wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RZECZ O WYCHOWANIU W WYCHOWANIU FIZYCZNYM


WĘGLARZ J.

wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

cena netto: 28.00 Twoja cena  26,60 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rzecz o wychowaniu w wychowaniu fizycznym


Książka jest swego rodzaju podsumowaniem myśli i wieloletniej praktyki Józefa Węglarza, z ukierunkowaniem na niezwykle ważny, choć często niedoceniany, obszar wychowania fizycznego, jakim jest wychowanie, czyli przygotowanie młodego człowieka w procesie edukacji do samodzielnego, świadomego, satysfakcjonującego i całożyciowego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze fizycznej w trosce o ciało. Przyjęta przez Autora koncepcja nadaje jej szczególną wartość. […] Z satysfakcją rekomenduję publikację jako wartościową lekturę, która z powodzeniem może uzupełniać i wspomagać proces kształcenia studentów kierunku wychowania fizycznego. Będzie też pomocna w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli wychowania fizycznego i innych specjalności, szczególnie na etapie ich rozwoju zawodowego.

Z recenzji wydawniczej dra hab. Eligiusza Madejskiego, prof. nadzw. AWF w Krakowie


Zamiar napisania o najważniejszej w edukacji fizycznej sprawie, czyli o wychowywaniu młodego pokolenia do całożyciowej dbałości o zdrowe, sprawne i wydolne ciało, dojrzewał długo. Wcześniej powstawały różne publikacje traktujące o uwarunkowaniach związanych z procesem wychowania fizycznego, o powinnościach nauczyciela tego przedmiotu, wreszcie – o znaczeniu kultury fizycznej dla człowieka we współczesnym świecie. Były udziały w wielu konferencjach, seminariach, debatach, szkoleniach i naradach, a także współautorstwo podręczników z metodyki wychowania fizycznego. Słowem – zwyczajna działalność wpisana w nauczycielski zawód.

Publikacja nie aspiruje do miana podręcznika, chociaż pokusa przypisania jej takiej roli była spora, dlatego że jest w niej dużo treści, które były przedmiotem wspólnych rozważań, dyskusji, a nawet sporów wiedzionych przez wiele lat ze studentami na zajęciach z teorii wychowania fizycznego i metodyki tego przedmiotu. Ich przekaz wzbudzał zainteresowanie kandydatów do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, a dla prowadzącego stawał się inspiracją do pogłębionych przemyśleń i poszukiwań. Te właśnie myśli, jak również niektóre teksty zawarte we wcześniejszych moich publikacjach zostały tu zamieszczone.

Przed informacją, co zawiera książka, należy wyjaśnić, dlaczego jej tytuł jest z pogranicza tautologii. Taką grę słów zastosowano z rozmysłem, by podkreślić, że w tym przedmiocie szkolnym, także dziedzinie (lub, jak kto woli, dziale wychowania), powinno być szczególne miejsce dla wychowania do dbałości o ciało, a nie tylko jego „technologiczna obróbka”, która przeważa, mimo że nawet nazwa tego przedmiotu wyznacza działania wychowujące. Wybrano więc kilka okoliczności istniejących w procesie edukacji fizycznej, które, jak się wydaje, stanowią fundament wychowawczych poczynań. I tak: rozdział pierwszy wprowadza Czytelnika w świat aksjologii ciała i cielesności na tle powinności, jakie ma do spełnienia wobec nich kultura fizyczna. W rozdziale drugim, w subiektywnym rozstrzygnięciu, przedstawiono najważniejsze obszary tworzące zręby procesu fizycznego wychowania, w trzecim zaś skupiono się na najistotniejszych czynnościach nauczycielskich związanych z oddziaływaniami wychowawczymi na podmiot. Całość zamykają refleksje autora jako „myśli nieuczesane” (zapożyczone od Stanisława Jerzego Leca), zorientowane retrospektywnie i nie tylko.

Słowo wstępne 

1. Wokół aksjologii ciała   
1.1. Nieco historii o ciele i cielesności 
1.2. Ciało i cielesność jako byty społeczne 
1.3. W kręgu kultury fizycznej 

2. Teoretyczne podłoże fizycznego wychowania – wybrane obszary   
2.1. Osoba jako „substancja rozumna” 
2.1.1. Osoba w wychowaniu fizycznym 
2.2. Ważne ogniwo socjalizacyjne   
2.3. Postawa prosomatyczna 
2.3.1. Komponent poznawczy  
2.3.2. Komponent afektywny 
2.3.3. Komponent behawioralny 
2.4. Postawy prospołeczne  
2.5. Wśród ogniw prakseologii 
2.5.1. Diagnoza 
2.5.2. Wykonawstwo  
2.5.3. Ocena efektów fizycznego wychowania  
2.6. Indywidualizacja  
2.6.1. Drogi wiodące do indywidualizacji w wychowaniu fizycznym 
2.7. Intelektualizacja 
2.8. Prospekcja  

3. W kręgu fizycznego wychowania   
3.1. Treści procesu wychowania 
3.2. Tworzenie kompetencji aksjologicznych  
3.3. Narodziny postaw   
3.3.1. Efekt ekspozycji i wzorce 
3.3.2. W głąb postawy prosomatycznej 
3.3.3. W nurcie ogólnego wychowania 
3.4. Zasady wychowania 
3.5. Wśród wybranych metod wychowywania 
3.5.1. Metody wpływu osoby nauczyciela 
3.5.2. Pozostałe metody 
3.6. Budowanie tożsamości wychowanka 
3.7. Meandry współczesności   


Zakończenie, czyli myśli różne   
Piśmiennictwo

108 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021