wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH ABC OPERATORA


JODŁOWSKI M.

wydawnictwo: KABE, 2018, wydanie II

cena netto: 94.60 Twoja cena  89,87 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Maszyny do robót ziemnych

ABC operatora

Wiadomości niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowych operatora maszyn do robót ziemnych stanowią treść tej książki.

Książka może też być cenną pomocą dla osób już wykonujących zawód operatora, a także dla uczniów średnich szkół technicznych odpowiednich specjalności.

W sposób przystępny opisano budowę i zasady eksploatacji maszyn do robót ziemnych oraz technologię wykonywania robót z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, techniki i ekonomii.

Wstęp

1. Tryb uzyskiwania kwalifikacji dla zawodu operatora maszyn do robót ziemnych

2. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych
2.1. Podstawowe pojęcia technologiczne związane z robotami ziemnymi
2.2. Rodzaje gruntów i ich podział na kategorie
2.3 Cechy fizyczne gruntów
2.4. Zasady określania klina odłamu gruntu
2.4.1. Praktyczne wyznaczanie bezpiecznej odległości ustawienia maszyny przy wykopie szerokoprzestrzennym
2.5. Rozpoznanie gruntów w terenie

3. Podstawowe wiadomości o skrawaniu gruntów

4. Roboty przygotowawcze i towarzyszące
4.1. Oczyszczanie terenu
4.2. Odwodnienieterenu budowy
4.3. Wytyczanie robót ziemnych

5. Maszyny do robót ziemnych
5.1. Użytkowanie eksploatacyjne maszyn
5.1.1. Zadania operatora w procesie uzytkowania eksploatacyjnego maszyn
5.1.2. Uzytkowanie eksploatacyjne maszyn
5.1.3. Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji maszyn

6. Koparki jednonaczyniowe
6.1. Określenia ogólne
6.2. Główne zespoły montażowe koparki hydraulicznej
6.3. Nadwozie koparki hydraulicznej
6.3.1. Ogólny opis wybranych zespołów nadwozia
6.3.1.1. Napęd pomp hydraulicznych
6.3.1.2. Mechanizm obrotu nadwozia koparki hydraulicznej
6.3.1.3. Zespół napędu hydrostatycznego koparki hydraulicznej
6.4. Podwozie gąsienicowe koparki hydraulicznej
6.4.1. Łożysko wieńcowe
6.4.1.1. Obsługa łożyska różnicowego
6.4.2. Kolumna obrotowa
6.4.3. Układ jazdy koparki hydraulicznej o podwoziu gąsienicowym
6.4.3.1. Obsługa mechanizmów jezdnych podwozia gąsienicowego
6.5. Podwozie kołowe koparki hydraulicznej
6.6. Osprzęty robocze koparki jednonaczyniowej hydraulicznej
6.6.1. Osprzęt podsiębierny
6.6.2. Osprzęt przedsiębierny
6.6.3. Osprzęt ładowarkowy
6.6.4. Osprzęt chwytakowy
6.6.5. Osprzęt z młotem hydraulicznym
6.6.6. Osprzęt wiertniczy
6.7. Techniki pracy koparką jednonaczyniową hydrauliczną
6.7.1. Metoda wykonywania robót osprzętem podsiębiernym
6.7.2. Sposoby pracy koparką przedsiębierną
6.7.2.1. Sposoby wkopywania  się koparki przedsiębiernej
6.8. Pokonywanie wzniesień przez koparkę

7. Ładowarki jednonaczyniowe
7.1. Przeznaczenie ładowarek jednonaczyniowych
7.2. Osprzęty robocze ładowarki jednonaczyniowej
7.2.1. Łyżki ładowarkowe
7.2.2. Osprzęt widłowy
7.2.3. Osprzęt chwytakowy
7.2.4. Szybkozłącze
7.2.5. Osprzęt dźwigowy
7.3. Ogólny opis ładowarki jednonaczyniowej
7.3.1. Podwozia ładowarek jednonaczyniowych
7.3.2. Nadwozie ładowarki jednonaczyniowej
7.3.3. Układ roboczy ładowarki jednonaczyniowej
7.4. Napęd hydrokinetycznyw układzie jazdy ładowarki jednonaczyniowej
7.4.1. Przekładnia hydrokinetyczna
7.4.2. Skrzynie biegów współpracujące z hydraulicznym układem napędu jazdy
7.5. Hydrostatyczny układ napędu jazdy ładowarki kołowej
7.6. Ładowarka kołowa z układem napędowym HVT (High Value Targets)
7.7. Techniki pracy ładowarki jednonaczyniowej
7.7.1. Przejazdy ładowarką jednonaczyniową w terenie
7.7.2. Nabieranie i ładowanie gruntu
7.7.3. Wykonywanie wykopów
7.7.4. Urabianie skarpy
7.7.5. Zasypywanie wykopów
7.7.6. Zgarnianie i równanie terenu
7.7.7. Praca z osprzętem widłowym
7.7.8. Praca z chwytakiem do drewna
7.7.9. Praca osprzętem wirującym

8. Koparkoładowarki
8.1. Przeznaczenie koparkoładowarek
8.2. Ogólny opis budowy koparkoładowarki
8.2.1. Podwozie
8.2.1.1. Układ napędu jazdy w koparkoładowarkach
8.2.2. Nadwozie
8.3. Techniki pracy koparkoładowarką
8.3.1. Praca osprzętem koparkowym
8.3.1.1. Przejazd koparkoładowarki przy kopaniu wykopu ciągłego
8.3.1.2. Kopanie rowów
8.3.1.3. Kopanie rowów na pochyłościach
8.3.1.4. Profilowanie ścian wykopu
8.3.1.5. Kopanie wzdłuż ściany
8.3.1.6. Prace dźwigowe
8.3.1.7. Praca młotem hydraulicznym
8.3.2. Praca osprzętem ładowarkowym
8.3.2.1. Transportowanie ładunku(napełnianie łyżki - przewożenie ładunku - rozładunek)
8.3.2.2. Praca koparkoładowarki z układem AWS
8.3.2.3. Zasypywanie wykopu
8.3.2.4. Praca łyżką wielofunkcyjną
8.3.2.5. Praca osprzętem widłowym
8.3.2.6. Praca w wodzie

