wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ROZWÓJ RELACJI UCZELNI PUBLICZNYCH Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI


ŁAWICKA M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 87.75 Twoja cena  83,36 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rozwój relacji uczelni publicznych z przedsiębiorstwami

ujęcie modelowe


Książka prezentuje problematykę budowania i rozwoju trwałych relacji pomiędzy uczelnią publiczną a przedsiębiorstwami.

Autorka książki:

• wskazuje na rosnącą rolę zaufania jako czynnika stymulującego interakcje społeczne i biznesowe pomiędzy współpracującymi organizacjami;
• przedstawia rozważania na temat genezy i roli relacji we współczesnym zarządzaniu i budowaniu wartości;
• pokazuje, w jaki sposób przeobrazić jednorazową współpracę w relację opartą na wspólnych fundamentach, czyniąc z uczelni podmiot, który inicjuje współpracę i aktywnie dba o jej jakość;
• przedstawia pełną charakterystykę czynników i metod zarządzania relacjami z interesariuszami przez władze uczelni publicznej, wyraźnie eksponując wartości powstałe w wyniku interakcji zachodzących pomiędzy uczelnią a interesariuszami.

Autorka proponuje Czytelnikowi procesowe podejście do planowania oraz implementacji współpracy uczelni z interesariuszami ze środowiska biznesu - na rzecz budowania partnerskich relacji z przedsiębiorstwami, przekładających się na szereg korzyści społecznych i ekonomicznych.

„Wartością dodaną książki jest realizacja ambitnego celu polegającego na stworzeniu koncepcji modelu oceny relacji zachodzących pomiędzy wydziałami ekonomicznymi uczelni publicznych a przedsiębiorstwami funkcjonującymi w ich rynkowym otoczeniu. (...) Książka jest bogata nie tylko we wnioski własne Autorki, ale zawiera również trzy obszerne załączniki do modelu, nadając mu utylitarny charakter".

Z recenzji dr. hab. Wiesława Ciechomskiego, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WSTĘP 9

Rozdział 1
WYKORZYSTANIE TEORII INTERESARIUSZY W ROZWOJU UCZELNI PUBLICZNYCH W POLSCE 15
1.1. Podstawowe założenia teorii interesariuszy 15
1.2. Uczelnia publiczna oraz jej interesariusze 23
1.2.1. Formalne i prawne ramy funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce 23
1.2.2. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce 26
1.2.3. Źródła finansowania uczelni publicznych w Polsce 30
1.2.4. Modele szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami 42
1.2.5. Charakterystyka interesariuszy uczelni publicznej w Polsce 53
1.3. Przedsiębiorstwa jako grupa interesariuszy uczelni publicznej 60
1.3.1. Uczelnia jako podmiot wpływający na rozwój gospodarki opartej na wiedzy 60
1.3.2. Istota współpracy uczelni z przedsiębiorstwami 63

Rozdział 2
PODSTAWY TEORETYCZNE RELACJI POMIĘDZY UCZELNIĄ A PRZEDSIĘBIORSTWAMI 67
2.1. Teoria relacji międzyorganizacyjnych 67
2.1.1. Relacje w kontekście usługowym 67
2.1.2. Ekonomiczne aspekty relacji między podmiotami 70
2.1.3. Relacje w ujęciu marketingowym 77
2.1.4. Wybrane modele marketingu relacji i ich znaczenie w kształtowaniu relacji organizacji z interesariuszami 84
2.2. Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji 94
2.2.1. Etapy rozwoju relacji 94
2.2.2. Model oceny rentowności relacji z interesariuszami 106
2.3. Znaczenie relacji uczelni publicznych z przedsiębiorstwami w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej na rynku usług edukacyjnych 111
2.3.1. Współczesne modele przewagi konkurencyjnej 111
2.3.2. Znaczenie wyróżniających zdolności w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji 118
2.3.3. Zarządzanie relacjami z interesariuszami przez publiczne uczelnie 123
2.3.4. Wartość jako element warunkujący budowanie relacji na rynku i uzyskanie przewagi konkurencyjnej 128

Rozdział 3
CHARAKTERYSTYKA RELACJI POMIĘDZY WYDZIAŁAMI EKONOMICZNYMI UCZELNI PUBLICZNYCH A PRZEDSIĘBIORSTWAMI NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 135
3.1. Uwarunkowania i charakterystyka otoczenia współpracy uczelni z przedsiębiorstwami w województwie zachodniopomorskim i w Polsce 135
3.2. Próba badawcza i metodyka badań wybranych wydziałów uczelni publicznych 140
3.3. Analiza wyników badań ilościowych 150
3.4. Analiza wyników badań jakościowych 168
3.5. Podsumowanie zebranych wyników badań 184

Rozdział 4
KONCEPCJA MODELU ROZWOJU RELACJI POMIĘDZY WYDZIAŁAMI EKONOMICZNYMI UCZELNI PUBLICZNYCH A PRZEDSIĘBIORSTWAMI 189
4.1. Założenia modelu rozwoju relacji pomiędzy wydziałami ekonomicznymi uczelni publicznych a przedsiębiorstwami 189
4.2. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania implementacji modelu rozwoju relacji pomiędzy wydziałami ekonomicznymi czelni publicznych a przedsiębiorstwami 211
4.3. Uzasadnienie i możliwości wykorzystania modelu rozwoju relacji 217

ZAKOŃCZENIE 221
BIBLIOGRAFIA 229
SPIS RYSUNKÓW 239
SPIS TABEL 241

ZAŁĄCZNIKI 243
Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety 243
Załącznik 2. Pierwszy scenariusz do badania fokusowego 254
Załącznik 3. Drugi scenariusz do badania fokusowego 257

260 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021