wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

INFORMACJE NIEFINANSOWE W SPRAWOZDAWCZOŚCI ORGANIZACJI


BEK-GAIK B. SUROWIEC A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 58.50 Twoja cena  55,58 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Informacje niefinansowe w sprawozdawczości organizacji

Problematyka ujawniania informacji niefinansowych w sprawozdawczości organizacji zyskuje w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony teoretyków, jak i podmiotów raportujących oraz szerokiego grona interesariuszy.

W świetle dynamicznych zmian społecznych i środowiskowych informacje niefinansowe stają się coraz bardziej istotne dla oceny działalności podmiotów gospodarczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji. Należy podkreślić, że nie wypracowano dotychczas jednolitego stanowiska zarówno co do zasadności, jak i potrzeby ich ujawniania, nie wypracowano także jednolitego formatu stanowiącego wzorzec ich ujawniania. Mimo pewnych widocznych korzyści płynących z ujawniania informacji niefinansowych procesowi temu towarzyszą także liczne kontrowersje.

W książce:

• Omówiono zagadnienia związane z rozwojem nurtu informacji niefinansowych w rachunkowości, rozpoczynając od krytyki tradycyjnego modelu sprawozdawczego.

• Scharakteryzowano kluczowe sprawozdania zawierające ujawnienia niefinansowe, takie jak komentarz zarządu, raport CSR i raport zintegrowany. W szczególności omówiono raport zintegrowany, którego dynamiczny rozwój obserwujemy od 2013 r., uznawany obecnie za najbardziej rozwiniętą formę raportowania organizacji, integrującą informacje finansowe i niefinansowe w jednym dokumencie.

• Przedstawiono istotę raportu zintegrowanego, elementy treści i fundamentalne koncepcje, a także wskazano praktyczne aspekty wdrażania raportowania zintegrowanego w organizacji.

Istotną częścią monografii jest ostatni rozdział, w którym zaprezentowano wyniki badań własnych Autorek, dotyczące praktyki ujawniania informacji niefinansowych w raportowaniu zintegrowanym w wybranych polskich spółkach. Wybór raportu zintegrowanego został podyktowany faktem, że obecnie jest to kluczowa forma prezentująca ujawnienia niefinansowe.

Ujawnienia niefinansowe w sprawozdawczości organizacji to niewątpliwie temat bardzo aktualny, a jego przyszłość zależy zarówno od strony popytowej (interesariuszy), jak i podażowej (samych organizacji - czy widzą potrzebę ujawniania tych informacji i czy chcą je ujawniać). Można zatem stwierdzić, że jest to temat budzący wiele kontrowersji i wciąż nierozwiązany.

Niniejsza książka uzupełnia dotychczasowy dorobek publikacyjny w obszarze ujawniania informacji niefinansowych na polskim rynku, wskazując zarówno podstawy teoretyczne raportowania informacji niefinansowych, jak i praktykę spółek giełdowych notowanych na polskiej giełdzie. Celem Autorek jest dalsza popularyzacja wiedzy o raportowaniu informacji niefinansowych organizacji w Polsce oraz inspiracja do
dalszych badań nad kształtowaniem i rozwojem form raportowania niefinansowego.

Wstęp 7

Rozdział 1
Nurt informacji niefinansowych w rachunkowości 11
1.1. Krytyka modelu sprawozdania finansowego i jego ewolucja 11
1.2. Informacje niefinansowe - próba definicji 20
1.3. Ujawnianie informacji niefinansowych w sprawozdawczości organizacji - przegląd badań 26
1.4. Problemy i dylematy raportowania informacji niefinansowych 44

Rozdział 2
Podstawowe raporty niefinansowe organizacji 49
2.1. Komentarz zarządu 49
2.2. Raport społecznej odpowiedzialności (CSR) 55
2.3. Raport zintegrowany 62
2.4. Uwarunkowania sprawozdawczości niefinansowej organizacji 64

Rozdział 3
Raport zintegrowany jako kluczowe sprawozdanie niefinansowe 67
3.1. Istota raportowania zintegrowanego 67
3.2. Elementy treści raportu zintegrowanego 69
3.3. Fundamentalne koncepcje sprawozdawczości zintegrowanej 77
3.4. Aspekty praktyczne wdrażania raportowania zintegrowanego w organizacji 82

Rozdział 4
Analiza zakresu ujawnień niefinansowych w raportach zintegrowanych 89
4.1. Raporty zintegrowane w praktyce sprawozdawczej spółek publicznych w Polsce - podstawowe informacje 89
4.2. Analiza treści raportów zintegrowanych wybranych spółek publicznych w Polsce - analiza przypadków 92
4.2.1. Raport zintegrowany spółki Orange Polska S.A. za rok 2017 92
4.2.2. Raport zintegrowany Grupy AZOTY za lata 2016-2017 101
4.2.3. Raport zintegrowany Grupy ORLEN za rok 2018 108
4.2.4. Raport zintegrowany Grupy TAURON 2018 119
4.2.5. Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej LW Bogdanka 2019 131
4.2.6. Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej LOTOS 2019 139
4.3. Wnioski z przeprowadzonych badań 147

Podsumowanie 151
Bibliografia 155
Spis rysunków 171
Spis tabel 172

172 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021