wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EKOTURYSTYKA


ZARĘBA D.

wydawnictwo: PWN, 2020, wydanie IV

cena netto: 68.00 Twoja cena  64,60 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ekoturystyka

Prezentujemy czwarte już wydanie pierwszej w Polsce książki o ekoturystyce, w którym wprowadzono najnowsze dane i informacje, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i badaniami.

Autorka porusza niezwykle ważny problem ekoturystyki jako formy turystyki zrównoważonej, która przyczynia się do ochrony środowiska oraz przynosi korzyści ekonomiczne i poprawę jakości życia społeczności lokalnych w najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo zakątkach świata.


Autorka, pisząc o relacjach pomiędzy turystyką a środowiskiem oraz o rozwoju ekoturystyki na świecie, odpowiada m.in. na pytania:

  • Co jest przyczyną ogólnoświatowego zainteresowania problematyką turystyki i ekologii?
  • Jakie miejsce zajmuje ekoturystyka w dyskusji nad potrzebą ochrony środowiska przyrodniczego?
  • Czy polityka państw i samorządów, administracji obszarów chronionych, działalność organizacji społecznych oraz przedstawicieli biznesu turystycznego, w tym szczególnie działalność marketingowa, przyczyniają się do rozwoju turystyki zrównoważonej?
  • Jakie korzyści daje rozwój ekoturystyki społecznościom lokalnym?
  • Czy stwarza ona możliwości uratowania ostatnich na świecie ostoi pierwotnej przyrody i dziedzictwa kulturowego?
  • Książka zawiera liczne przykłady rozwiązań proekologicznych w turystyce światowej i krajowej, które są efektem osobistych obserwacji, badań oraz wywiadów eksperckich z liderami wdrażającymi koncepcję ekoturystyki w różnych regionach świata.

Ekoturystyka jest zjawiskiem interdyscyplinarnym, stąd publikacja przydatna będzie szerokiemu gronu czytelników – zarówno osobom zajmującym się naukowo zagadnieniami turystyki, studentom, praktykom z branży turystycznej, przedstawicielom samorządów lokalnych i administracji obszarów chronionych, mieszkańcom atrakcyjnych terenów, którzy pragną rozwijać ekoturystykę, jak i samym turystom.

Przedmowa Wojciech Kosiński
Od autorki
Słowo wstępne Glenn Jampol

Rozdział 1
Środowisko a turystyka
1.1. Turystyka w pułapce
1.2. Granice odporności środowiska na działalność turystyczną
1.3. Szkody w środowisku przyrodniczym powodowane przez turystykę
1.3.1. Zabór ziemi i wody
1.3.2. Ubożenie krajobrazu
1.3.3. Zanieczyszczenia powietrza i zmiany klimatu 1.3.4. Zanieczyszczenie wód
1.3.5. Degradacja gleby
1.3.6. Szkody w przyrodzie ożywionej
1.4. Wpływ turystyki na środowisko społeczno-kulturowe

Rozdział 2
Turystyka przyjazna środowisku
2.1. Świadomość ekologiczna a nowe motywy podróżowania
2.2. Turystyka zrównoważona - nowa koncepcja rozwoju turystycznego
2.2.1. Turystyka zrównoważona a ekorozwój
2.2.2. Zarządzanie turystyką zrównoważoną
2.2.3. Rola państwa i samorządów lokalnych w zarządzaniu turystyką zrównoważoną
2.3. Pojęcie i zasady ekoturystyki
2.3.1. Istota ekoturystyki
2.3.2. Znaczenie obszarów chronionych w ekoturystyce 2.3.3. Obszary transgraniczne cenne przyrodniczo a ekoturystyka
2.3.4. Ekoturystyka a lokalne społeczności
2.3.5. Etyczne aspekty organizowania ekoturystyki
2.4. Formy ekoturystyki

Rozdział 3
Rynek ekoturystyczny
3.1. Ekologiczny produkt turystyczny
3.1.1. Atrakcje ekoturystyczne
3.1.2. Infrastruktura ekoturystyczna i usługi jej towarzyszące
3.2. Charakterystyka popytu ekoturystycznego
3.2.1. Charakterystyka ekoturystów
3.2.2. Segmentacja rynku ekoturystycznego w Polsce
i 3.3. Strategia marketingowa ekoturystyki
3.3.1. Istota i rodzaje strategii marketingowej w ekoturystyce
3.3.2. Instrumenty realizacji strategii marketingowej ekoturystyki
3.3.3. Wizerunek firm i regionów ekoturystycznych
3.4. Specyficzne cechy strategii marketingowej regionów ekoturystycznych

Rozdział 4
Dobre praktyki w ekoturystyce na świecie
4.1. El Mundo Maya - ekoetnoturystyka w Ameryce Środkowej
4.1.1. Przyczyny i cele powstania projektu
4.1.2. Ekoturystyka "po indiańsku"
4.1.3. Gwatemala - Serce Świata Majów
4.2. Projekt Annapurna w Nepalu
4.3. Zielona turystyka w Parku Narodowym Hortobagy na Węgrzech
4.4. Śladami wilka w rumuńskich Karpatach
4.5. Ekologiczne wyspy na Morzu Śródziemnym - Elba i Minorka
4.6. Ekoturystyka w Krainie Czyngis-chana
4.7. Ekoagroturystyka na białoruskiej wsi

Zakończenie
Ekoturystyka marką Polski

Wykaz nazw i skrótów organizacji międzynarodowych zajmujących się zagadnieniami turystyki zrównoważonej i ekoturystyki

Wvkaz Światowych deklaracji uwzględniających założenia turystyki zrównoważonej

Bibliografia
Spis rysunków
Spis table
Spis ramek

232 strony, Format: 17.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021