wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE


WOJCIECHOWSKA-FILIPEK S. MAZUREK-KUCHARSKA B.

wydawnictwo: CEDEWU, 2023, wydanie III

cena netto: 85.50 Twoja cena  81,23 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie w kryzysie

Aspekty organizacyjne i psychologiczne


Kryzys jest pojęciem, które kojarzy się zarówno z problemami osobistymi, jak i organizacyjnymi, państwowymi, czy nawet globalnymi. Współczesna rzeczywistość sprzyja powstawaniu kryzysów, a zagrożenie nimi dotyczy wszystkich.

Zasadniczym celem publikacji jest analiza zarządzania w warunkach, jakie wywołane są przez sytuacje kryzysowe, zarówno w skali makro, jak i mikro.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia, z którymi można spotkać się w różnych sferach życia: w sytuacjach prywatnych, w organizacji, w społeczeństwie, w państwie, dlatego też znajomość tej problematyki wydaje się być niezbędna w funkcjonowaniu we współczesnym świecie.

Niniejsza książka jest podzielona na dwie zasadnicze części.

Pierwsza ogranicza się do możliwych zagrożeń, rodzajów kryzysów i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, natomiast druga pozwala poznać wybrane problemy psychologii, z punktu widzenia człowieka narażonego na kryzysy. Z jednej strony - praca systematyzuje i wyjaśnia pojęcia związane z kryzysem, ukazuje jakie mogą być jego źródła oraz jak prawidłowo zarządzać w takich sytuacjach. Z drugiej strony - przedstawiony jest człowiek i mechanizmy jego działania w sytuacjach zagrożenia, uwarunkowane wcześniejszymi doświadczeniami emocjonalnymi, nabytymi umiejętnościami i potencjałem kompetencyjnym.

Proponowane interdyscyplinarne spojrzenie pozwala lepiej zrozumieć istotę działań kryzysowych oraz uwarunkowań zachowania się ludzi w sytuacji zagrożenia i wystąpienia kryzysu.


Wprowadzenie

CZĘŚĆ I Kryzys - perspektywa zarządzania organizacją - Sylwia Wojciechowska-Filipek

Rozdział 1.
Kryzys i sytuacje kryzysowe
1.1. Podstawowe definicje
1.1.1. Pojęcie i istota kryzysu
1.1.2. Kryzys a sytuacje kryzysowe
1.1.3. Rodzaje kryzysów
1.1.4. Kryzys w przedsiębiorstwie
1.2. Źródła kryzysu
1.2.1. Zagrożenia pochodzenia naturalnego i zagrożenia ekologiczne
1.2.2. Zagrożenia wywołane działalnością człowieka i awarie techniczne
1.2.3. Zagrożenia wynikające z zachowań społecznych
1.3. Źródła kryzysu w przedsiębiorstwie
1.3.1. Kryzysy wynikające z błędów w zarządzaniu
1.3.2. Kryzysy pozostające częściowo pod kontrolą człowieka
1.3.3. Kryzysy będące poza wpływem człowieka

Rozdział 2.
Wybrane aspekty zarządzania w kryzysie
2.1. Zarządzanie kryzysowe
2.1.1. Istota zarządzania kryzysowego
2.1.2. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce
2.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
2.2.1. Ocena zagrożenia kryzysem
2.2.2. Strategie zarządzania w kryzysie
2.2.3. Kadra menadżerska i pracownicy w zarządzaniu sytuacją kryzysową

Rozdział 3.
Zarządzanie informacją w warunkach kryzysu
3.1. Informacja i jej rola w podejmowaniu decyzji
3.1.1. Informacja w procesie decyzyjnym
3.1.2. Informacja jako zagrożenie
3.2. Komunikacja w warunkach kryzysu
3.2.1. Komunikacja wewnętrzna
3.2.2. Komunikacja zewnętrzna
3.2.3. Strategie reagowania medialnego
3.3. Wspomaganie informatyczne zarządzania informacją
3.4. Bezpieczeństwo informacji
3.4.1. Zagrożenie bezpieczeństwa informacji
3.4.2. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji

CZĘŚĆ II Kryzys - perspektywa psychologiczna - Beata Mazurek-Kucharska

Rozdział 4.
Psychologiczne uwarunkowania reakcji na kryzys
4.1. Rola czynników osobowościowych i poznawczych
4.1.1. Wybrane zagadnienia osobowości w koncepcji psychoanalitycznej a zagadnienie kryzysu
4.1.2. Wybrane zagadnienia osobowości w teorii cech i czynników a zachowania w sytuacji kryzysu
4.2. Psychologiczne uwarunkowania reakcji na kryzys - rola wcześniejszych doświadczeń, kompetencji społecznych oraz dojrzałości emocjonalnej i społecznej
4.2.1. Problem percepcji czasu
4.2.2. Problem poczucia umiejscowienia kontroli
4.2.3. Znaczenie wcześniejszych doświadczeń
4.2.4. Znaczenie kompetencji społecznych
4.2.5. Rola inteligencji emocjonalnej

Rozdział 5.
Problem przetwarzania informacji i funkcjonowanie jednostki w sytuacji stresu i kryzysu
5.1. Funkcjonowanie człowieka w warunkach stresu
5.2. Znaczenie relacji interpersonalnych w działaniach zapobiegających sytuacjom kryzysowym

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków


274 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

   

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022