wprowad wasne kryteria wyszukiwania ksiek: (jak szuka?)
Twj koszyk:   0 z   zamwienie wysykowe >>>
Strona gwna > opis ksiki
English version
Ksiki:

polskie
podzia tematyczny
 
anglojzyczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zamw informacje o nowociach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksigarni

koszty wysyki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytuu?
Pomoemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


moesz te zadzwoni
+48 512 994 090

TRANSPORT KOLEJOWY WYZWANIA I INNOWACJE


DZIEDZIC D. ZIӣKO M. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2023, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Transport kolejowy

wyzwania i innowacje


Na przestrzeni dwóch wieków kolej przesza wiele zmian. Poczwszy od róde zasilania, infrastruktury, dostpnoci, znaczenia w gospodarce, po unowoczeniony tabor, szybko i komfort jazdy. Wspóczesne spoeczestwa stawiaj coraz to wiksze wyzwania przewonikom, wymuszajc zmiany czynice kolej bardziej konkurencyjn form transportu. Dodatkowo zmiany klimatyczne powoduj konieczno szukania bardziej ekologicznych rozwiza zarówno w zakresie zasilania taboru, jak i infrastruktury kolejowej. Istotnym czynnikiem jest równie minimalizowanie ingerencji nowo powstaych inwestycji z zakresu transportu kolejowego w rodowisko naturalne. Wanym aspektem jest take postp technologiczny i powstae dziki niemu trendy. Ich wpyw skutkuje coraz nowszymi rozwizaniami dotyczcymi szybkoci przemieszczania si i komfortu podróy.

Wród omówionych przez Autorów zagadnie m.in.:

• kolej duych prdkoci, kolej magnetyczna, kolej wodorowa,
• hyperloop,
• pocigi wysoce zautomatyzowane i autonomiczne,
• Internet of Trains,
• zastosowanie dronów i statków latajcych w transporcie kolejowym,
• oddziaywanie transportu kolejowego na rodowisko,
• transport kolejowy w realiach wojny rosyjsko-ukraiskiej,
• rola Polski w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku.

Ksika jest efektem bada i analiz prowadzonych przez modych logistyków, rozpoczynajcych swoj karier zawodow. Holistyczne ujcie analizowanej tematyki umoliwia uchwycenie wspóczesnych problemów transportu kolejowego z punktu widzenia modego pokolenia, co dodatkowo podnosi walory poznawcze monografii.

Wstp 11

Rozdzia 1
Kolej duych prdkoci - Jakub Chowaniak, Joanna wik, Daniel Gosiewski 13
1.1. Historia kolei duych prdkoci 14
1.2. Czym jest kolej duych prdkoci − rónice w definicjach 15
1.3. Klasyfikacja kolei duych prdkoci ze wzgldu na modele funkcjonalne ruchu po liniach duych prdkoci 16
1.4. Obecni liderzy kolei duych prdkoci 18
1.5. Przyszo KDP 22
Bibliografia 23

Rozdzia 2
Kolej magnetyczna jako alternatywa dla kolei tradycyjnej - Konrad Obora i Karyna Lukuts 25
2.1. Definicja kolei magnetycznej i sposób jej dziaania 26
2.2. Historia kolei magnetycznej 28
2.3. Obecne linie kolei magnetycznej o zastosowaniu komercyjnym 30
2.4. Kolej magnetyczna w Polsce 32
2.5. Porównanie kolei magnetycznej z kolej konwencjonaln 34
Bibliografia 36

Rozdzia 3
Hyperloop - transport przyszoci czy science fiction? - Karol Koczak, Jakub Stachnik 39
3.1. Historia zastosowania rur próniowych 40
3.2. Przedsibiorstwa rozwijajce technologi Hyperloop 41
Bibliografia 47

Rozdzia 4
Pocigi wysoce zautomatyzowane i autonomiczne przyszoci kolei - Alicja Bulanda 49
4.1. Systemy wykorzystywane w zautomatyzowanych pocigach 50
4.2. Przykady kolei wysoce zautomatyzowanej na wiecie 51
4.3. Autonomia w transporcie kolejowym 55
4.4. Potencjalne korzyci i zagroenia zwizane z autonomicznymi pocigami 57
Bibliografia 60

Rozdzia 5
Zastosowanie wodoru w transporcie kolejowym jako przykad innowacji w logistyce - Piotr Kozowski, Patryk Pliszczyski 63
5.1. Innowacyjno w kolei 64
5.2. Emisyjno kolei 66
5.3. Wodór jako paliwo 68
5.4. Ceny paliwa wodorowego 71
5.5. Wodór w kolei 72
Bibliografia 73

Rozdzia 6
Kolej wodorowa - Ahneshka Kominch 77
6.1. Historia kolei wodorowej 78
6.2. Obszary zastosowania kolei wodorowej 79
6.3. Kolej wodorowa na wiecie 79
6.4. HydroFLEX - pocig wodorowy w Wielkiej Brytanii 80
6.5. Zalety i wady wykorzystania kolei wodorowej 81
Bibliografia 83

Rozdzia 7
Przyszo kolei, czyli Internet of Trains oraz inne rozwizania przemysu 4.0 - Wiktoria yko, Sylwia Koodziej, Tomasz Listwan, Piotr Maciejowski 85
7.1. Transformacja cyfrowa w transporcie kolejowym 86
7.2. Sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa i Big Data w transporcie kolejowym 87
7.3. Narzdzia Internet of Trains 89
7.4. Zalety koncepcji Internet of Trains 90
7.5. Aplikacje mobilne usprawniajce przejazd rodkami transportu kolejowego 92
Bibliografia 94

