wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW W ŚRODOWISKU STÓP PROCENTOWYCH BLISKICH ZERA


SCHMIDT-JESSA K.

wydawnictwo: CEDEWU, 2024, wydanie I

cena netto: 135.00 Twoja cena  128,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Decyzje finansowe przedsiębiorstw w środowisku stóp procentowych bliskich zera


W książce autorka sytuuje swoje rozważania na styku problematyki polityki pieniężnej i działalności przedsiębiorstw, łącząc wobec tego problematykę makroekonomiczną z problematyką mikroekonomiczną.

Ultraluźna polityka monetarna, która po globalnym kryzysie finansowym lat 2007-2009 stała się nową normalnością na blisko piętnaście lat, zmieniła warunki funkcjonowania dla władz monetarnych, instytucji finansowych, przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych.

W swoich rozważaniach autorka podejmuje próbę określenia znaczenia polityki stóp procentowych bliskich zera dla struktury finansowania i aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw z czterech gospodarek: Polski, Niemiec, Grecji oraz Norwegii.

W siedmiu rozdziałach omówiono:

• teoretyczne podstawy związane z prowadzeniem polityki monetarnej, w tym przede wszystkim instrumenty oraz kanały transmisji impulsów polityki pieniężnej;
• zagadnienie polityki stóp procentowych bliskich zera;
• teoretyczne aspekty dotyczące struktury finansowania oraz inwestycji przedsiębiorstw;
• wyniki badania empirycznego odnoszące się do skuteczność polityki stóp procentowych bliskich zera w kontekście decyzji finansowych przedsiębiorstw.

Książka jest skierowania do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim ekonomistów, praktyków gospodarczych z sektora bankowego, naukowców i nauczycieli akademickich, jak również studentów kierunków ekonomicznych i finansowych.

WYKAZ WYBRANYCH SKRÓTÓW 9
WPROWADZENIE 11

ROZDZIAŁ 1
POLITYKA MONETARNA JAKO ELEMENT POLITYKI GOSPODARCZEJ 19
1.1. Zarys ewolucji polityki monetarnej 19
1.2. Teorie i definicje stopy procentowej 22
1.3. Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej 33
1.4. Czynniki strukturalne wpływające na mechanizm transmisji impulsów polityki monetarnej 51
1.5. Wnioski końcowe 58

ROZDZIAŁ 2
POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH BLISKICH ZERA 61
2.1. Stopy procentowe bliskie zera 61
2.2. Przyczyny stóp procentowych bliskich zera 68
2.3. Skutki stóp procentowych bliskich zera 88
2.4. Perspektywy dla prowadzenia polityki monetarnej 96
2.5. Wnioski końcowe 102

ROZDZIAŁ 3
STRUKTURA FINANSOWANIA I INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW 105
3.1. Stopy procentowe a struktura finansowania przedsiębiorstw 106
3.1.1. Pojęcie struktury finansowania 106
3.1.2. Teorie w zakresie struktury finansowania przedsiębiorstw 108
3.1.3. Stopy procentowe a kapitały własne 118
3.1.4. Stopy procentowe a dług 125
3.2. Stopy procentowe a inwestycje przedsiębiorstw 128
3.2.1. Istota i rodzaje inwestycji przedsiębiorstw 128
3.2.2. Teorie dotyczące inwestycji przedsiębiorstw 132
3.2.3. Stopy procentowe a inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw 141
3.3. Struktura finansowania a inwestycje 146
3.4. Wnioski końcowe 151

ROZDZIAŁ 4
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH GOSPODAREK 155
4.1. Przedstawienie i uzasadnienie wyboru badanych gospodarek 155
4.2. Polityka monetarna w wybranych gospodarkach 156
4.2.1. Polityka monetarna w Polsce 157
4.2.2. Polityka monetarna w Niemczech i Grecji 161
4.2.3. Polityka monetarna w Norwegii 166
4.2.4. Polityka monetarna wybranych gospodarek - zestawienie 171
4.3. Uwarunkowania strukturalne w wybranych gospodarkach 172
4.3.1. Polska 172
4.3.2. Niemcy 177
4.3.3. Grecja 180
4.3.4. Norwegia 183
4.3.5. Uwarunkowania strukturalne w wybranych gospodarkach - podsumowanie 187
4.4. Wnioski końcowe 189

ROZDZIAŁ 5
METODYKA BADAWCZA 191
5.1. Podstawowe założenia badania empirycznego 191
5.2. Zarys teoretyczny wykorzystywanych modeli oraz testów 196
5.3. Identyfikacja zmiennych objaśnianych, objaśniających i kontrolnych 200
5.4. Ogólne postaci modeli 210

ROZDZIAŁ 6
POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH BLISKICH ZERA A STRUKTURA FINANSOWANIA - WYNIKI BADAŃ 213
6.1. Statystyki opisowe 213
6.2. Wyniki badania - struktura finansowania 222
6.2.1. Interpretacja wyników uzyskanych dla Polski 222
6.2.2. Polska - podsumowanie wyników 239
6.2.3. Interpretacja wyników uzyskanych dla Niemiec 244
6.2.4. Niemcy - podsumowanie wyników 256
6.2.5. Interpretacja wyników uzyskanych dla Grecji 260
6.2.6. Grecja - podsumowanie wyników 274
6.2.7. Interpretacja wyników uzyskanych dla Norwegii 278
6.2.8. Norwegia - podsumowanie wyników 289
6.3. Wnioski końcowe i porównanie wyników uzyskanych dla wybranych gospodarek 292

ROZDZIAŁ 7
POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH BLISKICH ZERA A INWESTYCJE - WYNIKI BADAŃ 299
7.1. Statystyki opisowe 299
7.1.1. Polska 300
7.1.2. Niemcy 301
7.1.3. Grecja 302
7.1.4. Norwegia 303
7.2. Wyniki badania - inwestycje 304
7.2.1. Interpretacja wyników uzyskanych dla Polski 305
7.2.2. Polska - podsumowanie wyników 313
7.2.3. Interpretacja wyników uzyskanych dla Niemiec 318
7.2.4. Niemcy - podsumowanie wyników 323
7.2.5. Interpretacja wyników uzyskanych dla Grecji 327
7.2.6. Grecja - podsumowanie wyników 333
7.2.7. Interpretacja wyników uzyskanych dla Norwegii 336
7.2.8. Norwegia - podsumowanie wyników 341
7.3. Wnioski końcowe i porównanie wyników uzyskanych dla wybranych gospodarek 345

ZAKOŃCZENIE 351
BIBLIOGRAFIA 355
ZAŁĄCZNIKI 379
Załącznik 1 379
Załącznik 2 381
Załącznik 3 382
Załącznik 4 384

SPIS RYSUNKÓW 386
SPIS TABEL 387
SPIS WYKRESÓW 391

392 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022