wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POLSKI TRANSPORT DROGOWY ŁADUNKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ


ŁĄCKA I. SUPROŃ B.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 88.89 Twoja cena  84,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Polski transport drogowy ładunków w Unii Europejskiej

Stan obecny i perspektywy

Trwająca od kilkunastu lat ekspansja przedsiębiorstw polskiego transportu drogowego ładunków na unijnym rynku usług doprowadziła do osiągnięcia przez niego pozycji lidera w Unii Europejskiej. Potwierdzeniem sukcesu gospodarczego w tym sektorze są tysiące samochodów ciężarowych polskich przewoźników codziennie przemierzających drogi wszystkich krajów europejskich. Rozwój polskiego transportu samochodowego był możliwy dzięki jego specyficznym cechom, umożliwiającym płynne przejście przedsiębiorców do działania w warunkach gospodarki rynkowej i przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Proponowana książka, będąca studium rozwoju polskiego międzynarodowego transportu drogowego, stanowi doskonały przykład korzyści płynących z integracji gospodarczej, a także ciężkiej pracy przedsiębiorców.

 Autorzy podjęli się w niej omówienia przyczyn tego sukcesu i jego uwarunkowań, określenia perspektyw rozwoju transportu drogowego ładunków w Unii Europejskiej w warunkach zmian prawnych regulujących działalność samochodowych przewoźników ładunków po wprowadzeniu pakietu mobilności, oddziaływania zmian na rynku pracy oraz wyzwań wynikających z nowej polityki transportowej i ekologicznej.

Zalety książki, wyróżniające ją spośród innych, poświęconych podobnej tematyce to:

• nowe, bardziej kompleksowe spojrzenie na polski sektor transportu drogowego ładunków, jego przeszłość, stan obecny i perspektywy, a także wkład w gospodarkę Polski i Unii Europejskiej
• przedstawienie pozycji polskich przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków w Unii Europejskiej oraz ich szans i zagrożeń na tym rynku
• zaprezentowanie rzadko opisywanych w literaturze zjawisk oddziałujących na transport drogowy ładunków, uwarunkowań regulacyjnych wynikających z polityki UE wobec transportu drogowego ładunków, rynku pracy i innych, mających istotne znaczenie dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw działających w tym sektorze
• przydatność informacji zawartych w książce zarówno dla kadry akademickiej, jak i praktyków zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy
• możliwość szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi aspektami funkcjonowania tej gałęzi polskiej gospodarki na podstawie studium przypadku przewoźników międzynarodowych z woj. zachodniopomorskiego.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych (ekonomii, logistyki, transportu), menedżerów przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków, spedycyjnych, przedstawicieli firm konsultingowych, pracowników instytucji publicznych powiązanych z funkcjonowaniem transportu drogowego i jego infrastruktury. Być może zainteresuje także naukowców zajmujących się problematyką ekonomiki transportu drogowego i zagadnieniami wpływu sektora transportu drogowego ładunków na gospodarkę.

Wstęp 9

Rozdział 1
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu drogowego ładunków 13
1.1. Krótka historia rozwoju transportu drogowego 13
1.2. Transport - podstawowe pojęcia, klasyfikacja i znaczenie w procesach gospodarczych 19
1.2.1. Pojęcie transportu 19
1.2.2. Klasyfikacja transportu oraz miejsce transportu drogowego w tej klasyfikacji 21
1.3. Ekonomiczne znaczenie i funkcje transportu w gospodarce 26
1.4. Ogólna charakterystyka transportu drogowego 29
1.5. Organizacja transportu drogowego ładunków 38
1.6. Rynek usług transportu drogowego ładunków i jego elementy 42
1.6.1. Pojęcie i rodzaje rynków 42
1.6.2. Popyt na rynku transportu drogowego ładunków oraz jego determinanty 47
1.6.3. Podaż usług drogowego przewozu ładunków i jej uwarunkowania 53
1.7. Koszty w działalności podmiotów transportu drogowego ładunków 58
1.8. Ceny na rynku usług przewozu drogowego ładunków 62

Rozdział 2
Wpływ transportu drogowego ładunków na polską gospodarkę 67
2.1. Transport drogowy ładunków i jego funkcje gospodarcze 67
2.2. Wkład transportu drogowego ładunków w PKB i jego wpływ na wzrost gospodarczy 69
2.3. Oddziaływanie przewozu drogowego ładunków na rynek pracy 81
2.4. Korzyści budżetowe z transportu drogowego ładunków 83
2.5. Transport drogowy ładunków a negatywne efekty zewnętrzne 86

Rozdział 3
Analiza stanu przewozu drogowego ładunków w Polsce 89
3.1. Charakterystyka sytuacji polskiego samochodowego przewozu ładunków w latach 1989-2007 89
3.2. Charakterystyka podmiotów transportu samochodowego ładunków w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2008-2016 96
3.3. Analiza przewożonych ładunków - wielkość, struktura, kierunki przewozu 110
3.4. Zmiany wielkości i rodzaju taboru przewozowego 123
3.5. Zatrudnienie, wynagrodzenia i sytuacja finansowa 133

Rozdział 4
Uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw i branży transportu drogowego w Polsce 143
4.1. Determinanty ekonomiczne wpływające na rozwój przedsiębiorstw transportu drogowego 143
4.2. Rynek pracy 148
4.3. Finansowanie działalności podmiotów gospodarczych 164
4.4. Infrastruktura drogowa i jej finansowanie 172
4.5. Wdrażanie postępu techniczno-organizacyjnego i innowacji 185
4.6. Oddziaływanie regulacji unijnych 190
4.7. Koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie 203
4.8. Ceny usług transportowych 214

Rozdział 5
Studium przypadku - transport drogowy ładunków w województwie zachodniopomorskim 221
5.1. Charakterystyka przeprowadzonego badania 221
5.2. Zatrudnienie i wynagrodzenia 226
5.3. Sytuacja finansowa i majątkowa 235
5.4. Koszty badanych przedsiębiorstw 254
5.5. Uregulowania prawne 262
5.6. Dostęp do rynku i infrastruktura 265
5.7. Podsumowanie i wnioski 273

Rozdział 6
Perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw na unijnym rynku transportu drogowego ładunków 281
6.1. Możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw transportowych wobec wprowadzenia pakietu mobilności i trudności na rynku pracy 281
6.2. Wyzwania dla transportu drogowego w związku z nową polityką transportową i polityką ekologiczną Unii Europejskiej 287
6.3. Prognozy rozwoju polskich przedsiębiorstw przewozowych 296

Podsumowanie 303
Bibliografia 307
Spis rysunków 323
Spis tabel 327

330 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021