wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

JAK OSIĄGAĆ SUKCESY W NAUCE UWAGA RÓWNOWAGA KOORDYNACJA


GODDARD-BLYTHE S.

wydawnictwo: PWN, 2020, wydanie I

cena netto: 89.90 Twoja cena  85,41 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Jak osiągać sukcesy w nauce

Uwaga, równowaga, koordynacja

Wydanie nowe

Książka Jak osiągać sukcesy w nauce. Uwaga, równowaga, koordynacja. Wydanie nowe przedstawia zarys podstawowej teorii, opis mechanizmów i markerów rozwojowych oraz wpływu niedojrzałych odruchów na funkcjonowanie dziecka w starszym wieku, które specjalistom zajmującym się edukacją i zdrowiem dzieci mogą pomóc w rozpoznawaniu oznak dysfunkcji neurologicznych i ich konsekwencji.

Wyniki badań, prowadzonych przez ponad 30 lat zarówno w INPP, jak i w niezależnych ośrodkach, wskazują, że istnieje ścisły związek między niedojrzałymi odruchami okresu niemowlęcego, brakiem osiągnięć szkolnych i podwyższonym poziomem lęku w dorosłym życiu oraz że program terapeutyczny nakierowany na bezpośrednią stymulację i integrację odruchów pierwotnych oraz posturalnych może spowodować korzystne zmiany w tych obszarach.

Mimo że całokształt procesu uczenia się niewątpliwie przebiega w mózgu, często zapominamy, że odbiera on informacje sensoryczne ze środowiska za pośrednictwem ciała i ukazuje to, jak owo środowisko jest przez mózg odbierane. Kontrola postawy odzwierciedla integrację ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i wspiera funkcjonowanie osi mózg−ciało. Niedojrzałość lub zakłócenia funkcjonalne w tym obszarze wpływają na zdolność mózgu do przyswajania i przetwarzania informacji.

Jedną z metod oceny dojrzałości i integralności funkcjonowania OUN jest badanie odruchów pierwotnych oraz posturalnych. Ich obecność lub brak na podstawowych etapach rozwoju staje się dla nas oknem, przez które możemy przyjrzeć się funkcjonowaniu OUN, co ułatwia doświadczonemu profesjonaliście identyfikację objawów niedojrzałości bądź dysfunkcji neurologicznej.

Istnieje coraz większa liczba dowodów naukowych wspierających teorię, zgodnie z którą umiejętności motoryczne wspierają proces uczenia się i są zaangażowane w regulację emocjonalną i zachowanie. Od chwili powstania w 1975 roku Instytut Psychologii Neurofizjologicznej (The Institute for Neuro-Physiological Psychology – INPP) w Chester jest miejscem, w którym prowadzi się pionierskie badania nad wpływem niedojrzałych odruchów pierwotnych i posturalnych na uczenie się i zachowanie, tworzy się protokoły oceny nieprawidłowych odruchów i związanych z nimi funkcji. Tam właśnie powstała specyficzna metoda terapeutyczna (tzw. metoda INPP) – szczegółowo opisana w książce Jak osiągać sukcesy w nauce. Uwaga, równowaga, koordynacja. Wydanie nowe.

Mam nadzieję, że książka ta pozwoli Czytelnikowi zrozumieć znaczenie wczesnych odruchów, ich funkcjonowanie na początkowych etapach rozwoju, wpływ niewyhamowanych odruchów na proces uczenia się i zachowanie oraz ich potencjalne oddziaływanie (jeśli nie zostaną zintegrowane we właściwym czasie) na inne aspekty rozwoju, takie jak postawa, równowaga czy umiejętności motoryczne.

Z tekstu

Rozdział 1. Okna do mózgu         7
Rozdział 2. Znaczenie odruchów pierwotnych i posturalnych        35
Rozdział 3. Odruchy pierwotne postawy          73
Rozdział 4. Odruchy pierwotne dotykowe            103
Rozdział 5. Odruchy posturalne            129
Rozdział 6. Wykorzystanie kwestionariusza przesiewowego INPP       151
Rozdział 7. Kwestionariusz INPP: czynniki związane z okresem poporodowym  197
Rozdział 8. Rozwój teorii przedsionkowo-móżdżkowej             237
Rozdział 9. Skutki niedojrzałości neuromotorycznej u dorosłych i młodzieży      269
Rozdział 10. Rozwój metody INPP – od teorii do faktów         307
Rozdział 11. Inne czynniki istotne w specyficznych trudnościach w uczeniu się   321
Rozdział 12. Nietrafne i błędne diagnozy        359

Załącznik 1       381
Załącznik 2       393

Słownik terminów    395
Bibliografia         401
Indeks nazwisk         419
Indeks rzeczowy           421
O autorce i współautorach       429

440 stron, Format: 20.5x28.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021