wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ROZUM I DEMOKRACJA WPROWADZENIE DO KONCEPCJI ROZUMU PUBLICZNEGO JOHNA RAWLSA


CISZEWSKI W.

wydawnictwo: WYD UJ, 2020, wydanie I

cena netto: 49.89 Twoja cena  47,40 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rozum i demokracja

Wprowadzenie do koncepcji rozumu publicznego Johna Rawlsa

Koncepcja rozumu publicznego jest jedną z najciekawszych idei współczesnej filozofii politycznej. W książce Rozum i demokracja Wojciech Ciszewski analizuje klasyczne ujęcie tej koncepcji odwołujące się do myśli Johna Rawlsa. Autor rekonstruuje stanowisko Rawlsa, zestawia je z konkurencyjnymi interpretacjami rozumu publicznego, a także prowadzi polemikę z najważniejszymi argumentami krytycznymi wysuwanymi względem tego stanowiska. Zdaniem Ciszewskiego koncepcja rozumu publicznego skutecznie broni się przed tymi zarzutami i stanowi kluczową ideę dla wielu dzisiejszych dyskusji o demokracji.

Połączenie kunsztu analitycznego i dogłębnej znajomości literatury przedmiotu przyniosło znakomite efekty. Monografia bowiem obfituje w wiele oryginalnych ustaleń pojęciowych i filozoficznych. Ujmując rzecz krótko, lektura książki dr. Ciszewskiego to prawdziwa intelektualna przy­jemność dla czytelnika ceniącego analityczny sposób uprawiania filozofii.

Z recenzji wydawniczej prof. Wojciecha Załuskiego
 
To znakomita praca, bardzo erudycyjna, oparta na obszernej i wnikliwej kwerendzie bibliograficznej, napisana precyzyjnie i z analityczną dociekliwością. Spełnia ona, moim zdaniem, nawet najbardziej wyśrubowane kryteria pracy doktorskiej na czołowej uczelni.

Z recenzji prof. Wojciecha Sadurskiego 

dr Wojciech Ciszewski – adiunkt w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorant w In­stytucie Filozofii UJ. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu współczesnej filozofii politycznej, teorii prawa oraz etyki, w tym monografii Zasada neutralności światopoglądowej państwa (2019).

WPROWADZENIE
1. Fakty
2. Zasady
3. Rozum publiczny
4. Cele badawcze
5. Plan pracy

ROZDZIAŁ I: POJĘCIE ROZUMNOŚCI NA GRUNCIE LIBERALIZMU POLITYCZNEGO
1. Problem znaczenia pojęcia rozumności
2. Odpowiedź homogeniczna
2.1. Dwa warianty odpowiedzi homogenicznej
2.2. Rozumność osób a rozumność rozległych doktryn
2.3. Argumenty na rzecz redukcji słabego sensu rozumności
2.4. Krytyka odpowiedzi homogenicznej
3. Odpowiedź polisemiczna
4. Odpowiedź paradygmatyczna
4.1. Epistemiczny aspekt rozumności - rozumny spór
4.2. Moralny (w mocnym sensie) aspekt rozumności - rozumna osoba
4.3. Moralny (w słabym sensie) aspekt rozumności - rozumna rozległa doktryna
4.4. Polityczny aspekt rozumności - rozumna koncepcja sprawiedliwości
5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II: PROCEDURALNY ASPEKT KONCEPCJI ROZUMU PUBLICZNEGO
1. Zasada wzajemności
1.1. Wprowadzenie
1.2. Społeczeństwo jako system kooperacji między wolnymi i równymi obywatelami
1.3. Idea wzajemności
1.4. Idea wzajemności jako zasada rozumowań publicznych
1.4.1. Postulat abstrahowania
1.4.2. Zasada konwergencyjnej powściągliwości
1.4.3. Obowiązek sumiennego zaangażowania
1.4.4. Stanowisko Rawlsa
2. Zasada publiczności
2.1. Wprowadzenie
2.2. Zasada publiczności w Teorii sprawiedliwości
2.3. Zasada publiczności a przejście od wizji wyłożonej w Teorii do koncepcji opisanej w Liberalizmie
2.4. Zasada publiczności w Liberalizmie politycznym
2.4.1. Idea publiczności jako zasada rozumowań publicznych
3. Zasada szczerości
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zasada szczerości w kontekście legitymacji - rozróżnienie na motywację oraz uzasadnienie
3.2.1. Zasada szczerości według Schwartzmana
3.2.2. Zasada szczerości według Audiego
3.2.3. Zasada szczerości według Rawlsa
3.3. Zasada szczerości w kontekście deliberacji publicznej - przypadek rozumowania z domniemania
3.3.1. Stanowiska względem rozumowania z domniemania
3.3.2. Polityczna dopuszczalność rozumowania z domniemania