9. Spycharki hydrauliczne
9.1. Przeznaczenie i podział spycharek
9.2. Budowa spycharek gąsienicowych
9.2.1. Podwozie gąsienicowe
9.2.2. Nadwozie
9.3. Układ napędowy
9.3.1. Hydrokinetyczny układ napędu jazdy
9.3.2. Hydrostatyczny układ napędowy
9.4. Hydraulika układu roboczego
9.5. Praca osprzętem spycharkowym
9.5.1. Odspajanie płaskie
9.5.2. Odspajanie grzebieniowe
9.5.3. Odspajanie schodkowe
9.5.4. Odspajanie klinowe
9.5.5. Metoda terenowa
9.5.6. Metoda łożyskowa
9.5.7. Wyrównywanie terenu
9.5.8. Wyrównywanie nasypów
9.5.9. Zasypywanie wykopów wąskoprzestrzennych
9.5.10. Zasypywanie wykopów szerokoprzestrzennych i jamistych
9.5.11. Wykonywanie wykopów

10. Układ skrętu podwozi gąsienicowych
10.1. Mechanizm zwrotniczy ze sprzęgłami bocznymi
10.2. Planetarny mechanizm zwrotniczy
10.3. Dwubiegowy mechanizm skrętu

11. Układy skrętu podwozi kołowych

12. Układ hamulcowy

13. Elementy mechaniczne w układach napędowych maszyn
13.1. Sprzęgła elastyczne, wielotarczowe i lepkościowe
13.2. Przekładnie zębate, zwolnice planetarne
13.3. Wały napędowe
13.4. Przeguby
13.5. Mosty napędowe
13.5.1. Przekładnie główne
13.5.2. Mechanizmy różnicowe

14. Środki smarne
14.1. Oleje silnikowe
14.1.1. Oleje silnikowe w układach hydrostatycznych
14.2. Oleje przekładniowe
14.3. Oleje hydrauliczne
14.4. Oleje do układów hydrokinetycznych
14.5. Układ centralnego smarowania

15. Hydraulika siłowa
15.1. Ogólna charakterystyka napędów hydraulicznych
15.2. Podstawowe zależności w napędach hydraulicznych
15.2.1. Ciśnienie
15.2.2. Natężenie przepływu
15.2.3. Prędkość przepływu
15.2.4. Moc układu hydraulicznego
15.3. Rodzaje i budowa hydraulicznych układów napędowych
15.3.1. Symbole graficzne stosowane w napędzie hydraulicznym
15.4. Zespoły maszyn napędzane hydrauliką siłową
15.5. Zasady pracy napędów hydrostatycznych
15.6. Elementy hydrauliki roboczej w napędzie hydrostatycznym
15.6.1 Pompy hydrauliczne
15.6.2. Urządzenia robocze
15.6.3. Zawory
15.6.4. Wzmacniacze hydrauliczne
15.6.5. Filtry
15.6.6. Zbiorniki
15.6.7. Połączenia

16. Układ elektryczny maszyn do robót ziemnych
16.1. Podstawowe wielkości elektryczne
16.2. Elementy instalacji elektrycznych w maszynach do robót ziemnych
16.2.1. Akumulatory kwasowe
16.2.1.1. Ogólne warunki ładowania akumulatorów
16.2.1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas ładowania akumulatora
16.2.1.3. Sposoby łączenia akumulatorów
16.2.1.4. Jak pożyczać prąd?
16.2.1.5. Użytkowanie i konserwacja akumulatorów
16.2.2. Alternetor
16.2.2.1. Niedomagania alternatorów
16.2.3. Rozruszniki elektryczne
16.2.4. Bezpieczniki i przewody

17. Silniki wysokoprężne
17.1. Zasada pracy silnika wysokoprężnego
17.2. Budowa silnika wysokoprężnego
17.2.1. Układ korbowo-tłokowy
17.2.2. Układ wtryskowy
17.2.3. Układ zasilania powietrzem
17.2.4. Układ smarowania
17.2.5. Układ chłodzenia
17.2.6. Układ wydechowy
17.3. Turbodoładowanie silnika wysokoprężnego
17.3.1. Turbodoładowanie zespolone
17.3.2. Eksploatacyjne wymogi obsługi turbosprężarek
17.4. Obsługa i eksploatacja silnika wysokoprężnego
17.4.1. Zaniedbania i niedopatrzenia w użytkowaniu silnika
17.4.2. Obsługa codzienna silnika
17.4.3. Obsługa okresowa silnika
17.4.4. Obsługa układu smarowania (olejenia)
17.4.5. Obsługa układu chłodzenia
17.4.6. Obsługa magazynowa
17.5. Urządzenia rozruchowe silników wysokoprężnych
17.6. Niedomaganie silnika wysokoprężnego, objawy i przyczyny

18. Ogólne zasady bezpiecznej pracy maszynami do robót ziemnych
18.1. Zasady organizacji stanowiska pracy maszyny
18.2. Zasady bhp przy użytkowaniu, obsługach technicznych oraz transporcie maszyn

19. Zawartość instrukcji obsługi i eksploatacji oraz zasady posługiwania się nią

20. Książka maszyny budowlanej

Literatura

397 stron, B5, oprawa kartonowa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020