wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WYBRANE ASPEKTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOBIE KSZTAŁTOWANIA GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W POLSCE


SZYJA P.

wydawnictwo: DIFIN, 2020, wydanie I

cena netto: 99.90 Twoja cena  94,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce

Efektywność energetyczna stanowi jeden z kluczowych, obok ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odnawialnych źródeł energii, elementów tworzenia gospodarki niskoemisyjnej.

Celem publikacji jest przybliżenie zagadnienia wzrostu efektywności energetycznej w Polsce w oparciu o cele polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz wyzwań związanych z koniecznością ograniczenia zużycia węgla jako nośnika energii i rozwoju odnawialnych źródeł energii w ramach transformacji na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

Monografia przybliża te zagadnienia w kontekście strategii rozwoju na poziomie ogólnounijnym, krajowym i samorządowym. Przedstawia działania (o charakterze planistycznym i organizacyjnym, wraz z zastosowanymi instrumentami prawnymi i finansowymi) podejmowane przez państwo, samorząd terytorialny, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Książka jest skierowana m.in. do pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz wzrostu efektywności energetycznej w warunkach tworzenia gospodarki niskoemisyjnej w Polsce.

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Gospodarka niskoemisyjna – ujęcie terminologiczne, metody pomiaru i implementacja w kontekście kształtowania ram rozwojowych

1.1. Pojęcie i zakres gospodarki niskoemisyjnej
1.2. Rola gospodarki niskoemisyjnej w tworzeniu zielonej gospodarki
1.3. Zasady pomiaru gospodarki niskoemisyjnej
1.4. Wyzwania w zakresie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej
1.5. Gospodarka niskoemisyjna w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej
1.6. Międzynarodowe porozumienia na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Rozdział 2. Zagadnienie efektywności energetycznej w praktyce gospodarczej

2.1. Pojęcie efektywności energetycznej
2.2. Przejawy efektywności energetycznej w przemyśle, transporcie, gospodarstwach domowych
2.3. Standardy efektywności energetycznej na szczeblu UE i w Polsce
2.4. Czyste, zielone, zrównoważone technologie na rzecz efektywności energetycznej
2.5. Rynkowe i poza rynkowe instrumenty na rzecz efektywności energetycznej

Rozdział 3. Uwarunkowania kształtowania gospodarki niskoemisyjnej – wdrażanie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej

3.1. Wdrażanie instrumentów prawnych i administracyjnych
3.2. System programowania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym
3.3. Rozwiązania finansowe na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
3.3.1. Przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane za pośrednictwem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
3.4. Kooperacja na rzecz gospodarki niskoemisyjnej – rozwój elektromobilności
3.5. Zaangażowanie samorządu terytorialnego w tworzenie gospodarki niskoemisyjnej
3.6. Wspieranie lokalnych inicjatyw
3.6.1. Ubóstwo energetyczne
3.7. Tworzenie warunków dla rozwoju i implementacji czystych (zielonych) technologii oraz ekoinnowacji
3.7.1. Rozwijanie sieci powiązań i kooperacji w biznesie
3.8. Zmiana wzorców konsumpcyjnych

Rozdział 4. Rola odnawialnych źródeł energii versus efektywność energetyczna w warunkach polskich

4.1. Znaczenie odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym Polski i państw członkowskich Unii Europejskiej
4.2. Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce
4.3. Odnawialne źródła energii a efektywność energetyczna
4.4. Kształtowanie popytu na energię i bezpieczeństwo energetyczne

Zakończenie
Spis tabel, rysunków, wykresów, map i zdjęć
Literatura

388 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021