wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZIELONA GOSPODARKA JAKO NARZĘDZIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU


BĄK I. CHEBA K.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 74.25 Twoja cena  70,54 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju


W literaturze przedmiotu zieloną gospodarkę przedstawia się jako jedną z dróg wspomagających osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Koncepcje te, zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym, są ze sobą silnie powiązane. Obie podlegają również licznym przemianom i uszczegółowieniom. Obserwacja i opisanie przemian strukturalnych oraz relacji łączących zrównoważony rozwój i zieloną gospodarkę to aktualnie jedne z ważniejszych tematów badawczych realizowanych na styku nauki i polityki. Porównanie obu tych koncepcji - zarówno na gruncie tworzonych definicji, jak i proponowanych sposobów pomiaru postępów w ich realizacji - jest w związku z tym nieuniknione. Potrzebę badań tego rodzaju dostrzegły również autorki niniejszej pracy, koncentrując swoje dociekania i rozważania przede wszystkim na określeniu poziomów i zakresu ich wzajemnego przenikania.

„Recenzowana monografia odnosi się do istotnej i aktualnej problematyki dotyczącej przemian strukturalnych, związanych ze zrównoważonym rozwojem i wprowadzaniem zielonej gospodarki. Kwestie te należą do jednych z najczęściej podejmowanych przez ekonomistów zagadnień w XXI wieku (...). Współcześnie występująca dekoniunktura związana ze spowolnieniem gospodarczym, które przyspieszyła i wzmogła pandemia spowodowana koronawirusem, jak też, a może przede wszystkim następującymi w szybkim tempie zmianami społeczno-gospodarczymi i środowiskowymi, skłaniają intelektualistów do pilnego poszukiwania i prowadzenia pogłębionych badań tych kwestii. Eksploracje te można właśnie odnaleźć w pracy Iwony Bąk i Katarzyny Cheby (...). Autorki monografii doskonale wpisały się w ten nurt debat, ukazując pewien obraz stanu oraz praktycznej użyteczności teorii w określeniu powiązań zielonej gospodarki ze zrównoważonym rozwojem na gruncie teoretycznym oraz określenia siły i kierunku relacji łączących te obszary. Dowiodły, iż nie wszystkie teorie spełniły oczekiwania w rzeczywistości społeczno-gospodarczej".

Z recenzji dr hab. Grażyny Wolskiej, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wstęp 7

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy badań nad zrównoważonym rozwojem i zieloną gospodarką 13
1.1. Wieloznaczność i relacyjność pojęcia zrównoważony rozwój 13
1.2. Koncepcja zielonej gospodarki 25
1.3. Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka 33
1.4. Pomiar realizacji koncepcji: zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki 41

Rozdział 2
Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka - propozycja pomiaru 59
2.1. Przyjęte założenia i etapy przeprowadzonych badań 59
2.2. Mapy kognitywne jako narzędzie strukturyzacji relacji przyczynowo-skutkowych 64
2.3. Zastosowanie wybranych metod statystycznych do oceny poziomu rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych 67
2.3.1. Dobór cech diagnostycznych 67
2.3.2. Pozycyjny taksonomiczny miernik rozwoju jako podstawa budowy rankingów obiektów społeczno-gospodarczych 75
2.3.3. Wykorzystanie taksonomii wielokryterialnej w analizie porównawczej obiektów społeczno-gospodarczych 79
2.3.4. Metoda PROMETHEE jako narzędzie wspomagające ocenę poziomu rozwoju obiektów wielocechowych 83
2.3.5. Analiza korespondencji jako narzędzie badania relacji pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi 85

Rozdział 3
Zrównoważony rozwój i zielona gospodarka w krajach Unii Europejskiej - wyniki badań empirycznych 91
3.1. Uwarunkowania rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki w krajach Unii Europejskiej 91
3.2. Przestrzenne zróżnicowanie zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej 98
3.3. Przestrzenne zróżnicowanie zielonej gospodarki w krajach Unii Europejskiej 124

Rozdział 4
Analiza porównawcza poziomu zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki krajów Unii Europejskiej 147
4.1. Grupowanie krajów Unii Europejskiej ze względu na podobieństwo poziomu zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki 147
4.2. Taksonomia wielokryterialna jako podstawa opisu podobieństwa poziomu zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki krajów
Unii Europejskiej 160
4.3. Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach zależności pomiędzy zrównoważonym rozwojem i zieloną gospodarką 169
4.4. Zielona gospodarka i jej relacje z innymi strategicznymi kierunkami rozwoju krajów Unii Europejskiej 175

Podsumowanie 185
Bibliografia 191
Spis rysunków 209
Spis tabel 211

214 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021