Rozdzia 8
Zastosowanie dronów i statków latajcych w transporcie kolejowym - Joanna Zotek 97
8.1. Podzia i problemy infrastruktury kolejowej 97
8.2. Praktyczne zastosowania dronów w skali wiatowej 99
8.3. Zastosowanie dronów kolejowych w Polsce 103
8.4. Problemy i ograniczenia wykorzystania dronów w transporcie kolejowym 105
Bibliografia 107

Rozdzia 9
Oddziaywanie transportu kolejowego na rodowisko - aspekt ograniczania energochonnoci kolei - Katarzyna Momot 109
9.1. Energochonno kolei oraz rozwizania na rzecz jej ograniczania 110
9.2. CEEK - Centrum Efektywnoci Energetycznej Kolei i jego inicjatywy 111
9.3. Wykorzystanie Odnawialnych róde Energii w transporcie kolejowym 112
9.4. Rekuperacja energii w transporcie kolejowym 113
9.5. Eco-driving w transporcie kolejowym 114
Bibliografia 115

Rozdzia 10
Wybrane aspekty negatywnego oddziaywania transportu kolejowego na rodowisko - problem haasu i kolizji kolejowych ze zwierztami - Katarzyna Momot 119
10.1. Haas w transporcie kolejowym i sposoby ograniczania jego uciliwoci 120
10.2. Rozwizanie RUCONBAR − Rubberised Concrete Noise Barriers 123
10.3. Oddziaywanie transportu kolejowego na faun − problematyka kolizji zwierzt z pocigami 124
10.4. Systemy ochrony zwierzt w obszarze linii kolejowych 126
10.5. Urzdzenie Ochrony Zwierzt UOZ-1 129
Bibliografia 131

Rozdzia 11
Podmiejska kolej aglomeracyjna w Polsce na przykadzie wybranych przedsibiorstw - Monika Cybula, Natalia Gembacz 133
11.1. Przegld literatury 134
11.2. ódzka Kolej Aglomeracyjna 134
11.3. Koleje Maopolskie 137
Bibliografia 141

Rozdzia 12
Wpyw Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej na sytuacj komunikacyjn w regionie - Mateusz Jaowiec 143
12.1. Historia powstania Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej 144
12.2. Etapy powstawania PKA 145
12.3. Rozszerzenie dziaalnoci Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej 147
Bibliografia 151

Rozdzia 13
Analiza dostpnoci transportu kolejowego z Tarnowa do Nowego Scza - Kamil Pawowski 153
13.1. Rozwój regionu a dostpno transportowa 154
13.2. Metodyka bada wasnych 155
13.3. Analiza rozkadu jazdy 155
Bibliografia 160

Rozdzia 14
Rozwój i przyszo kolei w Chinach - Krystian Gaudyn 163
14.1. Plan picioletni 164
14.2. Rozwój wewntrzny 165
14.3. Rozwój zewntrzny 169
Bibliografia 172

Rozdzia 15
Rozwój szwajcarskiej turystyki kolejowej na przykadzie pocigu Glacier Express - Maja oziska 175
15.1. Proces rozwoju turystyki kolejowej, czyli historia w piguce 176
15.2. Pocztki Expressu Lodowcowego 178
15.3. Przebieg trasy Glacier Express 178
15.4. Modernizacja wagonów 181
15.5. Glacier Express a pasaerowie 181
15.6. Metodyka bada 181
Bibliografia 183

Rozdzia 16
Znaczenie transportu kolejowego w realiach wojny rosyjsko-ukraiskiej - Bartosz Buchaa, Maciej Czerepak 185
16.1. Znaczenie transportu kolejowego w Ukrainie w czasie wojny 186
16.2. Transport kolejowy − „Druga Armia Ukrainy" 186
16.3. Militarne wyzwania transportu kolejowego 187
16.4. Transport zboa z Ukrainy w czasie wojny 190
16.5. Przyszo ukraiskiej kolei 190
Bibliografia 191

Rozdzia 17
Rola Polski w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku - Andelika Szymaska, Maja Wilusz 193
17.1. Przegld literatury 194
17.2. Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku 195
17.3. Polska kolej a Nowy Jedwabny Szlak 196
17.4. Zagroenia dla rozwoju koncepcji w Polsce i na wiecie 198
Bibliografia 200

Rozdzia 18
Problem rónego rozstawu torów w Europie - Kamila Dudek, Katarzyna Giermaska 203
18.1. Rys historyczny i prekursor lokomotywy parowej 204
18.2. Szeroko torów w krajach europejskich 205
18.3. Pozytywne aspekty ujednolicenia szerokoci rozstawu torów 207
18.4. Przejazd midzy granicami kolei o rónej szerokoci 208
18.5. Systemy automatycznej zmiany rozstawu kó 209
18.6. Zalety i wady automatycznej zmiany rozstawu kó 210
18.7. Nastpca systemu SUW 2000 211
18.8. Projekt Rail Baltica 212
18.9. Zmiana szerokoci torów w Ukrainie 214
Bibliografia 215

Rozdzia 19
Trendy w zainteresowaniu podróami kolej w Polsce - Wiktoria Puzio, Julia Kuczaty 217
19.1. Przegld literatury 218
19.2. Metodyka bada 219
19.3. Wyniki bada 220
Bibliografia 224

Rozdzia 20
Badanie satysfakcji pasaerów kolei na trasie Kraków Gówny − Warszawa Centralna - Aleksandra Skrzypek 227
20.1. Przegld literatury 228
20.2. Metodyka bada 229
20.3. Charakterystyka próby badawczej 229
20.4. Wyniki bada 230
Bibliografia 236

236 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa mikka

Po otrzymaniu zamwienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskojzyczny lub anglojzyczny jest aktualnie na pce ksigarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022