wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ANALIZA I KONTROLA KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA


NOWAK E.

wydawnictwo: CEDEWU, 2023, wydanie II

cena netto: 73.10 Twoja cena  69,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa


Monografia poświęcona jest analizie i kontroli kosztów oraz ich wykorzystaniu w ocenie działalności przedsiębiorstwa.

Czytelnik po zapoznaniu się z jej treścią zdobędzie wiedzę o tym:

• jaka jest istota i rola analizy kosztów w ocenie działalności przedsiębiorstwa,
• jakie jest znaczenie kontroli kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
• jakie źródła informacji wykorzystuje się w analizie i kontroli kosztów,
• jakie metody stosuje się w analizie kosztów przedsiębiorstwa,
• w jaki sposób przeprowadzać kontrolę kosztów w przedsiębiorstwie.

Publikacja jest adresowana do:

• kadry kierowniczej i menedżerów różnych szczebli zarządzania,
• specjalistów ds. controllingu i analityków finansowych,
• pracowników działów finansowo-księgowych,
• prowadzących własną działalność gospodarczą,
• słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń,
• studentów kierunków ekonomicznych.

Słowo wstępne 9

Rozdział 1
Analiza kosztów w działalności przedsiębiorstwa 13
1.1. Istota i cele analizy działalności przedsiębiorstwa 13
1.2. Istota i cel analizy kosztów 17
1.3. Rola analizy kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem 20
1.4. Zakres i procedura analizy kosztów 23
1.5. Badania empiryczne w analizie kosztów 27

Rozdział 2
Kontrola kosztów w systemie kontroli zarządczej 31
2.1. Kontrola kosztów w procesie zarządzania kosztami 31
2.2. Rodzaje kontroli kosztów 34
2.3. Organizacja i metody kontroli kosztów 38
2.4. Kontrola kosztów a analiza kosztów 42

Rozdział 3
Zakres analizy i kontroli kosztów przedsiębiorstwa 47
3.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot badania kosztów 47
3.2. Działalność gospodarcza a ponoszenie kosztów 51
3.3. Koszty jako przedmiot analizy i kontroli 56
3.4. Klasyfikacja kosztów działalności przedsiębiorstwa 59

Rozdział 4
Źródła informacji na potrzeby kontroli kosztów 63
4.1. Dokumentacja księgowa jako nośnik danych o kosztach 63
4.2. Księgi rachunkowe jako nośniki informacji o kosztach 66
4.3. Informacje o kosztach prezentowane w sprawozdaniu finansowym 72
4.4. Pozaewidencyjne źródła danych 77

Rozdział 5
Minimalizacja kosztów jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa 81
5.1. Pozycja kosztowa przedsiębiorstwa 81
5.2. Podejścia do ograniczania kosztów 84
5.3. Kosztowa efektywność działalności 88
5.4. Znaczenie ponoszenia kosztów w osiąganiu celów przedsiębiorstwa 94

Rozdział 6
Analiza dynamiki kosztów 97
6.1. Zadania analizy dynamiki kosztów 97
6.2. Miary dynamiki kosztów 98
6.3. Wyznaczanie trendu kosztów 103
6.4. Analiza sezonowości kosztów 110

Rozdział 7
Analiza struktury kosztów 117
7.1. Znaczenie analizy struktury kosztów 117
7.2. Wskaźniki struktury kosztów 118
7.3. Porównawcza analiza struktury kosztów 121

Rozdział 8
Zastosowanie wskaźników w kontroli kosztów 127
8.1. Rola wskaźników w kontroli kosztów 127
8.2. Wskaźniki wynikowego poziomu kosztów 128
8.3. Wskaźniki osiągnięcia kosztów postulowanych 136
8.4. Wskaźniki względnego poziomu kosztów 140

Rozdział 9
Przyczynowe badania kosztów 145
9.1. Istota przyczynowego badania kosztów 145
9.2. Metoda kolejnych podstawień 147
9.3. Metoda funkcyjna 152
9.4. Podejście stochastyczne w przyczynowych badaniach kosztów 156

Rozdział 10
Badanie zależności kosztów od wielkości produkcji 159
10.1. Zależność kosztów od wielkości produkcji 159
10.2. Szacowanie parametrów równania regresji kosztów 164
10.3. Wykorzystanie równania regresji do oceny poziomu kosztów 169
10.4. Regresja liniowa jako narzędzie planowania i kontroli kosztów 171

Rozdział 11
Modele ekonometryczne w analizie i kontroli kosztów 179
11.1. Istota i zakres ekonometrycznego badania kosztów 179
11.2. Procedura budowy ekonometrycznego modelu kosztów 183
11.3. Ekonometryczny model kosztów uwzględniający warunki działalności przedsiębiorstwa 190
11.4. Kontrola kosztów z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego 195

Rozdział 12
Ośrodki odpowiedzialności a kontrola kosztów 199
12.1. Istota i zadania ośrodków odpowiedzialności 199
12.2. Koszty kontrolowane i niekontrolowane 202
12.3. Alokacja kosztów wspólnych w ośrodkach odpowiedzialności 205
12.4. Kontrola kosztów stałych i zmiennych w ośrodkach odpowiedzialności 207

Rozdział 13
Instrumenty rachunkowości zarządczej w kontroli kosztów 211
13.1. Rachunek kosztów standardowych 211
13.2. Budżetowanie kosztów 214
13.3. Ocena odchyleń od kosztów postulowanych 217
13.4. Rachunek kosztów docelowych 220
13.5. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 223

Literatura 227
Spis tabel 229
Spis rysunków 231

232 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022