wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OBRONA CYWILNA JAKO ELEMENT SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO


PIETREK M. PIETREK G.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego

Obrona cywilna jest jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego. Dotyczy zarówno całego państwa, administracji i przedsiębiorców, jak również każdego z obywateli.

Książka adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć rolę szeroko pojętej ochrony ludności w realizacji zadań związanych z metasystemem bezpieczeństwa państwa oraz wszelkie pozytywy i negatywy związane z działaniem jego elementu, czyli obrony cywilnej (m.in. studenci kierunków z zakresu bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, słuchacze studiów podyplomowych i szkoleń, kadra kierująca administracji rządowej i samorządowej). W każdym rozdziale prezentowane są treści wynikające z przepisów prawa i praktyki działania państwa. Uzupełnione są one rozbudowaną częścią badawczą.

Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym, dotyczące:

• roli i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego
• systemu aktów prawnych kształtujących sferę bezpieczeństwa ludności
• niedomagań i kierunków rozwoju podsystemu obrony cywilnej w Polsce.

WSTĘP 7

Rozdział 1
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO A ORGANIZACJA OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 11
1.1. System bezpieczeństwa narodowego 11
1.2. Organizacja ochrony ludności 18
1.3. Zasady ochrony ludności wynikające z zagrożeń czasu wojny, krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania 26
1.4. Zadania i kompetencje organów administracji publicznej oraz służb, inspekcji i straży w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej 42
1.5. Prawa i obowiązki obywateli w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności, świadczenia na rzecz obrony 46

Rozdział 2
GENEZA OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W POLSCE. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ 51
2.1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce i na świecie 51
2.2. Charakterystyka zadań obrony cywilnej oraz zasady ich realizacji 61

Rozdział 3
ORGANIZACJA I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ W RP 77
3.1. Organizacja i podstawowe zadania 77
3.2. Planowanie obronne (niemilitarne) - rodzaje planów. Podstawy planowania cywilnego 107
3.3. Samoobrona powszechna - pojęcie, istota, zakres i podstawy prawne 115
3.4. Powszechne szkolenie ludności w zakresie obrony cywilnej 122

Rozdział 4
OBRONA CYWILNA W EUROPIE I NA ŚWIECIE 125
4.1. Organizacja i zadania obrony cywilnej w wybranych państwach Europy i Świata 125
4.2. Współpraca międzynarodowa 136
4.3. Wybrane problemy prawa humanitarnego 141

Rozdział 5
KIERUNKI ROZWOJU OBRONY CYWILNEJ W POLSCE 153
5.1. Sprawozdanie z badań - sondaż diagnostyczny 153
5.2. Rekomendacje i wnioski 166

ZAKOŃCZENIE 181
BIBLIOGRAFIA 185
SPIS TABEL 191
SPIS SCHEMATÓW 192

192 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021