wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PODMIOTOWOŚĆ W PRACY SOCJALNO-WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ STUDIUM FENOMENOGRAFICZNE DOŚWIADCZEŃ ASYSTENTÓW RODZINY


CICZKOWSKA-GIEDZIUN M.

wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

cena netto: 49.80 Twoja cena  47,31 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną.


Studium fenomenograficzne doświadczeń asystentów rodziny

Niniejsza książka, wpisując się w nowe myślenie o wspieraniu rodziny i pomaganiu jej, odsłania obszary rozumienia podmiotowości istotne dla kształtowania się asystentury rodziny w pracy socjalno-wychowawczej, która z perspektywy pedagogiki społecznej jest ujmowana jako aktywność pomocowa oraz wspierająca rozwój jednostki, grupy, społeczności i której towarzyszy ulepszanie i przekształcanie środowiska. Nieinstrumentalne traktowanie rodzin oraz postrzeganie ich jako podmiotów działania społeczno-wychowawczego to cechy charakteryzujące to podejście. Takie rozumienie procesu pomagania i wspierania bliskie jest też asystenturze rodziny w jej pierwotnych założeniach...

Wstęp        

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Rozdział 1. Podmiotowość w dyskursywnych przestrzeniach nauk humanistyczno-społecznych  

1.1. Wielość koncepcji podmiotowości – inspiracje do pracy z rodziną 
1.1.1. Podmiotowość w myśli filozoficznej   
1.1.2. Socjologiczne refleksje nad podmiotowością   
1.1.3. Psychologiczne koncepcje podmiotowości      
1.1.4. Podmiotowość w perspektywie pedagogicznej   
1.2. Tropy podmiotowości w pedagogice społecznej 
1.2.1. Siły społeczne w rozmyślaniu o podmiotowości      
1.2.2. Idea empowermentu jako myśl o upodmiotowieniu       
1.2.3. Podmiot w różnych relacjach z rzeczywistością      
1.3. Koncepcja dwupodmiotowości a aktorzy sytuacji pomocowej  

Rozdział 2. Asystentura rodziny w kontekście pracy socjalno-wychowawczej   

2.1. Geneza i realia tworzenia się asystentury rodziny w Polsce   
2.2. Asystent rodziny jako profesjonalista w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną       
2.3. Podmiotowe refleksje w pracy socjalno-wychowawczej asystentów rodziny z dzieckiem i z rodzinami      
2.4. Przegląd badań nad asystenturą rodziny w pomocy społecznej i systemie wspierania rodzin      

Rozdział 3. Konstruktywistyczny ogląd rzeczywistości pomocowej  

3.1. Konstruktywistyczne przesłanki do pracy socjalno-wychowawczej z rodziną      
3.2. Konstruktywna praca socjalna      
3.3. Praca socjalna oparta na zasobach   
3.3.1. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (PSR)  
3.3.2. Modele pracy z rodziną wykorzystujące zasoby rodziny   

II. CZĘŚĆ BADAWCZA

Rozdział 4. Proces badawczy – ustalenia i realizacja      

4.1. Możliwości badania podmiotowości w procesie wspierania rodziny i pomagania jej w świetle paradygmatu interpretatywno-konstruktywistycznego      
4.2. W poszukiwaniu strategii badawczej – badania fenomenograficzne       
4.2.1. Ontologiczno-epistemologiczne założenia podejścia fenomenograficznego   
4.2.2. Koncepcje, kategorie opisu i anatomia doświadczenia   
4.3. Przedmiot, cel i problematyka badawcza      
4.4. Postępowanie badawcze      
4.4.1. Gromadzenie materiału badawczego  
4.4.2. Dobór próby do badań  
4.4.3. Analiza danych   

Rozdział 5. Rekonstrukcja sposobów doświadczania podmiotowości przez asystentów rodziny. Analiza wyników badań 

5.1. Podmiotowość asystentów rodziny 
5.1.1. Doświadczanie podmiotowości przez asystentów rodziny jako bycie samoświadomym 
5.1.2. Doświadczanie podmiotowości przez asystentów rodziny jako określanie własnych granic  
5.1.3. Doświadczanie podmiotowości przez asystentów rodziny jako bycie sprawczym  
5.2. Podmiotowość rodziny w procesie pomagania   
5.2.1. Doświadczanie podmiotowości rodziny przez asystentów rodziny jako oczekiwanie na jej gotowość do zmiany swojej sytuacji  
5.2.2. Doświadczanie podmiotowości rodziny przez asystentów rodziny jako szanowanie jej prawa do wolności wyboru i brania odpowiedzialności za dokonywane wybory 
5.2.3. Doświadczanie podmiotowości rodziny przez asystentów rodziny jako sięganie do jej zasobów 
5.2.4. Doświadczanie podmiotowości rodziny przez asystentów rodziny jako jej upełnomocnienie  
5.3. „Podwójny efekt empowermentu” – asystentura rodziny i jej upełnomocniające założenia w strukturach systemu pomocy społecznej 
5.3.1. Doświadczanie bycia asystentem rodziny w systemie pomocy społecznej 
5.3.2. Doświadczanie bycia asystentem rodziny w relacji z pracownikiem socjalnym 

Rozdział 6. (Nie)oczywiste sensy i znaczenia podmiotowości w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną 

6.1. Asystenci rodziny w „przestrzeni własnych opisów” – integracja osobistego i zawodowego „ja”  
6.2. Rodzina jako twórca swojej sytuacji  
6.3. Uwspólniona przestrzeń rozumienia upełnomocniającej idei asystentury rodziny w organizacjach uczących się   

Zakończenie      
Bibliografia      
Spis schematów i tabel 

276 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021