wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO METODA EKONOMIZACJI DOSTARCZANIA DÓBR PUBLICZNYCH W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM


KARGOL-WASILUK A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 76.50 Twoja cena  72,68 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Partnerstwo publiczno-prywatne

jako metoda ekonomizacji dostarczania dóbr publicznych w ujęciu porównawczym


Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), nie tylko jako koncepcja teoretyczna, ale również jako obszar badań empirycznych, jest przedmiotem coraz częstszego zainteresowania ze strony badaczy naukowych. Intelektualne korzenie koncepcji PPP można rozważać w kategoriach zmieniającego się rynku na dobra i usługi publiczne oraz modelu ich prywatnego finansowania. Od początku lat 90. XX w., szczególnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne stanowi egzemplifikację trendów związanych z urynkowieniem sektora publicznego.

W książce dokonano krytycznej analizy teorii dóbr publicznych, szczegółowo omówiono teoretyczne modele partnerstwa publiczno-prywatnego, a także odniesiono się do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie, opisując m.in. doświadczenia z udziału w wizytach studyjnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji.

W książce omówiono m.in.:

• Możliwość ekonomizacji dostarczania dóbr publicznych poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.
• Możliwości zwiększania finansowania dóbr publicznych oraz przyczyniania się do zaspokojenia
potrzeb obywateli na wyższym poziomie poprzez wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego.
• Zagadnienia dotyczące poszerzania zapotrzebowania na różne formy partnerstwa publiczno-prywatnego dzięki rozwojowi integracji europejskiej.


„(...) Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego jest i powinna być przedmiotem badań naukowych, prowadzonych zarówno przez prawników, jak i ekonomistów (...). Dlatego też z uznaniem należy przyjąć pozycję na rynku wydawniczym, która łączy ekonomiczny i prawny wątek badań nad istotą partnerstwa publiczno-prywatnego".

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Prokopa,
prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Teoria dóbr publicznych i jej implikacje 17
1.1. Istota dóbr publicznych 17
1.2. Problem „pasażera na gapę" - czy ekonomiści są etycznymi nihilistami? 28
1.3. Efektywne państwo jako dobro publiczne 39
1.4. Normatywna i pozytywna teoria dóbr publicznych 44
1.5. Ekonomizacja dostarczania dóbr publicznych 50

Rozdział 2
Teoretyczne podstawy partnerstwa publiczno-prywatnego 55
2.1. Definicje partnerstwa publiczno-prywatnego 55
2.2. Ekonomiczne uzasadnienie realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego 61
2.3. Zadania sektorów prywatnego i publicznego w systemach partnerstwa 65
2.4. Korzyści i ograniczenia realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego 68
2.5. Partnerstwo publiczno-prywatne jako gra społeczna 70
2.6. Instytucjonalne ramy analizy partnerstwa publiczno-prywatnego 79

Rozdział 3
Koncepcje i modele partnerstwa publiczno-prywatnego 87
3.1. Uwagi wstępne 87
3.2. Partnerstwo umowne 89
3.2.1. Umowy o świadczenie usług 89
3.2.2. Umowy o obsługę i zarządzanie 92
3.2.3. Umowy dzierżawy 92
3.3. Partnerstwo zinstytucjonalizowane 93
3.3.1. Koncesje 93
3.3.2. Model BOT 94
3.3.3. Model DBFO 99
3.4. Zbycie aktywów 102
3.5. Porównanie różnych struktur partnerstwa 103

Rozdział 4
Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej 109
4.1. Przegląd unijnych regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego 109
4.2. Proces budowy zintegrowanego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie 129
4.3. Analiza przypadków zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego (doświadczenia z wizyt studyjnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji) 139

Wyniki badań, wnioski i rekomendacje 163
Wyniki badań 164
Ekonomia partnerstwa publiczno-prywatnego - narodziny nowej subdyscypliny naukowej 169

Bibliografia 173
Aneks. Zalety i wady partnerstwa publiczno-prywatnego 187
Spis tabel 191
Spis rysunków i wykresów 193

194 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021