wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PALOWNICE I KAFARY BUDOWA EKSPLOATACJA TECHNOLOGIA ROBÓT


SOSIŃSKI P.

wydawnictwo: KABE, 2017, wydanie I

cena netto: 43.20 Twoja cena  41,04 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Palownice i kafary

Budowa, eksploatacja, technologia robót


Podstawowymi maszynami najpowszechniej spotykanymi i użytkowanymi w procesach palowania są palownice i kafary. W związku z tym maszyny te są tematem niniejszej publikacji.

Adresatami książki mogą być wykładowcy i instruktorzy prowadzący kursy specjalistyczne oraz osoby związane z nadzorem nad palownicami i kafarami, i chcące poszerzyć swoje wiadomości na ich temat.

Wstęp

1. Wymagania kwalifikacyjne wobec operatorów palownic i kafarów

2. Ogólna budowa i charakterystyka techniczna wybranych palownic i kafarów
2.1. Nazwy i określenia maszyn i urządzeń do palowania
2.2. Ogólna charakterystyka wybranych zespołów palownic i kafarów
2.3. Palownice
2.3.1. Ogólna budowa i charakterystyka wybranych palownic
2.3.1.1. Palownica LRB 125 firmy Liebherr
2.3.1.2. Palownica dwudrogowa-typ PD 2500 firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o.
2.4. Kafary
2.4.1. Ogólna budowa i charakterystyka wybranych kafarów
2.4.1.1. Kafar gąsienicowy do barier ochronnych-typ KB-3G firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o.
2.4.1.2. Kafar kolejowy na podwoziu żurawia EDK 80/3-typ KK-2750 firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o.

3. Eksploatacja palownic i kafarów
3.1. Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji
3.2. Podstawowe materiały eksploatacyjne i ich funkcje
3.2.1. Paliwa
3.2.2. Oleje silnikowe
3.2.3. Oleje hydrauliczne
3.2.34. Oleje przekładniowe
3.2.5. Płyny chłodzące
3.3. Układy centralnego smarowania
3.4. Rodzaje obsług technicznych i ich zakresy
3.4.1. Obsługa techniczna codzienna
3.4.1.1. Przykład 1: Palownica LRB 125 firmy Liebherr
3.4.1.2. Przykład 2: Kafar gąsienicowy typ: KB-3G firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o.
3.4.2. Obsługa techniczna okresowa
3.4.3. Obsługa techniczna sezonowa
3.4.4. Obsługa techniczna transportowa
3.4.5. Obsługa techniczna magazynowa
3.4.6. Obsługa techniczna w okresie docierania
3.5. Obsługa elementów instalacji elektrycznej
3.5.1. Obsługa akumulatora elektrycznego
3.5.2. Obsługa alternatora
3.5.3. Obsługa rozrusznika elektrycznego
3.6. Obsługa silnika wysokoprężnego
3.6.1. Czynności obsługowe przed uruchomieniem silnika spalinowego
3.6.2. Obsługa układu zasilania
3.6.3. Obsługa układu chłodzenia
3.6.4. Obsługa układu smarowania
3.6.5. Obsługa filtra powietrza
3.6.6. Obsługa silnika wysokoprężnego z turbodoładowaniem
3.7. Obsługa układów hydraulicznych
3.8. Eksploatacja palownic i kafarów w okresie zimowym
3.9. Instrukcja obsługi i użytkowania
3.10. Książka pracy maszyny/urządzenia

4. Technologia robót
4.1. Pojęcie gruntu budowlanego i podłoża budowlanego
4.2. Ogólna klasyfikacja gruntów budowlanych oraz pojęcia związane z gruntami
4.3. Podział gruntów ze względu na specyfikę i stopień urabiania dla celów robót palowych
4.4. Cechy fizyczne gruntów
4.5. Rozpoznanie gruntów w miejscu wykonywania prac
4.6. Podstawowe pojęcia związane z procesami budowlanymi
4.7. Przygotowanie placu budowy do prowadzenia robót budowlanych
4.7.1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
4.7.2. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)
4.8. Ogólna charakterystyka, podział oraz zastosowanie pali i fundamentów palowych
4.8.1. Klasyfikacja i podział pali
4.8.2. Podział i zastosowanie fundamentów palowych
4.9. Technologie wykonywania pali
4.10. Techniki pracy palownicą LRB 125 firmy Liebherr (przykład 1)
4.11. Techniki pracy palownicą dwudrogową PD-2500 firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o. (przykład 2)
4.12. Techniki pracy kafarem gąsienicowym KB3-G firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o. (przykład 1)
4.13. Techniki pracy kafarem KK3000 firmy PIW "Wamet" Sp. z o.o. (przykład 2)
4.14. Wydajność eksploatacyjna

5. Ogólne zasady bezpiecznej pracy palownicami i kafarami
5.1. Zakres odpowiedzialności osób uczestniczących przy obsłudze i eksploatacji palownic i kafarów
5.2. Środki ochrony indywidualnej
5.3. Podstawowe zasady higieny pracy
5.3.1. Zmęczenie fizyczne i psychiczne oraz objawy je charakteryzujące
5.3.2. Oświetlenie miejsca pracy
5.3.3. Czynniki szkodliwe dla zdrowia pracownika
5.4. Bezpieczeństwo użytkowania palownic i kafarów
5.4.1. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze urządzeń elektrycznych
5.4.2. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych
5.4.3. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze układów hydraulicznych
5.4.4. Zasady bhp przy transporcie maszyn
5.4.5. Zasady bhp przy pracy maszynami w okresie zimowym
5.4.6. Użytkowanie palownic i kafarów zgodnie z przeznaczeniem
5.4.7. Użytkowanie palownic i kafarów niezgodnie z przeznaczeniem (z przewidywanym nieprawidłowym zastosowaniem)
5.4.8. Obszar (strefa) niebezpieczny podczas pracy palownicami i kafarami
5.4.9. Zasady bhp podczas pracy palownicami i kafarami
5.4.10. Zasady bhp podczas pracy w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych
5.5. Ochrona przeciwpożarowa
5.6. Zasady ogólne udzielania pierwszej pomocy

Literatura

184 strony, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020