wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZASADY RACHUNKOWOŚCI TEORIA REGULACJE PRAWNE DOBRE PRAKTYKI


GOS W.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 56.25 Twoja cena  53,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zasady rachunkowości

teoria, regulacje prawne, dobre praktyki

Znajomość stosowanych przez daną jednostkę zasad rachunkowości jest niezbędna do zrozumienia zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego i wykorzystania tych informacji przez różnych użytkowników.

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu istota, założenia teoretyczne oraz praktyczne przykłady dotyczące zasad rachunkowości potwierdzają, że mają one istotne znaczenie dla sporządzania, a w konsekwencji dla czytania sprawozdań finansowych. Aktualnie sporządzanie sprawozdań finansowych musi bazować na określonych zasadach, a nie na szczegółowych przepisach. Zasady rachunkowości powodują więc, że informacje zestawione w sprawozdaniach finansowych mają odpowiednie, pożądane cechy. Warto również podkreślić, że bez znajomości zasad rachunkowości nie można prawidłowo analizować i oceniać dokonań jednostki gospodarczej na podstawie sprawozdania finansowego.

Biorąc pod uwagę przedstawione tezy, można stwierdzić, że należy prowadzić dyskusję nad założeniami, zasadami rachunkowości, których praktyczne stosowanie pozwoli na realizację nadrzędnej filozofii rachunkowości, a mianowicie koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu (true and fair view).

W związku z tym celem monografii jest:

• wskazanie istoty polityki rachunkowości, dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości, zasad rachunkowości, reguł rachunkowości oraz omówienie wzajemnych ich relacji
• omówienie aspektów teoretycznych oraz praktyki stosowania koncepcyjnych i pragmatycznych zasad rachunkowości.

Wstęp 7

Rozdział 1
Charakterystyka polityki rachunkowości i klasyfikacja zasad rachunkowości 11
1.1. Istota polityki rachunkowości, polityki bilansowej oraz zasad rachunkowości 12
1.2. Wpływ instrumentów polityki rachunkowości na mierniki oceny działalności gospodarczej 20
1.3. Klasyfikacja zasad rachunkowości 42

Rozdział 2
Zasada kontynuacji działalności 53
2.1. Istota zasady kontynuacji działalności 54
2.2. Analiza definicji zasady kontynuacji działalności i jej implikacji 60
2.3. Założenie o braku kontynuacji działalności i jego konsekwencje 65

Rozdział 3
Zasada memoriału 71
3.1. Definicja zasady memoriału 72
3.2. Pomiar wyniku finansowego 74
3.3. Uznawanie przychodów i kosztów 77
3.4. Zasada memoriału a aktywa i zobowiązania warunkowe 82

Rozdział 4
Współmierność przychodów i kosztów 87
4.1. Zasada współmierności w ujęciu ustawy o rachunkowości 87
4.2. Dylematy dotyczące zasady współmierności przychodów i kosztów 94

Rozdział 5
Zasada ostrożnej wyceny 103
5.1. Istota zasady ostrożności 103
5.2. Zasada ostrożności w zakresie wyceny aktywów 107
5.3. Zasada ostrożności w zakresie wyceny pasywów 113
5.4. Ostrożne ustalanie wyniku finansowego 117
5.5. Odstępstwa od zasady ostrożności 118

Rozdział 6
Zasada istotności 123
6.1. Ujęcie zasady istotności w ustawie o rachunkowości 123
6.2. Stosowanie zasady istotności w zakresie wyceny i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 128
6.3. Zasada istotności w zakresie wyceny materiałów, towarów oraz aktywów finansowych 129
6.4. Stosowanie uproszczonych rozwiązań ewidencyjnych w zakresie ewidencji zapasów 130

Rozdział 7
Pozostałe nadrzędne zasady rachunkowości 137
7.1. Zasada ciągłości 137
7.2. Zasada zakazu kompensat - indywidualnej wyceny 142
7.3. Zasada wyższości treści ekonomicznej nad formą prawną 143

Uwagi końcowe 147
Bibliografia 149

152 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021