wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PROFESJONALIZACJA ROLI NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO


SAJDAK-BURSKA A. MACIEJOWSKA I. RED.

wydawnictwo: WYD UJ, 2020, wydanie I

cena netto: 43.00 Twoja cena  40,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego

Rola nauczyciela jest rolą złożoną, wielowymiarową, w którą wpisano wiele nieredukowalnych napięć między oczekiwaniami przełożonych, uczniów i własnymi celami, między wysokim poziomem autonomii a podporządkowaniem decyzjom administracyjnym, między działaniami na rzecz adaptacji i emancypacji uczniów, między etosem a presją codzienności, między wypełnieniem misji a realizacją podstawy programowej, między wspomaganiem rozwoju a przygotowaniem do zdania egzaminów. W przypadku nauczyciela akademickiego dochodzi jeszcze napięcie między realizacją zadań badawczych i dydaktycznych. Z jednej strony oczekuje się od niego osiągnięć naukowych najwyższej próby, a z drugiej – profesjonalizmu w prowadzeniu zajęć ze studentami i doktorantami, przy czym ów profesjonalizm ma ograniczone znaczenie w akademickich awansach. Z uznaniem przyjmuję więc działania, które są wyrazem doceniania aktywności dydaktycznej nauczycieli akademickich i które służą poszerzeniu kierowanych do nich ofert sprzyjających namysłowi nad własną praktyką dydaktyczną oraz refleksji nad bardziej ogólnymi (systemowymi) rozwiązaniami dotyczącymi dydaktyki w szkole wyższej. W działania te bardzo pozytywnie wpisuje się niniejsza książka.

Teksty pobudzają do refleksji nad tym, jak działać, aby absolwentami uczelni byli ludzie, którzy wiedzą więcej, rozumieją lepiej, działają sprawniej, a nie jedynie zadowoleni z usługi edukacyjnej klienci, przy czym jedno nie musi wykluczać drugiego. Podano przykłady konkretnych sposobów działania sprzyjających podnoszeniu jakości kształcenia akademickiego, które można twórczo wykorzystać do poszukiwania własnych rozwiązań. Publikacja została zaprojektowana z uwzględnieniem szerokiej perspektywy, a więc ukierunkowana jest nie tylko na sprawne i skuteczne działanie w realizacji mierzalnych celów, lecz także na wymiar twórczy i transgresyjny podmiotów zaangażowanych w kształcenie akademickie.

Z recenzji dr hab. Anny Murawskiej, prof. US

Anna Sajdak-Burska
Wprowadzenie

OSOBISTY I SPOŁECZNY ROZWÓJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Beata Karpińska-Musiał
Profesjonalizacja postaw społecznych nauczycieli akademickich - zasadność, cele i praktyka

Anna Sajdak-Burska
Psychospołeczne pułapki rozwoju nauczyciela akademickiego w roli dydaktyka

DROGI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Iwona Maciejowska
Nikt nie rodzi się nauczycielem - rozwój kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej

Jana Trabalikova
The power of case studies at the course for university teachers

Łucja Kapralska
Akademia Innowacyjnej Dydaktyki jako droga do doskonalenia dydaktycznego nauczyciela akademickiego AGH

Jerzy Lackowski
Z doświadczeń pracy dydaktycznej z doktorantami

Lidia Pokrzycka
Design thinking i TIK w efektywnym kształceniu doktorantów oraz nauczycieli akademickich

Agata Stalmach-Przygoda, Jadwiga Mirecka, Anna Kocurek, Agnieszka Skrzypek, Jolanta Świerszcz, Michał Nowakowski, Grzegorz Cebula, Magdalena Szopa
Metodologia i implementacja Obiektywnego Ustrukturyzowanego Egzaminu Klinicznego (OSCE) - opis dobrej praktyki

DYDAKTYKA AKADEMICKA I ROZWÓJ NAUCZYCIELA W WIRZE ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Anna Janus-Sitarz
Jak docenić dydaktykę akademicką? Relacja z dyskusji o doskonaleniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich (III Konferencja "Ars Docendi - rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów", Uniwersytet Jagielloński, 10X112018)

Brygida Kuźniak
Tworzenie publikacji dydaktycznych a nowe rozwiązania prawne - szansa rozwoju czy stare kłopoty? Perspektywa nauczyciela akademickiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Piotr Obacz
Zarządzanie rozwojem kompetencji nauczycieli akademickich. Między wsparciem i rozwojem dydaktyki a biurokratyzmem i politykierstwem

Jan F. Jacko, Daniela Szczepaniak, Tomasz Szewczyk, Agnieszka Śliwa
Niektóre determinanty ocen w ankietach studenckich a kompetencje dydaktyków. Przyczynek do dyskusji

198 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020