wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NAKŁADY NA EKOINNOWACJE A KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI NA PRZYKŁADZIE KRAJÓW SKANDYNAWSKICH


BROUQUIER J.

wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

cena netto: 65.25 Twoja cena  61,99 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich

Konkurencyjność jest jednym z kluczowych wyzwań współczesnej gospodarki. Kraje skandynawskie - Szwecja, Dania, Norwegia oraz Finlandia - od lat plasują się w czołówce krajów ekoinnowacyjnych. Na ich przykładzie w książce omówiono problematykę dotyczącą relacji pomiędzy poziomem nakładów na ekoinnowacje w gospodarce a jej konkurencyjnością. Kraje skandynawskie stanowią doskonały przykład państw, które w efektywny sposób wykorzystały potencjał, jaki niesie za sobą wdrażanie ekoinnowacji, mogą zatem stanowić wzór do naśladowania dla innych krajów, w tym również dla Polski.

Niniejsza książka porusza szereg ważnych i aktualnych problemów, wśród nich m.in.:

• teoretyczne aspekty ekoinnowacyjności i konkurencyjności gospodarki
• ekoinnowacyjność gospodarek krajów skandynawskich, charakterystyka systemu politycznego i uwarunkowań ekonomiczno-społecznych
• formy wspierania ekoinnowacyjności w krajach skandynawskich
• analiza międzynarodowych rankingów ekoinnowacyjności i konkurencyjności gospodarek
• analiza związków pomiędzy nakładami na ekoinnowacje a konkurencyjnością gospodarek skandynawskich
• porównanie krajów skandynawskich z krajami Unii Europejskiej w analizowanym obszarze.

Książka stanowi wyczerpującą odpowiedź na pytania dotyczące zależności między konkurencyjnością a ekoinnowacjami, uzupełniając lukę wydawniczą w zakresie edukacji ekologicznej zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów. Polska od lat zajmuje jedne z ostatnich pozycji w rankingach ekoinnowacyjności wśród krajów UE, niezbędna jest zatem zmiana naszego stylu życia oraz nastawienia do ekoinnowacji.

Wstęp 7

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty ekoinnowacyjności i konkurencyjności gospodarki 11
1.1. Definicja i uwarunkowania ekoinnowacji oraz nakładów na nie 11
1.2. Źródła wspierania ekoinnowacji 22
1.3. Pojęcie i charakterystyka międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 31
1.4. Determinanty konkurencyjności gospodarki 43
1.5. Narzędzia polityki wspierania konkurencyjności 52

Rozdział 2
Metody oceny wpływu ekoinnowacyjności na międzynarodową konkurencyjność gospodarek 61
2.1. Sposoby pomiaru ekoinnowacyjności 61
2.2. Mierniki i metody analizy kształtowania się konkurencyjności 69
2.3. Wybrane metody badania powiązań pomiędzy ekoinnowacyjnością a międzynarodową konkurencyjnością gospodarki 78

Rozdział 3
Ekoinnowacyjność gospodarek krajów skandynawskich 83
3.1. Charakterystyka sytuacji makroekonomicznej, systemu politycznego i uwarunkowań ekonomiczno-społecznych 83
3.2. Formy wspierania ekoinnowacyjności w badanych krajach 103
3.3. Przykłady ekoinnowacyjnych rozwiązań w Skandynawii 112

Rozdział 4
Analiza związku między nakładami na ekoinnowacje a konkurencyjnością gospodarek 123
4.1. Kraje skandynawskie w świetle rankingów ekoinnowacyjności i konkurencyjności 123
4.2. Zależności pomiędzy wskaźnikami nakładów na ekoinnowacje a wybranymi wskaźnikami międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej 136
4.3. Porównanie krajów skandynawskich z krajami Unii Europejskiej pod kątem wielkości nakładów na ekoinnowacje oraz miar międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej 140

Zakończenie i wnioski 153
Bibliografia 159
Spis tabel 167
Spis rysunków 169

170 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021