wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ARCHITEKTURA ZARZĄDZANIA PROCESAMI I PROJEKTAMI


SZPITTER A.A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 84.39 Twoja cena  80,17 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Architektura zarządzania procesami i projektami

Architektura korporacji (Enterprise Architecture) jest narzędziem w doskonaleniu procesów biznesowych i projektów oraz rozwoju systemów IT. Kształtuje przestrzeń organizacyjną z wykorzystaniem procesów biznesowych, projektów, struktury, strategii i technologii.

Wyniki prowadzonych przez autorkę pięcioletnich badań, zaprezentowane w niniejszej monografii, wpisują się w paradygmat procesowo-projektowy współczesnego zarządzania w XXI w. i są próbą integracji w jeden, współistniejący system zarządzania w usprawnianiu procesów i projektów. Zjawisko integracji procesowo-projektowej w Hybrydowej metodyce zarządzania procesami i projektami Agile AKIR (© Hybrid Methods of Agile AKIR) to krok w budowaniu doskonałości operacyjnej w łańcuchu wartości i oceny wyników procesów.

Przechodzenie od myślenia strukturalnego do myślenia procesowego stworzyło nowe podejście do zarządzania, którego istotą jest podatność na zmiany, elastyczność oraz zwinność działania, a także odchodzenie od linearnego spojrzenia na organizację w stronę horyzontalnego i prawidłowego przepływu działań związanych z realizowanymi procesami i projektami w przedsiębiorstwie. Nasilające się zjawisko projektyfikacji (projektyzacji, uprojektowienia), czyli realizowania coraz większej ilości projektów w korporacjach, powoduje zmiany kulturowe, organizacyjne oraz zmiany w procesach. Praca coraz częściej jest oparta na projektach i wykonywana jest w formule projektowej.

Wykorzystana teoria Ambidexterity podkreśla połączenie dwóch elementów w przedsiębiorstwie: procesów i projektów, a także połączenie dwóch obszarów przedsiębiorstwa: architektury biznesu i architektury IT, składających się na architekturę korporacji. Od zdolności dynamicznych (Dynamic Capabilities) rekonfigurowania zasobów zależy obecna i przyszła pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku. Od zdolności absorpcyjnych (Absorptive Capacity) zależy stopień dokonywanych usprawnień, doskonalenia procesów i projektów oraz wdrażania rutyn do organizacji według cyklu Agile AKIR. Punktem odniesienia jest dwutorowość (Ambidexterity) zarządzania procesami i projektami z wykorzystaniem metod zarządzania adekwatnych w dążeniu do doskonałości operacyjnej w łańcuchu wartości oraz generowaniu renty ekonomicznej.

Wstęp 11

Rozdział 1
Teoretyczno-metodyczne aspekty zarządzania procesami i projektami 21
1.1. Rozwój i wpływ technologii na architekturę korporacyjną 22
1.2. Istota i standardy zarządzania procesami 37
1.3. Przegląd metod zarządzania ukierunkowanych na usprawnianie procesów 49
1.4. Bariery we wdrażaniu zarządzania procesami 57
1.5. Istota i metodyki zarządzania projektami 63
1.6. Zarządzanie projektami i procesami jako przejaw ambidexterity 74

Rozdział 2
Hybrydowa metodyka zarządzania procesami i projektami w przedsiębiorstwie 81
2.1. Epistemologia badań nad opracowaniem Hybrydowej metodyki zarządzania procesami i projektami Agile AKIR 82
2.2. Ramowy model Hybrydowej metodyki zarządzania procesami i projektami Agile AKIR 95
2.3. Strukturalizacja Hybrydowej metodyki zarządzania procesami i projektami Agile AKIR 104
2.3.1. Poziom I - Konceptualny: założenia metodyki 107
2.3.2. Poziom II - Operacyjny: role, narzędzia i techniki 116
2.3.3. Poziom III - Implementacyjny: proces oceny i wdrażanie artefaktów według metody Agile AKIR 125
2.4. Prezentacja syntetycznych wniosków z testowania Hybrydowej metodyki zarządzania procesami i projektami Agile AKIR 140
2.4.1. Moduł Architektury Procesów i Projektów (APP): metoda BPM, LM, 6S 140
2.4.2. Moduł Zarządzanie Wynikami i Korzyściami (PBM): metoda BSC 147
2.4.3. Moduł Change Management (ChM): metoda Agile AKIR 154
2.4.4. Moduł Architektura IT (AIT): systemy dziedzinowe i integracja systemów 157

Rozdział 3
Implementacja Hybrydowej metodyki zarządzania procesami i projektami Agile AKIR - wyniki badań empirycznych 163
3.1. Doskonalenie procesów biznesowych - analiza case study w przedsiębiorstwie produkcyjnym 166
3.2. Zarządzanie Programami w Project Management Office na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego 184
3.3. Activity Based Working jako podejście do organizacji pracy - wyniki badań 196
3.3.1. Activity Based Working w kształtowaniu zmian organizacji pracy 200
3.3.2. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie a wzorce zachowań pracowników - wyniki badań 206

Zakończenie - konkluzje i wnioski empiryczno-metodyczne 219
Bibliografia 231
Spis rysunków i wykresów 245
Spis tabel 247
Załącznik 1. Architektura zarządzania procesami i projektami - © Hybrid Methods of Agile AKIR 249
Załącznik 2. Mapa Hybrydowej metodyki zarządzania procesami i projektami Agile AKIR o nazwie własnej © Hybrid Methods of Agile AKIR 253

262 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021