wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I ICH EKSPLOATACJA


KARAMUS Ł.

wydawnictwo: KABE, 2017, wydanie I

cena netto: 50.00 Twoja cena  47,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja

W przystępny a zarazem wyczerpujący sposób podano w książce wiadomości o rodzajch ścieków, ich charakterystykach, o oczyszczalniach, procesach i metodach oczyszczania ścieków oraz o stosowanych do tego celu urządzeniach.

Omówiono też oczyszczanie ścieków w aspekcie ekonomicznym, a także przedstawiono wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach. W książce uwzględniono aktualny stan prawny.

Adresatami książki są osoby związane zawodowo z eksploatacją oczyszczalni ścieków. Może też być ona pomocna dla uczniów średnich szkół technicznych, a także dla studentów wyższych uczelni odpowiednich kierunków lub specjalności.

Wstęp

1. Odprowadzanie ścieków
1.1. Rodzaje kanalizacji

2. Charakterystyka ścieków komunalnych
2.1. Ścieki bytowo-gospodarcze
2.2. Ścieki przemysłowe - charakterystyka i warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych
2.3. Ścieki opadowe i wody infiltracyjne
2.4. Rodzaje zanieczyszczeń ścieków
2.5. Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach
2.6. Podatność ścieków na rozkład biologiczny
2.7. Parametry charakteryzujące wielkość oczyszczalni oraz wymogi jakościowe dla ścieków oczyszczonych

3. Podstawowe typy oczyszczalni ścieków

4. Procesy, metody urządzenia mechanicznego oczysczania ścieków komunalnych
4.1. Oczysczanie mechaniczne, wstępne
4.1.1. Procesy mechaniczne i fizyczne oczyszczania ścieków
4.1.2. Urządzenia do meczanicznego oczyszczania ścieków

5. Biologiczne oczyszcanie ścieków
5.1. Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków
5.1.1. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych
5.1.2. Biologiczne usuwanie związków fosforu
5.1.3. Chemiczne usuwanie fosforu
5.1.4. Przemiany i usuwanie związków azotu
5.2. Optymalizacja usuwania związków azotu i fosforu
5.2.1. Optymalizacja usuwania związków azotu
5.2.2. Optymalizacja usuwania fosforu
5.3. Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego
5.3.1. Mikroorganizmy osadu czynnego i ich rola wsakaźnikowa
5.3.2. Procesy i parametry technologiczne osadu czynnego
5.3.3. Puchnięcie osadu
5.3.4. Rodzaje i podział reaktorów biologicznych (komór osadu czynnego)
5.3.5. Osadniki wtórne
5.4. Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych
5.4.1. Parametry pracy złóż biologicznych
5.4.2. Złoża zraszane, spłukiwane
5.4.3. Złoża obrotowe

6. Gospodarka osadowa
6.1. Charakterystyka osadów ściekowych
6.2. Kondycjonowanie osadów
6.3. Zagęszczanie osadów
6.4. Stabilizacja tlenowa
6.5. Stabilizacja beztlenowa osadów
6.6. Kompostowanie
6.7. Odwadnianie osadów
6.8. Higienizacja chemiczna osadów
6.9. Zagospodarowanie osadów ściekowych
6.9.1. Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych
6.9.2. Suszenie osadów ściekowych
6.9.3. Termiczne unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych

7. Biogaz i jego wykorzystanie
7.1. Ilość i skład biogazu
7.2. Magazynowanie biogazu
7.3. Oczyszczanie biogazu
7.4. Energetyczne wykorzystanie biogazu

8. Dezodoryzacja powietrza z procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów
8.1. Hermetyzacja i biofiltracja
8.2. Dezodoryzacja fizykochemiczna

9. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
9.1. Obowiązki wynikające z ustawy Kodeks pracy
9.1.1. Odpowiedzialność oraz obowiążki pracodawcy
9.1.2. Obowiązki pracownika
9.2. Obowiązki wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ustawy Kodeks pracy
9.2.1. Bezpieczeństwo pracy
9.2.2. Stosowanie środkó chemicznych do oczyszczania ścieków
9.2.3. Zachowanie się pracowników w razie zagrożenia, wypadku lub pożaru
9.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników narażonych na czynniki biologiczne
9.2.5. Bezpieczeństwo pracy podczas robót konserwacyjnych i remontów

Literatura
Akty prawne

232 strony, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021