wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SREBRNA GOSPODARKA UJĘCIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE


FRĄCKIEWICZ E. KRYK B. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Srebrna gospodarka

Ujęcie społeczno-ekonomiczne


Srebrna gospodarka (silver economy), nazywana też gospodarką senioralną, jest systemem wykorzystującym potencjał nabywczy starzejącego się społeczeństwa, upatrującym w strukturze demograficznej nie tylko zagrożeń, ale przede wszystkim szans na rozwój gospodarczy. Szacuje się, że wdrożenie koncepcji srebrnej gospodarki może przynieść miliardy złotych/euro rocznie i tysiące nowych miejsc pracy oraz - a może przede wszystkim - podnieść jakość życia osób starszych i tych na przedpolu starości.

Podjęcie odpowiednich działań pozwalających na ukształtowanie takiej gospodarki wymaga poznania zmieniających się uwarunkowań wpływających na tę grupę wiekową, procesów zachodzących w gospodarstwach domowych osób starszych, ich zachowań jako konsumentów dóbr i usług, a także aktywnych uczestników życia społeczno-ekonomicznego.

W monografii omówiono następujące zagadnienia:

• związek między poziomem starości populacji świata a COVID-19
• praktyki realizacji standardów WHO dotyczące miasta przyjaznego seniorom
• stan rynku mieszkaniowego przeznaczonego dla seniorów wraz z ich preferencjami
• idea edukacji zdrowotnej seniorów
• system organizacji i finansowania opieki długoterminowej
• relacja między wzrostem gospodarczym a sytuacją finansową gospodarstw domowych seniorów
• sytuacja osób w wieku okołoemerytalnym i poprodukcyjnym na rynku pracy
• wyzwania związane z finansowym zabezpieczeniem okresu emerytalnego
• zmiany struktury konsumpcji gospodarstw domowych w perspektywie 2050 r.
• stosunek seniorów wobec trendu odpowiedzialnej konsumpcji
• formy aktywności wpływające na proces pomyślnego starzenia
• aktywność osób starszych w Internecie i mediach społecznościowych
• rola ekonomii społecznej w zaspokajaniu potrzeb seniorów.

Wprowadzenie Ewa Frąckiewicz, Barbara Kryk 9

Część I Społeczne iekonomiczne aspekty starzenia się społeczeństw

Rozdział 1
Zróżnicowanie poziomu starości a pandemia COVID-19 - Renata Knap 17
Wstęp 17
1.1. Zróżnicowanie poziomu starości ludności świata 18
1.2. Przebieg pandemii COVID-19 w pierwszej połowie 2020 roku 25
1.3. Skala pandemii COVID-19 a udział osób starszych w populacji 30
Podsumowanie 35

Rozdział 2
Idea miasta przyjaznego starzeniu się i jej realizacja w mieście Szczecin - Beata Bugajska 37
Wstęp 37
2.1. Otoczenie fizyczne przyjazne starzeniu się 39
2.2. Otoczenie społeczne przyjazne starzeniu się 45
2.3. Możliwość uzyskania wsparcia jako obszar przyjazny starzeniu się 49
Podsumowanie 51

Rozdział 3
Senior a rynek mieszkaniowy - Milena Bera, Monika Śpiewak-Szyjka 53
Wstęp 53
3.1. Uwarunkowania demograficzne 54
3.2. Sytuacja materialna seniorów 56
3.3. Rynek mieszkaniowy wśród seniorów 57
Podsumowanie 61

Rozdział 4
Edukacja zdrowotna w starości - Magdalena Sylwia Kamińska 63
Wstęp 63
4.1. Edukacja zdrowotna osób starszych 64
4.1.1. Andragogika i geragogika 64
4.1.2. Definicja i cele edukacji zdrowotnej 64
4.1.3. Funkcje edukacji zdrowotnej 66
4.1.4. Paradygmaty edukacji zdrowotnej 68
4.2. Czynniki warunkujące skuteczność edukacji zdrowotnej 69
4.2.1. Metodyka edukacji zdrowotnej 70
4.2.2. Poczucie koherencji 74
4.2.3. Zasady edukacji zdrowotnej 74
4.2.4. Kompetencje edukatora zdrowia 78
Podsumowanie 80

