wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SKRYPTY OPOWIEŚCI I NARRACJE W PERSPEKTYWIE PEDAGOGICZNEJ KU ŚWIADOMOŚCI WYCHOWANIA


KARKOWSKA M.

wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

cena netto: 48.00 Twoja cena  45,60 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Skrypty, opowieści i narracje w perspektywie pedagogicznej


Ku świadomości wychowania


Oddajemy do rąk Czytelników książkę, która wyrosła z podjętej refleksji o wychowaniu i ważności środowiska rodziny dla jego realizacji. Można w niej odnaleźć swego rodzaju podróż do dzieciństwa, które jest czasem odkrywania świata i stawiania przed nami wyzwań, choć dopiero jako osoby dorosłe jesteśmy w stanie świadomie rekonstruować i przetwarzać tego rodzaju doświadczenia.

Skrypty, opowieści i narracje w perspektywie pedagogicznej. Ku świadomości wychowania to książka o kształtującym wpływie kultury na proces wychowania, ale przede wszystkim o sile oddziaływania środowiska rodzinnego, o tym, jakie znaczenie dla jego planowania i przebiegu mają cechy współczesnej rodziny, przemiany i pojawiające się w jej łonie problemy, a także o tym, w jaki sposób opowieści, narracje i skrypty poprzez swą obecność w procesie wychowania kształtują naszą tożsamość. Autorka wraz z Czytelnikiem poszukuje odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki są w tym procesie kluczowe, gromadzę informacje o tym, dlaczego stajemy się takimi, jacy jesteśmy – wszak pozostając dziećmi swoich rodziców, jesteśmy jednocześnie wytworami kultury, jej dłużnikami i twórcami.

Celem Autorki jest ukazanie zakorzenionych w narracjach rodzinnych i kulturowych uwarunkowań procesu wychowania na tle rekonstrukcji przemian dotyczących środowiska rodziny, a także czynników oddziałujących na proces kształtowania tożsamości jej członków. Główne pytania ukierunkowujące podjętą w książce rekonstrukcję i analizę narracji brzmią: w jaki sposób różne jej postacie, opowieści i skrypty kształtują naszą tożsamość, jak modyfikują wyobrażenia o świecie oraz dlaczego są istotnymi czynnikami w procesie wychowania? Autorka chce zaprosić Czytelników do samodzielnego budowania przesłanek ku rozwijaniu świadomości działania w roli rodziców, opiekunów dziecka, przewodników po świecie. [...]

Niniejszą książkę Magda Karkowska adresuje do tych czytelników, którzy chcą podnieść świadomość swoich działań wychowawczych, dowiedzieć się, w jaki sposób spożytkować opowieści opisujące losy bohatera, baśnie czy przekazy kulturowe zawierające metafory jako środek przekazu, jak poprawić komunikację z dzieckiem i jak pracować z emocjami, a zarazem uniknąć pułapki korzystania z gotowych recept i „przepisów na wychowanie” publikowanych w poradnikach, na blogach, portalach czy forach poświęconych dzieciom. […] Warto pamiętać o tym, że czynniki nieoczywiste, wielowymiarowe, a nierzadko przełomowe, oddziałują nie tylko na to, jak żyjemy, jak postrzegamy samych siebie, ale i jak wychowujemy dzieci. Książka przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat czynników warunkujących proces wychowania oraz związków między kulturą, socjalizacją i wychowaniem – dla rodziców, wychowawców, nauczycieli oraz studentów pedagogiki, psychologii czy nauk o kulturze.

(fragment Wprowadzenia)

Wprowadzenie         

I.    Analiza psychologiczna i socjologiczna środowiska wychowawczego rodziny       

1.1.    Rodzina jako środowisko wychowawcze – perspektywa funkcjonalistyczna    
1.1.2.    Funkcje rodziny a przebieg procesu wychowania   
1.2.    Rodzina jako grupa społeczna i wspólnota – ujęcie systemowe i interakcyjne
1.3.    Wewnątrzrodzinne uwarunkowania świadomości wychowania    
1.3.1.    Miłość jako podstawa więzi w rodzinie        
1.3.2.    Postawy rodzicielskie, style wychowania i kluczowe kompetencje  
1.3.3.    Rodzicielskie koncepcje wychowania       
1.3.4.    Źródła błędów popełnianych przez rodziców  

