wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO PROCEDURY I POSTĘPOWANIE CELNE


MAŁECKA-ZIEMBIŃSKA E. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 78.75 Twoja cena  74,81 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo, procedury i postępowanie celne

W książce omówiono wybrane zagadnienia z zakresu polskiego, niemieckiego i unijnego prawa celnego, prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) oraz procedur celnych i elementów kalkulacyjnych.

Jej treść podzielono na trzy części:

• prawo, postępowanie i administracja celna
• wprowadzenie towarów na obszar celny UE i procedury celne
• elementy kalkulacyjne.

Struktura i zawartość książki odzwierciedla jej interdyscyplinarny (prawno-ekonomiczny) charakter w ujęciu teoretyczno-praktycznym. Prawo celne i związane z nim procedury mają wymiar ponadnarodowy i wymagają praktycznego podejścia. Rozważania dotyczące poszczególnych instytucji prawa celnego (m.in. postępowania i procedur celnych, elementów kalkulacyjnych, długu celnego) zobrazowano licznymi przykładami.

Źródło wiedzy dla:

• osób naukowo lub dydaktycznie związanych z prawem i polityką celną UE oraz studentów studiujących ww. zagadnienia w ramach kierunków prawnych lub ekonomicznych
• przedsiębiorców zajmujących się handlem międzynarodowym
• osób zawodowo zajmujących się obsługą celną biznesu
• osób ubiegających się o wpis na listę agentów celnych oraz przygotowujących się do podjęcia pracy w Krajowej Administracji Skarbowej.

Wstęp 9
Wykaz najczęściej powoływanych aktów prawnych 11

Część 1 Prawo, postępowanie i administracja celna

Rozdział 1
Cło oraz system i polityka celna UE - Edyta Małecka-Ziembińska 15
1.1. Pojęcie i rodzaje ceł 15
1.2. System celny UE 20
1.3. Polityka celna UE 22
Bibliografia 24

Rozdział 2
Służba i administracja celna w Polsce - Edyta Małecka-Ziembińska 27
2.1. Struktura administracji celnej sprzed reformy 28
2.2. Struktura Krajowej Administracji Skarbowej 30
Bibliografia 33

Rozdział 3
Służba i administracja celna w Niemczech - Izabela Janicka 35
3.1. Przepisy celne 36
3.2. Administracja celna 39
3.3. Federalna Akademia Finansów (BFA - Bundesfinanzakademie) 45
3.4. Zawód celnika w Niemczech 46
Słowniczek 49
Bibliografia 49

Rozdział 4
Postępowanie celne - Dariusz Leśniewski 51
4.1. Zasady ogólne i reguły interpretacyjne 53
4.2. Rejestracja osób, uprawnień, elektronizacja postępowania 54
4.3. Decyzje, rodzaje i zarządzanie nimi (unieważnienie, zmiana, cofnięcie) 57
4.4. Pozwolenia 62
4.5. Terminy 67
4.6. Postępowanie odwoławcze 68

Część 2 Wprowadzenie towarów na obszar celny UE i procedury celne

Rozdział 5
Przedstawicielstwo celne - Beata Korczowska 71
5.1. Przesłanki ustanowienia przedstawiciela celnego 71
5.2. Warunki uzyskania statusu agenta celnego 73
5.3. Rodzaje przedstawicielstwa 75
Bibliografia 80

Rozdział 6
Procedury celne - Beata Korczowska 81
6.1. Rodzaje procedur celnych 81
6.2. Procedury przywozowe (importowe) 84
6.3. Procedura wywozowa (eksportowa) 93
Bibliografia 94

Rozdział 7
Upoważniony przedsiębiorca - korzystanie z pozwolenia AEO w praktyce - Przemysław Urbański 95
7.1. Powstanie i pojęcie instytucji upoważnionego przedsiębiorcy 96
7.2. Rodzaje pozwoleń AEO 97
7.3. Korzyści z posiadania statusu AEO 103
Bibliografia 110

Część 3 Elementy kalkulacyjne

Rozdział 8
Wspólna taryfa celna i klasyfikacja taryfowa. Wiążąca Informacja Taryfowa - Lidia Peretiatkowicz 115
8.1. Wspólna taryfa celna 115
8.2. Nomenklatura Scalona 118
8.3. Wiążąca Informacja Taryfowa 128
Bibliografia 131

Rozdział 9
Wartość celna - Bożena Adler 133
9.1. Podstawy prawne oraz definicja wartości celnej 133
9.2. Metody ustalania wartości celnej 135
Bibliografia 141

Rozdział 10
Reguły pochodzenia towarów - Bożena Adler 143
10.1. Preferencyjne pochodzenie towarów 143
10.2. Niepreferencyjne pochodzenie towarów 148
Bibliografia 15

Rozdział 11
Podatek od towarów i usług w transakcjach międzynarodowych - Maciej Hadas 155
11.1. Rola prawa unijnego w procesie stosowania prawa podatkowego 156
11.2. Czynności opodatkowane 156
11.2.1. Eksport towarów 157
11.2.2. Import towarów na terytorium kraju 160
11.2.3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju 161
11.2.4. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 165
11.2.5. Transakcje łańcuchowe 169
Bibliografia 174

Rozdział 12
Dług celny - Dariusz Leśniewski 175
12.1. Powstanie długu celnego 176
12.2. Zabezpieczenie długu celnego 179
12.3. Zaksięgowanie, płatności należności celnych i odroczenia płatności 192
12.4. Zwrot i umorzenie należności celnych 194
12.5. Wygaśnięcie długu celnego 197
Bibliografia 199

Notki o Autorach 201

202 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021