ROZDZIAŁ III: SUBSTANCJALNY ASPEKT KONCEPCJI ROZUMU PUBLICZNEGO
1. Wprowadzenie
2. Epistemiczne koncepcje racji publicznych
2.1. Warunek zrozumiałości racji publicznych
2.2. Warunek przystępności racji publicznych
2.2.1. Replikowalność
2.2.2. Komunikowalność
2.2.3. Podważalność
3. Kontraktualistyczne koncepcje racji publicznych
3.1. Strategie idealizacji
3.1.1. Strategia ilościowa
3.1.2. Strategia jakościowa
3.2. Etap wyłonienia racji publicznych
3.2.1. Koncepcja racji publicznych ex post
3.2.1.1. Wersja monistyczna koncepcji racji publicznych ex post
3.2.1.2. Wersja pluralistyczna koncepcji racji publicznych ex post
3.2.2. Koncepcja racji publicznych ex ante i jej krytyka
3.3. Znaczenie pojęcia akceptowalności
3.3.1. Zawartość rozumu publicznego
3.3.2. Przykłady politycznych wartości
3.3.3. Standardowe ujęcia akceptowalności
3.3.3.1. Interpretacja Quonga
3.3.3.2. Interpretacja Freemana
3.3.3.3. Dalsze problemy ze standardowymi interpretacjami akceptowalności
3.3.4. Rozróżnienie na akceptację i dostępność
3.3.4.1. Racje akceptowane
3.3.4.2. Racje dostępne

ROZDZIAŁ IV: ROZUM PUBLICZNY A ZASADA SZACUNKU DLA ROZUMNEGO PLURALIZMU
1. Wprowadzenie
2. Zarzut ekskluzywizmu
2.1. Odpowiedź na zarzut ekskluzywizmu
2.1.1. Kwestia nieuprawnionego zróżnicowania
2.1.2. Kwestia nieuprawnionego zrównania a dwa ujęcia rozumności
2.1.3. Szerokie ujęcie koncepcji rozumu publicznego
2.1.3.1. Interpretacja inkluzywistyczna
2.1.3.2. Interpretacja ekskluzywistyczna
2.1.3.3. Rozległe racje jako kryterium pomocnicze
2.2. Podsumowanie
3. Krytyka integralistyczna
3.1. Zakres obowiązywania rozumu publicznego
3.1.1. Aspekt przedmiotowy zakresu obowiązywania rozumu publicznego
3.1.2. Aspekt podmiotowy zakresu obowiązywania rozumu publicznego
3.2. Istota krytyki integralistycznej
3.3. Odpowiedź na krytykę integralistyczną
3.3.1. Strategia bagatelizująca krytykę integralistyczną
3.3.2. Strategia uwzględniająca krytykę integralistyczną
3.4. Podsumowanie
4. Problem nowości
4.1. Zmienność rozumu publicznego
4.1.1. Koncepcja iluzorycznej zmienności
4.1.2. Koncepcja radykalnej zmienności
4.1.3. Koncepcja ograniczonej zmienności
4.2. Mechanizm włączania racji do puli legitymacyjnej
4.3. Podsumowanie

UWAGI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA
INDEKS

230 stron, Format: 15.8x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020