wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SYNTETYCZNE MIERNIKI FINANSOWE W RACHUNKU I ANALIZIE EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA


NOWAK M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2023, wydanie I

cena netto: 84.39 Twoja cena  80,17 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Syntetyczne mierniki finansowe w rachunku i analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa


Książka „Syntetyczne mierniki finansowe w rachunku i analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa" stanowi kompendium wiedzy w zakresie podstawowych miar (metod) pomiaru efektywności ekonomicznej.

Te same mierniki mogą być wykorzystane zarówno jako kryteria wyboru w rachunku ekonomicznym, jak i analizie ex post, co pozwala na wykorzystywanie ich na każdym etapie gospodarowania kapitałem.

Cechą opracowania jest możliwość wykorzystywania go w charakterze podręcznika z zakresu analizy ekonomicznej na poziomie zaawansowanym, ale także jako materiału szkoleniowego dla osób chcących zapoznać się z zagadnieniami alokacji kapitału w różne zastosowania o charakterze gospodarczym.

Opis mierników, takich jak: zysk netto, zysk ze sprzedaży, nadwyżka finansowa, ekonomiczna wartość dodana oraz wartość zaktualizowana netto, poprzedzono prezentacją zagadnień dotyczących kosztowej, podatkowej i finansowej roli amortyzacji.

Ważnym elementem opisu mierników jest mikro- i makroekonomiczne tło, które ma wpływ na kształtowanie wielkości zmiennych ekonomicznych.

Wstęp 9

Rozdział 1
Kontekst formułowania celu działalności przedsiębiorstwa 13
1.1. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca 14
1.2. Cel działalności gospodarczej przedsiębiorców 20
1.3. Relacje ekonomiczne w przedsiębiorstwie 25
1.3.1. Interesariusze w przedsiębiorstwie 25
1.3.2. Uwarunkowania podziału wartości dodanej 32

Rozdział 2
Rachunek ekonomiczny i analiza ekonomiczna 37
2.1. Rachunek ekonomiczny jako narzędzie wyboru efektywnych ekonomicznie zastosowań kapitału 37
2.2. Mierniki syntetyczne w ocenie efektywności działalności gospodarczej 43
2.3. Zmienna wartość pieniądza w czasie 47
2.3.1. Istota zmiennej wartości pieniądza w czasie 47
2.3.2. Dyskontowanie korzyści ekonomicznych jako szukanie „wspólnego mianownika" wartości pieniądza w czasie 49
2.3.3. Uwzględnienie zmienności stopy dyskontowej w czasie 51

Rozdział 3
Ekonomiczne, finansowe i kosztowe właściwości amortyzacji 55
3.1. Mechanizm ekonomiczny odpisów amortyzacyjnych 55
3.2. Zużycie fizyczne, rynkowe i regulacyjne 56
3.3. Amortyzacja i jej równoważnik w przychodach 64
3.4. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu 69
3.5. Metoda amortyzacji a potencjalna zdolność akumulacji pieniężnej 74

Rozdział 4
Zysk netto 83
4.1. Zysk netto, zysk zatrzymany 83
4.2. Miernik ROE, ROA i zadłużenie 89
4.3. Realna stopa zyskowności kapitału własnego (ROE i inflacja) 101

Rozdział 5
Zysk ze sprzedaży 107
5.1. EBIT i ryzyko przeinwestowania 107
5.2. Planowanie zysku operacyjnego (EBIT) i zysku brutto przy wykorzystaniu lewarowania operacyjnego i finansowego 111

Rozdział 6
Nadwyżka finansowa 119
6.1. Istota nadwyżki finansowej 119
6.2. Kierunki wykorzystania środków pieniężnych z równoważnika odpisów amortyzacyjnych 124
6.3. Krytyka nadwyżki finansowej jako miernika syntetycznej oceny efektywności ekonomicznej 127

Rozdział 7
Ekonomiczna wartość dodana (zysk ekonomiczny) 133
7.1. Istota koncepcji ekonomicznej wartości dodanej 135
7.2. Procedura obliczenia EVA 138
7.3. Zysk netto, EBIT, ROIC, ROE i EVA - łączna analiza wyników 144

Rozdział 8
Wartość zaktualizowana netto 151
8.1. Środek trwały podlegający amortyzacji w rozumieniu prawa podatkowego 153
8.2. Inwestycja w obcy środek trwały 159
8.3. Ulepszenie i remont środka trwałego 162
8.4. Wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne 167
8.5. Miernik NPV 177
8.6. Zmienność stopy dyskontowej w czasie 183
8.7. Stopa referencyjna NBP a wartość NPV 189
8.8. Inwestycje rzeczowe finansowane dotacjami 203

Rozdział 9
Dywidenda 215
9.1. Kapitał zakładowy 216
9.2. Dywidenda 221

Zakończenie 229
Bibliografia 233

236 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022