wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KONCEPCJE WYCHOWAWCZE WSPÓŁCZESNYCH RODZICÓW DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM W ASPEKCIE KOHERENCJI


KOWALCZYK M.M.

wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

cena netto: 60.00 Twoja cena  57,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Koncepcje wychowawcze współczesnych rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym w aspekcie koherencji


Jest to książka pedagogiczna o charakterze studium teoretyczno-empirycznego, stanowi ona obraz badań rzeczywistości stworzony na podstawie sondażu diagnostycznego, na temat koncepcji wychowawczych podejmowanych przez rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Dr Marlena Kowalczyk trafnie rozpoznaje i typuje problemy wychowawcze i społeczne. Trudno bowiem o lepsza rekomendację dla takich sadów niż własne, empiryczne badania. Te zaś prowadzone są wedle sprawdzonych reguł sztuki badawczej i dały poznawczy efekt zweryfikowany przez praktykę.

(z recenzji dr hab. prof. nadzw. Heleny Marzec AHE)


Rozdział I. Koncepcja wychowawcza rodziców dzieci w wieku młodszoszkolnym w świetle literatury przedmiotu      

1. Koncepcja wychowania – podstawowe ustalenia terminologiczne      
2. Koncepcja wychowawcza rodziców w świetle wyzwań współczesnej pedagogiki      
3. Koncepcja wychowawcza rodziców w kontekście postulatów wybranych nurtów społeczno-humanistycznych      
3.1. Koncepcja introspekcyjna       
3.2. Koncepcja behawiorystyczna        
3.3. Koncepcja psychodynamiczna       
3.4. Koncepcja poznawcza      
3.5. Naturalistyczna koncepcja wychowania J.J. Rousseau        
3.6. Naturalistyczna koncepcja wychowania J. Deweya      
3.7. Naturalistyczna koncepcja wychowania J. Korczaka       
3.8. Naturalistyczna koncepcja wychowania C. Freineta      
3.9. Naturalistyczna koncepcja wychowania M. Montessori      
3.10. Naturalistyczna koncepcja wychowania A.S. Neilla      
3.11. Koncepcja filozoficzno-normatywna        
3.12. Koncepcja personalistyczna       
3.13. Koncepcja personalno-egzystencjalna   
3.14. Koncepcja personalistyczno-fenomenologiczna Jana Pawła II      
3.15. Koncepcja pedagogiki serca M. Łopatkowej       
3.16. Koncepcja pedagogiki niedyrektywnej      
3.17. Koncepcja pedagogiki Gestalt       
3.18. Koncepcja pedagogiki emancypacyjnej      
3.19. Koncepcja wychowania międzykulturowego       
3.20. Koncepcje wychowania autorytarnego i antyautorytarnego 
3.21. Koncepcja antypedagogiczna    
3.22. Koncepcja metarozwoju       

Rozdział II. Rodzina jako środowisko kształtowania koncepcji wychowawczej rodziców       

1. Pojęcie rodziny       
2. Rodzina macierzysta jako środowisko tworzenia koncepcji wychowawczej współczesnych rodziców      
3. Uwarunkowania przemian w rodzinach pochodzenia a koncepcja wychowania w rodzinach prokreacji      
4. Funkcje rodziny w kontekście koncepcji wychowania rodzinnego       
4.1. Pojęcie funkcji rodziny w literaturze przedmiotu      
4.2. Funkcja prokreacyjna       
4.3. Funkcja ekonomiczna       
4.4. Funkcja socjalizacyjna        
4.5. Funkcja opiekuńcza       

Rozdział III. Koncepcja wychowawcza rodziców w kontekście właściwości rozwojowych dziecka w wieku wczesnoszkolnym      

1. Właściwości rozwoju dziecka w wieku młodszoszkolnym – zagadnienia wprowadzające      
2. Rozwój fizyczny      
3. Rozwój psychiczny      
4. Rozwój społeczno-moralny i emocjonalny  

Rozdział IV. Metodologiczne podstawy badań 

1. Cel i przedmiot badań  
2. Problemy i hipotezy badawcze      
3. Metody i techniki badawcze      
4. Charakterystyka terenu badawczego, dobór próby, zakres i organizacja badań      
5. Opinie jako przedmiot analizy empirycznej  

Rozdział V. Koherencja teoretycznej wizji wychowania i oddziaływań wychowawczych w koncepcji wychowawczej rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym. Analiza ilościowa 

1. Wprowadzenie  
2. Koherencja teoretycznej wizji wychowania i oddziaływań wychowawczych w koncepcji wychowawczej rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście ogółu badanych  
2.1. Relacje rodzice – dzieci
2.2. Organizacja procesu wychowania       
2.3. Organizacja czasu wolnego   
2.4. Stymulowanie rozwoju zainteresowań   
2.5. Metody wychowania      
3. Koherencja koncepcji wychowawczej a wykształcenie rodziców  
3.1. Analiza wizji wychowawczej i działań  
3.2. Poziom koherencji teoretycznych założeń koncepcji wychowawczej z działaniami w zależności od wykształcenia rodziców 
4. Koherencja koncepcji wychowawczej a zawód wykonywany przez rodziców 
4.1. Analiza wizji wychowawczej i działań 
4.2. Poziom koherencji teoretycznych założeń koncepcji wychowawczej z działaniami w zależności od zawodu wykonywanego przez rodziców  
5. Koherencja koncepcji wychowawczej a środowisko społeczne miejsca zamieszkania 
5.1. Analiza wizji wychowawczej i działań   
5.2. Poziom koherencji teoretycznych założeń koncepcji wychowawczej z działaniami w zależności od środowiska społecznego miejsca zamieszkania 
6. Koherencja koncepcji wychowawczej a wiek rodziców      
6.1. Analiza wizji wychowawczej i działań 
6.2. Poziom koherencji teoretycznych założeń koncepcji wychowawczej z działaniami w zależności od wieku rodziców 
7. Koherencja koncepcji wychowawczej a płeć rodziców 
7.1. Analiza wizji wychowawczej i działań 
7.2. Poziom koherencji teoretycznych założeń koncepcji wychowawczej z działaniami w zależności od płci rodziców 

Rozdział VI. Koherencja teoretycznej wizji wychowania i oddziaływań wychowawczych w koncepcji wychowawczej rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym. Analiza jakościowa      

1. Zbieżność wizji wychowawczej i działań      
2. Rozbieżność wizji wychowawczej i działań 


Zakończenie 

Aneks  
Kwestionariusz ankiety dla rodziców dzieci w wieku młodszoszkolnym (7–10 lat)    
Kwestionariusz wywiadu dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7–10 lat)  

Bibliografia      
Spis tabel

380 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021