II.    Rodzina wczoraj i dziś – między normą a patologią   

2.1.    Przemiany współczesnej rodziny oraz alternatywne modele pożycia rodzinnego  
2.2.    Patologie i problemy w środowisku rodzinnym – przegląd wybranych stanowisk  
2.2.1.    Rozwody jako skutek przemian obyczajowych i zaburzenie życia rodzinnego  
2.2.2.    Wpływ rozwodu rodziców na dzieci – perspektywa krótko- i długofalowa 
2.3.    Eurosieroctwo jako problem pedagogiczny i społeczny   
2.3.1.    Obrazy dzieciństwa w rodzinach niepełnych czasowo   
2.3.2.    Zapobieganie konsekwencjom stałego i czasowego rozbicia lub rozluźnienia więzi rodzinnej – rola dziadków   

III.    Kształtowanie tożsamości w środowisku rodziny       

3.1.    Narracja, tożsamość i wychowanie        
3.1.1.    Wielowymiarowość tożsamości. Dialogowe Ja Huberta Hermansa i teoria narracyjnej tożsamości Anthony’ego Giddensa  
3.1.2.    Narracja, jaźń i tożsamość – analiza kluczowych pojęć          
3.2.    Rodzinne opowieści a wiedza o otaczającym świecie           
3.2.1.    Stadia rozwoju kultur a dialog między pokoleniami       
3.2.2.    Przeszłość w narracjach starszego pokolenia Rodzinny przekaz wartości a tożsamość młodego pokolenia   
3.3.    Rodzina i płeć – męskość i kobiecość       
3.3.1.    Męskość i kobiecość – wokół przekazów rodzinnych i kulturowych        
3.3.2.    Socjalizacja rodzajowa – odmienność przekazów socjalizacyjnych  
3.3.3.    Tworzenie męskości w świetle teorii psychologicznych i socjologicznych   
3.3.4.    Macierzyństwo i ojcostwo drogą do kształtowania kobiecości i męskości        

 IV.    Archetypy, symbole i literacka koncepcja bohatera a proces wychowania   

4.1.    Archetypy i symbole w kulturze i ich rozwojowe znaczenie   
4.1.1.    Archetypy, mity i symbole w koncepcji Carla Gustava Junga    
4.1.2.    Inicjacja, transcendencja, indywiduacja a procesy rozwojowe  
4.1.3.    Animus i anima jako symbole męskości i kobiecości    
4.2.    Czy i ja jestem Bohaterem?   
4.2.1.    O naturze narracji – perspektywa literacka    
4.2.2.    Śladami Bohatera – symboliczna wędrówka    
4.3. Bajki i baśnie w terapii oraz w kulturze popularnej   

V.    Narracja, opowieść i metafora w terapii i wychowaniu   

5.1.    Narracyjny charakter wychowania. Typy dialogu w wychowaniu    
5.1.1. Schemat autonarracyjny. Autonarracje proaktywne i defensywne   
5.2. Wprowadzenie do teorii skryptów        
5.2.1.    Skrypty w ujęciu Erica Berne’a    
5.2.2.    Najpopularniejsze skrypty w polskiej kulturze   
5.3.    Trening autonarracyjny jako forma terapii antyskryptowej – jak zostać Bohaterem Własnego Losu?  

VI.    O świadomości wychowania – propozycje terapeutyczne   

6.1.    Terapia krótkoterminowa – uruchomienie wewnętrznego dialogu a uwalnianie się od blokad rozwoju i poprawa wewnętrznej komunikacji    
6.1.1.    Cele i zasady terapii krótkoterminowej    
6.1.2.    Terapia krótkoterminowa a proces wewnętrznej komunikacji  
6.1.3.    Komunikacja interpersonalna – szanse i zagrożenia w perspektywie terapii krótkoterminowej   
6.1.4.    O rozwiązywaniu problemów – od technik introspekcyjnych do rozwijania umiejętności społecznych   
6.2.    Koncepcja psychoterapii pozytywnej Nossrata Peseschkiana Metafora jako narzędzie wspierające rozwój samoświadomości   
6.2.1.    Geneza psychoterapii pozytywnej    
6.2.2.    Integracyjny charakter projektu Nossrata Peseschkiana – główne pojęcia i relacje między nimi oraz geneza konfliktów   
6.2.3.    Etapy procesu terapeutycznego i narzędzia psychoterapii pozytywnej    
6.2.4.    Opowieść i metafora w procesie terapeutycznym i w wychowaniu        
6.3.    Genogramy – od diagnozy do terapii. Identyfikacja mitów i przekonań rodzinnych    
6.3.1.    Genogram – elementy i interpretacja       
6.3.2.    Terapia narracyjna – rozwojowe i wychowawcze znaczenie rodzinnych opowieści  
6.3.3.    Genogram kulturowy – w stronę analizy społecznego kontekstu wydarzeń rodzinnych i specyfiki środowiska  

Zakończenie   
Bibliografia    
Aneks

278 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021