wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

IRLANDIA ZIELONA WYSPA MIĘDZYKULTUROWEJ ORAZ EGALITARNEJ EDUKACJI I OPIEKI


ŚLIWERSKI B. MURZYN A.

wydawnictwo: IMPULS, 2020, wydanie I

cena netto: 49.80 Twoja cena  47,31 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Irlandia.

Zielona Wyspa międzykulturowej oraz egalitarnej edukacji i opieki


Książka profesorów Andrzeja Murzyna i Bogusława Śliwerskiego dotyczy słabo eksponowanego w polskiej literaturze komparatystycznej kraju, jakim jest Irlandia. Niewątpliwie monograficzne ujęcie tematu przez autorów oraz połączenie zagadnień ideologii edukacyjnych i tradycji historycznych z nowymi wyzwaniami stojącymi przed oświatą w Irlandii stanowią cenne walory publikacji. Może być ona przyczynkiem do głębszego namysłu nad relacją trwałości i zmienności rozwiązań systemowych, a także nad kształtem polskich rozwiązań stosowanych w polityce oświatowej. […] Monografia będzie pomocna w zrozumieniu specyfiki Zielonej Wyspy, a także kulturowych, społecznych i politycznych procesów, które wpływają na obecnie podejmowane w tym kraju reformy edukacyjne. Może być także wykorzystywana przez nauczycieli akademickich i studentów w procesie dydaktycznym prowadzonym na uczelniach w zakresie pedagogiki porównawczej.

Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

Zależało nam na uzupełnieniu w pedagogice porównawczej i wczesnoszkolnej kartografii idei oraz praktyk edukacyjnych, które służą pogłębieniu wiedzy o wciąż mało znanym kraju. W wydanych w XXI wieku w Polsce monografiach z pedagogiki porównawczej analitycy edukacji na Wyspach Brytyjskich koncentrują się przede wszystkim na Anglii i ewentualnie Walii, natomiast zupełnie pomijają w swoich studiach Irlandię. Za niezbędne uważaliśmy przybliżenie swoistości polityki opiekuńczo-wychowawczej, społecznej i edukacyjnej w tym państwie jako szczególnie bliskiej kulturowo naszemu społeczeństwu. Komparatyści najczęściej koncentrują się n a samych systemach oświatowych oraz ich uwarunkowaniach ustrojowych, politycznych i pedagogicznych, nie dostrzegając konieczności powiązania ich z lokalnym kontekstem. […]

Ukazując koncepcje i doświadczenia irlandzkie w radzeniu sobie przez polityków i pedagogów z różnorodnością i nierównością w sektorze edukacji początkowej w tym kraju, z podejściem do wzmacniania i korygowania procesów wtórnej socjalizacji, żywimy nadzieję, że zaprezentowane treści będą nie tylko źródłem wiedzy dla polskich pedagogów i nauczycieli o problemach wynikających ze zróżnicowania i wielokulturowości mieszkańców opisywanego kraju, ale także uruchomią projekty oddolnych działań społecznych, kulturalnych i oświatowych z uwzględnieniem przedstawionych zagadnień.

Ze Wstępu

Wprowadzenie do serii Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki        
Wstęp       

Rozdział I
Irlandia jako Zielona Wyspa. Zarys historii podziału  
    
Różnorodność jako cecha wpisana w historię Irlandii       
Imigracja kulturowa do Irlandii      
Imigracja Irlandczyków      
Celtycki Tygrys      

Rozdział II 
Polityka oświatowa Republiki Irlandii i Irlandii Północnej  

Ewolucja reform edukacyjnych      
Istota granicy wieku obowiązku szkolnego w Wielkiej Brytanii 
Ustrój szkolny w Irlandii      
Autonomia szkół      
Uspołecznienie edukacji szkolnej      
Nauczanie języka irlandzkiego      
Osiągnięcia szkolne uczniów w świetle międzynarodowych badań porównawczych  
Kształcenie nauczycieli  
Scenariusze i strategie rozwoju Irlandii jako wyzwanie dla edukacji      

Rozdział III
Polityka opiekuńczo-wychowawcza w kontekście złożonej rzeczywistości społeczno-politycznej      

Zdrowie, dobrobyt i wspieranie rozwoju dziecka      
Zarządzanie i zatrudnianie opiekunów      
Bezpieczeństwo dzieci oraz zapewnienie im warunków do zabawy i odpoczynku       
Aistear – rama programowa opieki i edukacji w okresie wczesnego dzieciństwa   
Pielęgnacja, opieka i edukacja przedszkolna w zakresie równości płci (gender quality) 
Osoby niepełnosprawne      111
Refleksyjna praktyka i krytyczna refleksja  
Działania przeciwko uciskowi na tle rasowym, etnicznym i religijnym   
Walka o prawa kobiet  
W obronie praw dziecka  

Rozdział IV
Różnorodność a tożsamość kulturowa i osobowa 

Pojęcia określające tożsamość 
Ludzie o odmiennym od białego kolorze skóry   
Kolorowi      
Czarny      
Czarni Irlandczycy 
Azjaci  
Travellersi   
Emigranci      
Uchodźcy  
Azylanci      
Imigranci      
Negatywne postawy wobec różnorodności 
Stereotypizacja 
Uprzedzenia  
Dyskryminacja   
Rasizm   
Seksizm      
Homofobia      
Eksterminacja   

Rozdział V
Pedagogiczne podejście do różnorodności      

W stronę konstruktywnej integracji   
Postawa asymilacji w obszarze ECEC   
Podejście wielokulturowe  
Podejście międzykulturowe   
Postawa antyuprzedzeniowa  
Opresja zinternalizowana  
Przywilej zinternalizowany   
Przykłady obcowania z różnorodnością      
Od refleksji nad istotą wiedzy do refleksji nad wiedzą jako podstawy profesjonalnej praktyki w obszarze ECEC 
The Family Wall Project   
Persona Dolls  
Persona Dolls jako narzędzie rozwijania u dzieci i dorosłych postawy antyuprzedzeniowej  
Wprowadzanie Persona Dolls do pracy z dziećmi   
Wielojęzyczność jako narzędzie integracji dzieci i rodziców w obszarze ECEC   

Zakończenie      
Bibliografia  
Indeks rzeczowy  
Indeks osób   
Noty o autorach

224 strony, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021