego
Coś innego niż usługa DNS typu round-robin
Jakie role mogą korzystać z równoważenia obciążenia sieciowego?
Adresy IP wirtualne i dedykowane
Tryby pracy NLB
Tryb emisji pojedynczej (unicast)
Tryb multiemisji (multicast)
Tryb multiemisji IGMP (multicast IGMP)
Konfigurowanie strony WWW z równoważeniem obciążenia
Włączanie opcji NLB
Zezwolenie na spoofing adresu MAC w maszynach wirtualnych
Konfigurowanie opcji NLB
Konfigurowanie usług IIS i DNS
Testowanie rozwiązania
Opróżnianie pamięci podręcznej ARP
Klaster pracy awaryjnej
Klastrowanie hostów Hyper-V
Równoważenie obciążenia maszyny wirtualnej
Klastry dla usług plikowych
Skalowalny serwer plików
Poziomy klastrowania
Klastrowanie na poziomie aplikacji
Klastrowanie na poziomie serwera
Połączenie obu poziomów klastrowania
Jak działa tryb pracy awaryjnej?
Konfigurowanie klastra pracy awaryjnej
Konfigurowanie serwerów
Instalowanie funkcji
Uruchamianie menedżera klastra pracy awaryjnej
Uruchamianie sprawdzania poprawności klastra
Uruchamianie kreatora tworzenia klastra
Najnowsze ulepszenia dotyczące klastrowania w systemie Windows Server
Prawdziwe dwuwęzłowe klastry ze świadkami wykorzystującymi medium USB
Wyższe bezpieczeństwo klastrów
Klastry korzystające z wielu lokalizacji
Klastry w wielu domenach lub grupie roboczej
Migracja klastrów między domenami
Uaktualnienia stopniowe systemu operacyjnego klastra
Odporność maszyn wirtualnych
Storage Replica
Bezpośrednie miejsce do magazynowania
Nowości w systemie Windows Server 2019
Podsumowanie
Pytania

Rozdział 10. PowerShell
Dlaczego warto używać interfejsu PowerShell?
Polecenia cmdlet
PowerShell jest podstawą
Skrypty
Server Core
Praca z programem PowerShell
Uruchamianie środowiska PowerShell
Domyślne zasady wykonywania
Restricted
AllSigned
RemoteSigned
Unrestricted
Bypass
Użycie klawisza Tab
Przydatne polecenia cmdlet używane do codziennych zadań
Polecenie shutdown
Polecenie query user (quser)
Polecenie quser /computer:WEB1
Polecenie Install-WindowsFeature
Polecenie New-NetIPAddress
Polecenie Set-DnsClientServerAddress
Użycie polecenia Get-Help
Formatowanie danych wyjściowych
Parametr Format-Table
Parametr Format-List
Zintegrowane środowisko skryptowe PowerShell
Pliki PS1
Zintegrowane środowisko skryptowe PowerShell
Zdalne zarządzanie serwerem
Przygotowanie zdalnego serwera
Usługa WinRM
Polecenie Enable-PSRemoting
Zezwalanie na dostęp do maszyn z innych domen lub grup roboczych
Łączenie ze zdalnym serwerem
Użycie opcji -ComputerName
Użycie polecenia Enter-PSSession
Konfiguracja żądanego stanu
Podsumowanie
Pytania

Rozdział 11. Kontenery i Nano Server
Co to są kontenery aplikacji?
Współdzielenie zasobów
Izolowanie
Skalowalność
Kontenery i Nano Server
Kontenery Windows Server a kontenery Hyper-V
Kontenery Windows Server
Kontenery Hyper-V
Docker i Kubernetes
Kontenery Linux
Docker Hub
Docker Trusted Registry
Kubernetes
Używanie kontenerów
Instalowanie roli i funkcji
Instalacja środowiska Docker for Windows
Polecenia środowiska Docker
Polecenie docker --help
Polecenie docker images
Polecenie docker search
Polecenie docker pull
Polecenie docker run
Polecenie docker ps -a
Polecenie docker info
Pobieranie obrazu kontenera
Uruchamianie kontenera
Podsumowanie
Pytania

Rozdział 12. Wirtualizacja centrum danych za pomocą hiperwizora Hyper-V
Projektowanie i wdrażanie serwera Hyper-V
Instalowanie roli Hyper-V
Użycie przełączników wirtualnych
Zewnętrzny przełącznik wirtualny
Wewnętrzny przełącznik wirtualny
Prywatny przełącznik wirtualny
Tworzenie nowego przełącznika wirtualnego
Implementacja serwera wirtualnego
Uruchamianie maszyny wirtualnej i łączenie się z nią
Instalowanie systemu operacyjnego
Zarządzanie serwerem wirtualnym
Menedżer funkcji Hyper-V
Opcja Settings
Opcja Checkpoints
Konsola Hyper-V, protokół pulpitu zdalnego (RDP) czy PowerShell
Windows Admin Center (WAC)
Chronione maszyny wirtualne
Szyfrowanie dysków VHD
Wymagania dotyczące infrastruktury dla chronionych maszyn wirtualnych
Hosty zabezpieczone
Usługa ochrony hosta
Poświadczenia hosta
Poświadczenia zaufane TPM
Poświadczenia klucza hosta
Poświadczenia zaufane administratora opcja przestarzała w systemie Server 2019
Integracja z systemem Linux
Deduplikacja w systemie Resilient File System (ReFS)
System plików ReFS
Deduplikacja danych
Dlaczego jest to ważne dla środowiska Hyper-V?
Środowisko Hyper-V Server 2019
Podsumowanie
Pytania

Odpowiedzi na pytania

Rozdział 1. Pierwsze kroki w systemie Windows Server 2019
Rozdział 2. Instalowanie systemu Windows Server 2019 i zarządzanie nim
Rozdział 3. Podstawowe usługi infrastrukturalne
Rozdział 4. Certyfikaty w systemie Windows Server 2019
Rozdział 5. Obsługa sieci w Windows Server 2019
Rozdział 6. Użycie opcji zdalnego dostępu
Rozdział 7. Hardening i bezpieczeństwo
Rozdział 8. Server Core
Rozdział 9. Redundancja w systemie Windows Server 2019
Rozdział 10. PowerShell
Rozdział 11. Kontenery i Nano Server
Rozdział 12. Wirtualizacja centrum danych za pomocą hiperwizora Hyper-V

440 stron, 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021