wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NOWOCZESNE INSTRUMENTY FINANSOWE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MIESZKALNICTWA W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE


ANDRZEJEWSKI M. BARANOWSKI M. PAWŁOWSKA-SZAWARA E.

wydawnictwo: POLTEXT, 2020, wydanie I

cena netto: 42.00 Twoja cena  39,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce

Celem monografii jest poszerzenie obszaru badań dotyczących finansowania mieszkalnictwa, aby choć częściowo wypełnić lukę w dotychczasowym dorobku nauki w tym zakresie.

W opracowaniu wykorzystano jako materiały źródłowe publikacje takich instytucji, jak: Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Bank Rozliczeń Międzynarodowych, European Mortgage Federation, International Capital Market Association. Zaletą tych materiałów źródłowych jest ich aktualność.

Dodatkowo wykorzystano publikacje nawiązujące do okresu kryzysu finansowego lat 2007–2009 takich instytucji, jak: Narodowy Bank Szwajcarii oraz Swedish Institute for European Policy Studies. Chociaż dane pozyskane z tych źródeł w znacznej mierze obejmują okres dekady poprzedzającej kryzys, konkluzje w nich zawarte stanowiły podstawę dokonania aktualnej diagnozy, identyfikacji tendencji oraz perspektyw dotyczących innowacji finansowych wspierających rozwój mieszkalnictwa na obszarze Unii Europejskiej prawie dekadę po kryzysie.

  Dekadę po kryzysie finansowym Polska i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej próbują ożywiać gospodarkę oraz rynek nieruchomości m.in. poprzez modyfikację instrumentów finansowania mieszkalnictwa. W związku z tym pojawiła się potrzeba prowadzenia badań nad zagadnieniami: finansowania mieszkalnictwa, zmiany poziomu zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu zaciągniętych kredytów hipotecznych, charakterystyki instrumentów kredytowych na budowę i zakup nieruchomości, sposobów finansowania kredytów hipotecznych przez instytucje finansowe, różnic pomiędzy oprocentowaniem kredytów hipotecznych a oprocentowaniem funduszy pozyskiwanych przez instytucje kredytowe na ich refinansowanie. Do tej problematyki nawiązuje recenzowana monografia. W polu zainteresowania autorów znalazła się aktualna i ważna, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, problematyka badawcza dotycząca funkcjonowania nowoczesnych instrumentów finansowych wspierających rozwój mieszkalnictwa w Polsce i w Unii Europejskiej. Monografia zawiera dojrzałą i oryginalną myśl autorów, jest solidnie oparta na starannie dobranej literaturze przedmiotu, ma rzetelnie sformułowane założenia metodyczne i konstrukcyjne. Jej praktyczny wymiar jest wzbogacony dzięki szerokiemu spektrum doświadczeń zawodowych autorów publikacji. Opracowanie może stanowić źródło wiedzy dla studentów, uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem bankowości w Polsce i w Unii Europejskiej.

 - z recenzji prof. UJK, dr hab. Andrzeja Pawlika

Mariusz Andrzejewski – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej. W latach 2005–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ponadto członek European Accounting Association (EAA) oraz International Association for Accounting Education & Research (IAAER). Były arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie przewodniczący rady nadzorczej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wiceprzewodniczący rady nadzorczej Tauron Sprzedaż sp. z o.o. oraz członek rady nadzorczej PKO Bank Polski S.A. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych i zarządach wielu spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Kierownik projektu MNiSW „Dialog” pn. Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia.

Maciej Baranowski – doktor nauk ekonomicznych, ekspert w obszarze finansów przedsiębiorstw i rynków finansowych oraz wieloletni wykładowca uczelni polskich i zagranicznych. Od 1994 r. związany z Uniwersytetem Ekonomicznym
w Katowicach, obecnie pracownik Katedry Finansów Publicznych, a wcześniej Katedry Finansów. Od 2005 r. współorganizator i wykładowca Joint MSc Degree in European Business and Finance, wspólnego programu studiów trzech uczelni: Nottingham Trent University (Wielka Brytania), Brno University of Technology (Czechy) i Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Prowadził gościnnie wykłady w Nottingham Business School oraz Nottingham Trent University (Wielka Brytania). W 2013 i 2014 r. wykładał w Dokuz Eylül University w Izmirze (Turcja). Autor publikacji z dyscypliny finansów poświęconych rynkom finansowym i funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynkach kapitałowych. Jako ekspert współpracował z przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor wydobywczy (współtwórca koncepcji obligacji węglowych), chemiczny, energetyczny, a także z jednostkami samorządu terytorialnego, Najwyższą Izbą Kontroli (członek Kolegium NIK) oraz Narodowym Bankiem Polskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim jako członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek Skarbu Państwa.

Ewelina Pawłowska-Szawara – doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniona w sektorze bankowym jako zastępca kierownika placówki bankowej oraz jako ekspert finansowy. Ma na swoim koncie liczne sukcesy sprzedażowe w obszarze kredytów hipotecznych (w latach 2016–2019 placówka, którą współzarządza, klasyfikowała się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem wolumenu sprzedaży kredytów hipotecznych w sieci agencji Banku Pekao S.A.). Dwukrotna stypendystka prestiżowego stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz stypendystka Fundacji Sapere Auso za ponadprzeciętne wyniki w nauce. Główny wykonawca i ekspert
w projekcie MNiSW „Dialog” pn. Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia, którego celem było stworzenie innowacyjnego modelu instrumentu finansowego (pionierskiego kredytu hipotecznego) wspierającego rozwój mieszkalnictwa w Polsce. Trzykrotnie pełniła funkcję kierownika badań naukowych realizowanych w ramach grantu uczelnianego na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wstęp

Rozdział 1
Innowacyjne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w krajach Unii Europejskiej
1.1. Charakterystyka finansowania mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i jego zmian pod wpływem kryzysu lat 2007-2009
1.2. Innowacyjne hipoteczne produkty kredytowe dla gospodarstw domowych z perspektywy kryzysu finansowego
1.3. Inicjatywa dotycząca implementacji warunku efektywności energetycznej w ramach finansowania mieszkalnictwa
1.4. Koncepcja obligacji zielonych oraz zrównoważonego rozwoju zabezpieczonych hipoteką

Rozdział 2
Prognoza wpływu innowacyjnego modelu finansowania mieszkalnictwa na sytuację makroekonomiczną i mikroekonomiczną w Polsce
2.1. Zależność między wzrostem produktu krajowego brutto a wzrostem wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych
2.2. Polityka monetarna a finansowanie mieszkalnictwa i rynek nieruchomości
2.3. Zespolenie finansowania mieszkalnictwa z mechanizmem transmisji polityki monetarnej
2.4. Impulsy cenowe na rynku nieruchomości a aktywność gospodarcza i konsumpcja
2.5. Powiązania finansowania mieszkalnictwa i rynku nieruchomości z sytuacją gospodarstw domowych

Rozdział 3
Rola rynku kredytów hipotecznych w rozwoju mieszkalnictwa
3.1. Rynek kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową w Polsce
3.2. Analiza rynku najmu lokali mieszkalnych w największych miastach Polski
3.3. Istotne zmiany legislacyjne dla uczestników rynku mieszkaniowego
3.4. Nieruchomości mieszkaniowe w Polsce - analizy sektorowe
3.5. Innowacyjny produkt kredytowy - aspekty ekologiczne budowy domów jednorodzinnych (OZE)

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków i wykresów

130 stron, Format: 16.5x23.5cm,oprawa miękka
 

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020