Rozdział 5
Usługi opiekuńcze nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce - Rafał Iwański 81
Wstęp 81
5.1. Starość nadchodzi 82
5.2. Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową 82
5.3. Organizacja i finansowanie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej 84
Podsumowanie 92

Część II Sytuacja gospodarstw domowych seniorów

Rozdział 6
Wzrost gospodarczy a sytuacja finansowa gospodarstw domowych seniorów - Wanda Skoczylas 97
Wstęp 97
6.1. Konceptualizacja badań 101
6.2. Wyniki przeprowadzonego badania 103
Podsumowanie 111

Rozdział 7
Osoby starsze na rynku pracy - konieczność czy potrzeba aktywności? - Barbara Kryk 115
Wstęp 115
7.1. Metodyka badań 116
7.2. Sytuacja zawodowa osób starszych na rynku pracy 117
7.3. Zaangażowanie osób starszych w pracę 129
Podsumowanie 135

Rozdział 8
Finansowe zabezpieczenie emerytalne w srebrnej gospodarce - Iwona Olejnik 137
Wstęp 137
8.1. Finansowe zabezpieczenie emerytalne 138
8.2. Sposoby minimalizowania luki emerytalnej - wyniki badań własnych 143
8.3. Metody zmniejszenia luki emerytalnej - rekomendacje 146
Podsumowanie 148

Rozdział 9
Konsumpcja gospodarstw domowych seniorów w perspektywie 2050 r. - Michał Litwiński 149
Wstęp 149
9.1. Przesłanki prognozowania konsumpcji gospodarstw domowych seniorów 150
9.2. Podstawy przewidywania konsumpcji gospodarstw domowych 153
9.3. Założenia i procedura prognozowania konsumpcji gospodarstw domowych 156
9.4. Oszacowanie parametrów modeli prognostycznych 163
9.5. Wyniki 167
Podsumowanie 173

Rozdział 10
Odpowiedzialna konsumpcja polskich seniorów - Katarzyna Włodarczyk 175
Wstęp 175
10.1. Odpowiedzialna konsumpcja - istota pojęcia 176
10.2. Seniorzy - konsumenci w Polsce 177
10.3. Działania na rzecz odpowiedzialnego konsumenta w Polsce - perspektywa rządu i firm 179
10.4. Odpowiedzialna konsumpcja seniorów - wyniki badań 181
Podsumowanie 185

Część III Aktywność osób starszych

Rozdział 11
Aktywność seniorów w czasie wolnym - Iwona Bąk 189
Wstęp 189
11.1. Sposoby wykorzystywania czasu wolnego przez osoby starsze 192
11.2. Aktywność turystyczna osób w starszym wieku 196
Podsumowanie 200

Rozdział 12
Seniorzy jako uczestnicy mediów społecznościowych i twórcy ich treści - Ewa Frąckiewicz 201
Wstęp 201
12.1. Proces włączania osób starszych w środowisko cyfrowe 202
12.2. Obecność seniorów w mediach społecznościowych 206
12.3. Osoby starsze jako nadawcy treści w wirtualnym środowisku - przykłady 211
Podsumowanie 215

Rozdział 13
Seniorzy jako beneficjenci podmiotów ekonomii społecznej - Aleksandra Grzesiuk 217
Wstęp 217
13.1. Ekonomia społeczna w Polsce 218
13.2. Ekonomia społeczna a starzenie się społeczeństw 221
13.3. Projekty skierowane do seniorów - case study 223
Podsumowanie 227

Zakończenie - Ewa Frąckiewicz, Barbara Kryk 229
Bibliografia 233
Spis rysunków 253
Spis tabel 257
O Autorach 261

266 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021