wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CONTROLLING STRATEGICZNY W ZARZĄDZANIU MODELAMI BIZNESU W SEKTORZE ICT


WARTINI-TWARDOWSKA J. BUK H. TWARDOWSKI Z.

wydawnictwo: CEDEWU, 2023, wydanie I

cena netto: 74.25 Twoja cena  70,54 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Controlling strategiczny w zarządzaniu modelami biznesu w sektorze ICT


Podstawowym warunkiem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest tworzenie i doskonalenie systemu informacji. Zarządzanie modelami biznesu, w tym synergią z ich łączenia, wymaga solidnego wsparcia w zakresie opracowania nowoczesnych podejść umożliwiających stworzenie przejrzystego obrazu powiązań oraz zależności wspomagającego podejmowanie lepszych decyzji menedżerskich.

W publikacji skoncentrowano się na synergii uzyskiwanej z łączenia heterogenicznych modeli biznesu oraz zaawansowanych koncepcjach z różnych obszarów nauk o zarządzaniu, ekonomii, rachunkowości i finansów. Jak wiele klasycznych koncepcji, także rozumienie controllingu i jego komponentów ulega ewolucji w ślad za kierunkami rozwoju badań naukowych oraz zmianami zachodzącymi w praktykach organizacyjnych. Monografia jest odpowiedzią na aktualne wyzwania w tym zakresie, łącząc nowy trend modeli biznesu z rozwojem sektora ICT.

Szczególna uwaga czytelnika została skierowana na:

• rozwój praktyk controllingu w uwarunkowaniach organizacji, które stosują heterogeniczne modele biznesu,
• synergie kreowane w wyniku odpowiedniej kombinacji zasobów, procesów i elementów wartości dla klienta na poziomie organizacji oraz sposób odwzorowania synergii (lub destrukcji wartości) w systemie informacyjnym,
• nowatorskie rozważania obejmujące problematykę controllingu w sektorze ICT.

Wstęp 7

Rozdział 1
Istota, funkcje i systematyka controllingu 9
1.1. Istota controllingu i jego ewolucja 9
1.2. Rodzaje controllingu 15
1.3. Planowanie i budżetowanie jako podstawy wdrożenia controllingu 22

Rozdział 2
Stan badań nad modelami biznesu 29
2.1. Istota i struktura modelu biznesu 29
2.2. Przegląd literatury o modelach biznesu dla sektora ICT za okres 2020-2022 33
2.3. Klasyfikacja modeli biznesu w sektorze oprogramowania 47

Rozdział 3
Zarządzanie wybranymi modelami biznesu w sektorze ICT 53
3.1. Tworzenie architektury biznesu opartej na integracji modeli VAR i INT 54
3.2. Produkty podstawowe modeli INT oraz VAR 59
3.3. Kluczowe kompetencje modeli INT oraz VAR 66
3.4. Funkcje i procesy kształtujące kompetencje modeli INT oraz VAR 72
3.5. Kluczowe zasoby kształtujące kompetencje modeli INT i VAR 80
3.6. Modele finansowe 84

Rozdział 4
Synergie modeli biznesu - charakterystyka i pomiar 95
4.1. Przegląd literatury dotyczącej synergii 95
4.2. Wybrane teorie zewnętrznych źródeł tworzenia wartości przez łączenia biznesów 105
4.3. Od prostej koncepcji do kontrolnego pakietu zarządzania strategicznego 110
4.4. Praktyki szacowania synergii dla wzrostu wartości 115
4.5. Metodyka pomiaru synergii połączonych modeli biznesu 117
4.6. Scenariusze oszacowania wartości synergii połączonych modeli biznesu INT, VAR1 i VAR2 - praktyczne zastosowanie 134

Zakończenie 149
Bibliografi a 151
Załączniki 159
Spis rysunków 217
Spis tabel 219

222 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022