wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PORADNIK INSTRUKTORA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU


TUCHLIŃSKI R.

wydawnictwo: KABE, 2013, wydanie I

cena netto: 55.20 Twoja cena  52,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Poradnik instruktora praktycznej nauki zawodu

Podstawy psychologii, pedagogiki, metodyka praktycznego szkolenia, a także wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu przedstawione w sposób zwięzły i przystępny stanowią treść niniejszej publikacji.

Adresatami tej książki są osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Może ona też być cenną pomocą dla osób wykonujących już ten rodzaj pracy.

Od autora

1. Podstawy psychologii
1.1. Podstawowe wiadomości o psychologii
1.2. Procesy poznawcze
1.3. Percepcja i uwaga w nauce zawodu
1.4. Pamięć i kontrola poznawcza w praktycznej nauce zawodu
1.5. Myślenie w nauce zawodu
1.6. Inteligencja i uzdolnienia
1.7. Świadomość i osobowość
1.7.1. Tożsamość
1.7.2. Mentalność
1.7.3. Potrzeby
1.8. Temperament jako cecha osobowości człowieka
1.9. Zaspokajanie potrzeb a motywacja
1.10. Procesy emocjonalne
1.11. Stres
1.12. Sprawdzian testowy z podstaw psychologii

2. Podstawy pedagogiki
2.1. Podstawowe wiadomości o pedagogice
2.2. Podstawowe pojęcia pedagogiki w odniesieniu do praktycznej nauki zawodu
2.3. Proces nauczania w praktycznej nauce zawodu
2.4. Proces wychowania w praktycznej nauce zawodu
2.5. Opieka w praktycznej nauce zawodu
2.6. Proces dydaktyczny
2.7. Ogniwa procesu dydaktycznego
2.8. Jednostka dydaktyczna i jednostka metodyczna
2.9. Treści i cele kształcenia
2.10. Środki dydaktyczne
2.11. Podstawowe pojęcia komunikacji interpersonalnej
2.12. Formy kształcenia w odniesieniu do praktycznej nauki zawodu
2.13. Organizator praktycznej nauki zawodu
2.14. Sprawdzian testowy z podstaw pedagogiki

3. Metodyka szkolenia praktycznego
3.1. Zasady dydaktyczne
3.2. Pojęcie toku pracy dydaktycznej w praktycznej nauce zawodu
3.3. Korelacje dydaktyczne
3.4. Rola celów dydaktycznych w metodyce
3.5. Charakterystyka celów dydaktycznych w podziale klasycznym
3.6. Charakterystyka celów dydaktycznych wg kategorii taksonomicznych
3.7. Pojęcie metody nauczania
3.8. Metody dydaktyczne oparte na słowie
3.9. Metody oparte na działalności praktycznej
3.10. Podstawa programowa i program nauczania
3.11. Scenariusz zajęć dydaktycznych – konspekt
3.12. Opracowanie wzorcowych konspektów do przeprowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu
3.12.1. Przykładowy konspekt do przeprowadzenia zajęć teoretycznych
3.12.2. Przykładowy konspekt do przeprowadzenia zajęć praktycznych
3.12.3. Przykładowy konspekt do przeprowadzenia zajęć praktycznych w formie kursu nauki jazdy
3.13. Testowy sprawdzian wiadomości z metodyki kształcenia praktycznego

4. Wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne praktycznej nauki zawodu
4.1. Podstawowe akty prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu w strukturach pozaszkolnych
4.2. Wymagania formalne wobec instruktora praktycznej nauki zawodu prowadzonej w strukturach pozaszkolnych
4.3. Zawieranie umów o praktyczną naukę zawodu dla uczniów i młodocianych
4.4. Czas pracy uczniów
4.5. Czas pracy pracowników młodocianych
4.6. Obowiązki szkoły i pracodawcy względem uczniów i młodocianych odbywających praktyczną naukęzawodu
4.7. Ewaluacja w praktycznej nauce zawodu
4.8. Przykładowe opracowanie dokumentacji badania ewaluacyjnego skuteczności nauczania zagadnień bhp
4.8.1. Określenie tematu ewaluacji
4.8.2. Postawienie pytań kluczowych
4.8.3. Określenie kryteriów i źródeł ewaluacji oraz próby badawczej
4.8.4. Wybór metod i narzędzi badawczych
4.8.5. Przygotowanie harmonogramu ewaluacji
4.8.6. Przeprowadzenie badań wg harmonogramu i udokumentowanie wyników badań
4.8.7. Sporządzenie wniosków i analiz
4.9. Test z podstaw organizacyjno-prawnych praktycznej nauki zawodu

Literatura

230 stron, A5, oprawa kartonowa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020